Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Retrospective on Retrospective - Vietnam

No description
by

Daniel Teng

on 13 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Retrospective on Retrospective - Vietnam

Topic: Retrospective on Retrospective Owner: Daniel Teng
Scrum Gathering Shanghai Cơ bản Kế hoạch Tình trạng hiện tại Kế hoạch Tăng cường sự hiệu quả của việc đánh giá lại nhóm
Tăng cường việc cái tiến quy trình của nhóm
Theo dõi thói quen liên tục học hỏi trong nhóm cũng như tổ chức Mục tiêu Kế hoạch Phân tích nguyên nhân chính Kế hoạch Các biện pháp đối phó Thực hiện Xác nhận (Kết quả) Kiểm tra Tài nguyên dùng cho việc đánh giá lại “Here is Edward Bear, coming downstairs now, bump, bump, bump on the back of his head, behind Christopher Robin. It is, as far as he knows, the only way of coming downstairs, but sometimes he feels there really is another way, If only he could stop bumping for a moment and think of it.”
(A. A. Milne) Cải tiến lại quy trình Daniel Teng, Certified Scrum Coach
www.odd-e.com
www.danielteng.com Chỉ 1% các nhóm Scrum thực hiện việc thường xuyên đánh giá lại có hiệu quả
Việc đánh giá lại không thực hiện được như mong đợi "Đánh giá lại ư? Chúng tôi đã thử 2 lần vào năm ngoái"
"Chúng tôi luôn có cùng vấn đề, việc này không giải quyết được vấn đề cho chúng tôi, vì thế chúng tôi không thực hiện nó nữa."
"Bây giờ chúng tôi không có nhiều lỗi để sửa"
"Chúng tôi không có thời gian"
"Sếp của chúng tôi sẽ thu thập thông tin thông qua email và chúng tôi sẽ thảo luận chúng trong buổi đánh giá lại"
"Từng người một trong chúng tôi đã nói về những vấn đề mà chúng tôi gặp phải trong buổi họp" Đánh giá lại không hiệu quả Con người Môi trường Quy trình Đo lường Thông tin Trang bị Thiếu sự tương trợ Đề cử một người Quản lý thì luôn ngồi trong phòng ScrumMaster rất bận Chúng ta không có vấn đề nào cả Không có gì để cải tiến? Hỗ trợ ra quyết định? Thiếu quy trình đánh giá lại hiệu quả Nhảy thẳng vào giải pháp Không có thời gian để cải tiến Vượt ngoài tầm kiểm soát Thiếu việc theo dõi Thiếu yêu cầu chấp nhận Máy tính Những thành quả nhỏ Chia sẻ
trách nhiệm Thay đổi định dạng Thay đổi sự tập trung Khuyến khích thăm dò ý kiến Trừu tượng hóa Cùng nhau sửa lỗi Công việc của nhóm Làm việc song song
Mọi người đều phải "bận rộn" Cả nhóm cùng quyết định SMART 4W1H Stop and Think "Có một việc mà tôi muốn dừng lại, hoặc bắt đầu thực hiện, hoặc thực hiện nó khác đi, đó là bắt đầu từ hôm nay sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống của mình" - Leonardo Da Vinci Chán, chẳng có gì vui Đánh giá lại dự án
Đánh giá lặp theo kiểu agile
Khuyến khích thăm dò ý kiến
Có người cố vấn hướng dẫn hỗ trợ ra quyết định
Những buổi họp dùng nhiều hình ảnh
www.MindTools.com
AYE Conference (Amplify Your Effectiveness)
Agile Retrospective Resource Wiki
Những cuộc trò chuyện tập trung vào chủ đề chính Các nhóm đang mắc phải những sai lầm lặp đi lặp lại
Hầu hết các nhóm hiếm khi chịu học hỏi Khởi tạo
Thu thập dữ liệu
Tạo sự nhận thức
Quyết định sẽ làm gì
Kết thúc 5 phút dọn
dẹp phòng 五月 五月 五月 Không có công cụ tương trợ Đều là tin xấu
Full transcript