Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zeus-Tayo

No description
by

Mari Mar

on 8 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zeus-Tayo

Mapagbalatkayong Mukha: A Study on how Face to face creates the illusion of Agency Mariah Amour C. Miranda
Comm 130 - TWX
21 Pebrero 2012 2. Dambuhalang
Pagkakahating
Pangkalinangan 3. Nagsasariling
diskurso Iba pang pagsasalarawan ng PP Ano ang pinakabuod?
Panloob na pag-aaral
Panloob na mga konsepto B. Pagsasalarawan ng Teorya 1. Ang Tayo Bilang Kabuuan sa Harap ng Iba IV. Unawain
A. Ugnayan ng mga Konsepto Kabuuang Pangkalinangan Sikolohiyang Pilipino + PtP + Pilipinolohiya Kalinangan vs. Kultura Iisang Code - Wika Historia vs. Kasaysayan Panloob na pagkakaugnay-ugnay Pantayong Pananaw Hal. Pag-uulat sa mga Overseas Filipino Workers "Mathematics is about calculations" "Mathematics is a logical system which helps explain the things around us" "Mathematics is like a universal language which allows people to communicate and understand the world" A. Sa Pagitan ng Teorya, Media at Komunikasyon “PANLOOB na pagkakaugnay-ugnay at pag-uugnay ng mga katangian, halagahin, kaalaman, karunungan, hangarin, kaugalian, pag-aasal at karanasan ng isang KABUUANG PANGKALINANGAN.” III. Isa-isahin (Mga Konsepto) Mga Punto-de-bista Pagkakaugnay-ugnay Panloob Kabuuang Pangkalinangan Punto-de-bista/Pananaw Pansila Pangkayo Pangkami Pantayo Pang-”sila”
Pang-”kami”
Pang-”kayo”
Pang-”tayo” Kabuuan
“Buo nga ba ang lipunang Pilipino?”
Nasyong Pilipino vs. Kalinangang Bayan PAGKAKAUGNAY-UGNAY
Nakapinid na ugnayan / “closed circuit”
Iisang code o pinagtutumbasan ng mga kahulugan
Wika PANLOOB
“Tayo”
Mga Pilipino, hindi kasali ang mga banyaga
Tumutukoy sa lahat ng kausap, pati yaong wala Kasaysayang Partikular
Kultura/Kalinangan (Media Studies)
Uri ng interaksyon sa Lipunang Pilipino
Pag-uulat sa Publiko
Pagtugon ng Publiko B. Isang Halimbawang Pag-aaral May-akda:
Carmelo Napoleon Martinez ISANG PAG-AARAL SA KASIYAHAN NG MGA KABATAANG PILIPINO Balangkas:

I. Teorya, Ating Kilalanin
A. Sulyap sa Ngalan
B. Ang May Pakana
C. Teorya, teorya, Paano ka ginawa?

II. Kilatisin: Buod ng Teorya

III. Isa-isahin: Mga Konseptong Dapat Tandaan

IV. Unawain
A. Ugnayan ng mga Konseptong Nabanggit
B. Pagsasalarawan ng Teorya

V. Pagtatangka
A. Sa Pagitan ng Teorya at Komunikasyon
B. Isang Halimbawang Pag-aaral NOTE: For a K-12 version, look at the Learning Process Questionnaire (LPQ) Pantayong Pananaw
PP
PtP
PtyP I.Teorya, ating Kilalanin Ama ng Pantayong Pananaw
Dr. Zeus Salazar
historian, anthropologist
1955 | Batsilyer ng Sining sa Kasaysayan | Summa cum laude sa UP Diliman Dekada ’70
PP: batayan ng kursong historiograpiya ni Salazar
inilunsad na proyekto ni Marcos: Tadhana
pinuna ang “pangkami” at inihain ang “pangtayo” ngunit di pinansin
1991
sistematiko at tiyak na pagsisimula ng PP - Sikolohiyang PLK, 2004 A. Sulyap sa Ngalan B. Ang May Pakana Sang-ayon kay Guillermo,
"Ang Pantayong Pananaw ay hindi lamang si Zeus Salazar."
(Zeus Salazar is NOT Pantayong Pananaw)

Kasama rin ni Salazar sina:
Jaime Veneracion
Nilo Ocampo
Ferdinand Llanes
Portia Reyes
Efren Isorena
Vicente Villan
Mary Jane Rodriguez-Tatel
Jose Rhommel Hernandez
Myfel Joseph Paluga
Nancy Kimmuel-Gabriel
Atoy Navarro C. Teorya, teorya, paano ka ginawa? “Lumitaw mula sa analisis ng mga pundamental na punto-de-bistang pangkasaysayan” Batayan ng kursong historiograpiya ni Salazar


Metodolohiya, pilosopiya at pamamaraan ng pagsulat ng kasaysayan II. Kilatisin: Buod ng Teorya Upang mas
maunawaan... Pangkasaysayan Pagsasalaysay ng kasaysayan: Wika
Kalinangan
Kakanyahang Pilipino Ikalawang Bahagi Mga Punto-de-bista V. Pagtatangka Mga Puntos ng Pag-aaral Pagkakaiba ng Apat Pangkaming Pananaw Pangkayong Pananaw Pansilang Pananaw Pantayong Pananaw PP Dalisay na
pagtingin sa
bansa ang dulot
ng Pantayong
Pananaw Mga suliranin: Buod ng Pag-aaral: Balangkas sa Pag-unawa
sa Kasiyahan ng mga
Kabataang Pilipino Pamamaraan: Paano nagamit ang
Pantayong Pananaw? Konklusyon


Samakatuwid, nagmula siya sa sariling kalinangan; ang pinag-aralan ay bahagi ng sariling kultura; at ang pinag-uulatan ay hindi lamang ito rin mismo kundi ang kabihasnang pambansa sa wikang Filipino. mula sa loob,
pinag-aaralan ang labas
patungo sa loob na pinag-uulatan

Loob Labas Loob image source:facebook.com Guillermo, Ramon. Pook at Paninindigan, 2009 Pantayong Pananaw: Ugat at Kabuluhan mula sa loob
patungo sa iba na pinag-uulatan
para sa mga taga-labas Loob Loob Labas mula sa ibang lipunan
patungo sa loob na pinag-uulatan Labas Loob Loob mula sa loob
para sa loob Loob Loob Loob lubos na pagkakaunawaan Layunin: Tunghayin ang sitwasyon ng mga kabataan, at makapagbigay-kaalaman tungkol sa kanilang kasiyahan, ang mga kadahilanan at nakakaapekto rito. Isang kabanghayan ng kaalaman na nauunawaan
ng mga kasapi 1. Ano ang "saya" para sa mga kalahok?
2. Paano ipinapahayag ang emosyon
ng saya? Kalitatibo at katutubong metodo sa
pagkalap at pagsusuri ng datos
Mga kabataan sa North Triangle Alliance Village sa bayan ng Rodriguez, lalawigan ng Rizal
Nakisalamuha ang mananaliksik Natukoy na ang kasiyahan ng isang kabataan ay nakabatay sa kanyang mga damdamin at eksternal na ginagawa
May kaugnayan din sa magandang buhay sa pamilya at sa ugnayan sa kaibigan
Nakita rin na mayroong dalawang aspeto ang emosyon ng saya:
Sayang nasa damdamin
Sayang nasa gawain o ekspresyon Halagahin,
Norm at mga
Inaasahan ng Iba Estadong
Sosyo-
Ekonomiko Sarili Ugnayan sa
Pamilya at
Kaibigan Pagtanggap
at Suporta Makahulugang
Relasyon Kasiguraduhan
sa buhay Pagtugon sa
Pangangailangan Ebalwasyon sa
Sariling Buhay Internal na
Disposisyon Pagtingin
sa Sarili Pumasok sa lipunan at kultura
Kapareho sa wika ang mga pinag-aaralan
Kaisahang-bituka ang pagiging
kabataan
Full transcript