Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

No description
by

Katalin Dinnyés

on 5 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1í

Nagyvonalú teszt tervezési koncepció
1. A tesztelési koncepció hatóköre
Lambdacom Műszaki Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság szoftverei: WebEye, SpedMart, Dataflow, BestWay.

A rendszer részeként értelmezhető interfészek, hálózati kapcsolódások, szerverek és erőforrások, specifikációk, harmadik fél által készített egységek (hardver és szoftver elemek) elérése és a folyamatokba való beillesztésük.

A tesztelési terv nem terjed ki a harmadik féltől beszerzett szoftver és hardver elemek működésének tesztelésére.

2. A tesztelési stratégia célja
A tesztelés teljeskörűségének biztosítása, a tesztelés során alkalmazott eljárások és megoldások meghatározásával.

A teszt terv a tesztelési munka projekt terve.

A tesztek végrehajtásáért a projekt menedzser felel, a teszt csapat hajtja végre a szerepkörök részletezése fejezetben meghatározott módon.

3. Elvárások
Ismertek az alapdokumentumok, melyek meghatározzák a rendszert.
A teszt program ezen dokumentumban meghatározott terv alapján fut.
Kellő mértékben kialakított a kommunikáció a felső vezetés - projekt vezetés - teszt vezetés között.

4. Részletes célok
A rendszer gyenge pontjainak megtalálása
Problémás pontok felderítése forráskódban, tool-okban, nyomonkövethetőségben, környezetben
A rendszer határainak megtalálása
A rendszer hiányosságainak felderítése
A teszteléshez, karbantartáshoz és biztonságos üzemeltetéshez szükséges emberi és technikai erőforrások meghatározása
A teszt koncepció finomítása
A munkamódszerek részletes kidolgozása
Riportálási és monitorozási módok, -rend kialakítása
A teszt csapat kialakításának és bővítésének, a csapattagok betanítási és képzési módszereinek megalapozása
Végső riport definiálása

5. Szükséges erőforrások
5.1. Szerepkörök és felelősségek
5.2 Teszt környezetek
5.3. Dokumentumok
5.4. Teszt eszközök
Nagyvonalú teszt tervezési koncepció
1. A tesztelési koncepció hatóköre
2. A tesztelési stratégia célja
3. Elvárások
4. Részletes célok
5. Szükséges erőforrások

6. A tesztelés minőségi jellemzői
7. Teszt típusok
8. Teszt fajták

9. Tesztelendő komponensek listája
10. Használati esetek és tesztesetek

11. Akcióterv

6. A tesztelés minőségi jellemzői
Funkcionalitás
Megbízhatóság
Használhatóság
Hatékonyság
Karbantarthatóság
Hordozhatóság
10. Használati esetek és tesztesetek részletezése a fuvarbörze programban
(fiktív adatok)

7. Teszt típusok
Funkcionális, negatív tesztekkel együtt
Használhatósági
Felhasználói élményteszt
Hibatűrés, hibakezelés (extrém adatok, extrém felhasználói viselkedés, megszakítások)
Teljesítmény teszt (performancia mérés)
Sebesség teszt
Terheléses teszt (stressz test)
Mennyiségi teszt (load test)
Konfiguráció tesztelés
Integrációs teszt

11. Akcióterv
A bevezetés fázisai, tevékenységlista, erőforrás szükséglet fázisonként
Minden fázisban elvégzendő tevékenységek
0. Fázis: Előkészítés
1. Fázis: Tesztelési munka megalapozása, felderítés
2. Fázis: Tesztek kiterjesztése
3. Fázis: Stabilizálás
4. Fázis: Automatizálás kezdete
5. Fázis: Teljes átvétel
6. Fázis: Fejlődés
8. Teszt fajták
Smoke tesztek: minimális megbízhatóság ellenőrzése főbb funkciókra
Regressziós tesztek: a rendszer stabilitási tesztje
Egyéb

9. Tesztelendő komponensek listája
(fiktív adatok)
Teszt koordinátor
- Kapcsolattartás a projekt menedzserekkel
- Tesztterv készítés
- Teszt terv jóváhagyatása a projektmenedzserrel
- Teszt forgatókönyvek létrehozása
- Teszt csapat feladatainak definiálása, prioritás meghatározás
- Feladatok időbecslése, erőforrások definiálása
- Hibák ész észrevételek státuszának követése, riportok készítése
- Helyes és időbeli hibakezelés biztosítása
- Problémák eszkalálása a projekt menedzsere felé szükség esetén
- Végső riport készítése
- Teszt dokumentumok archiválása

Tesztelő
- Teszt terv áttekintése
- Tesztesetek írása
- Teszt környezet beállításában részvétel
- Teszt adatok előállítása
- Teszt implementáció
- Tesztek végrehajtása
- Teszt eredmények naplózása
- Tesztek kiértékelése
- Teszt eredmények elemzése
- Kommunikáció a teszt vezetés felé

Projektvezető
- Teszt terv jóváhagyása
- Teszt forgatókönyvek jóváhagyása

Szakértő tesztelő
- A rendszer ellenőrzése, annak meghatározása, hogy megfelel-e a specifikációnak
5.1. Szerepkörök és felelősségek:
- A specifikáció kritériumait leíró dokumentum
- Egy fejlesztési projektet leíró dokumentumok (Story)
- Teszt terv
- Tesztelési jegyzőkönyv, futtatási dokumentáció
- Teszteset
- Hibajegy

5.3. Dokumentumok:
5.4. Teszt eszközök:
Dokumentációs eszköz: Célja, hogy alkalmas legyen a teszt esetek és azok futtatásának dokumentálásra,
megfelelő mennyiségű információ rögzítésére; visszakereshetőséget biztosítson; szerepkörök definiálhatók legyenek; értesítési funkciókat is ellásson. (JIRA)
Futtatási eszközök: Unit tesztek kezelése, fejlesztői teszt-munka támogatása (JUnit), teljesítmény tesztek (JMeter)
Implementációs eszközök: Gyors és konzisztens automata tesztek készítése, futtatása (Selenium)

Minden fázisban elvégzendő tevékenységek
- A rendszerek lépésenkénti felmérése tapasztalati és hibakeresési technikákkal
- Teszt környezet hangolása
- Hibák rögzítése, dokumentálása
- Teszt esetek készítése, folyamatos felülvizsgálata, karbantartása, dokumentálása
- Verzióváltáskor minden teszt eset futtatása, felülvizsgálata, módosítása
- Automatizált teszt futási eredmények kiértékelése, elemzése
- Implementált tesztek felülvizsgálata, módosítása
- Komponens lista aktualizálása, finomítása

- Teszt adat készlet bővítése
- Teszt terv és koncepció finomítása
- Tesztek futási eredményének értékelése, elemzése

- Új kollégák betanítása

- Fázist záró értékelő riport készítése adott fázis eredményeiről, minőségi mutatókról
- Tesztelési munkamódszer felülvizsgálata, hangolása
- Tesztelési dokumentációs módszerek felülvizsgálata, tökéletesítése
- Fejlesztők részéről statikus analízis és „kód review”

0. Fázis: Előkészítés
Tevékenységek:
- Teszt tervek megismerése
- Teszt típusok ebben a fázisban: funkcionális, biztonsági és hatékonysági tesztek, negatív tesztek
- Felderítés kimerítő teszteléssel, felhasználói szerepek szerinti tesztek futtatása, a rendszer viselkedésének tesztje
- A rendszer szűk keresztmetszetének felderítése
- Architekturális problémák feltárása
- Teszt adat készlet kialakítása, valid és invalid adatokkal

Erőforrás igény:
- Tesztelők 3 fő
- Tesztvezető 1 fő
- Projektvezető 1 fő
- Menedzsment

Időszükséglet: 1 hónap

Felelős: Projektvezető, Tesztvezető

1. Fázis: Tesztelési munka megalapozása, felderítés
Tevékenységek:
- Tesztelői környezet definiálás, kialakítás, a termékek környezetével azonos legyen
- A tesztelői munkához szükséges hardverek és szoftverek listájának elkészítése:
Mit, Milyen prioritással, Miért, Milyen típusú az igény (HW, SW, HR), , Mennyisége, Költsége, Felelős, Határidő
- A tesztelői munkához szükséges hardverek beszerzése, előkészítése
- A tesztelői munkához szükséges szoftverek és liszenszek beszerzése, telepítése
- A tesztelői munkához szükséges jogosultságok beállítása
- Teszt csapat kialakításának kezdete
- Teszt tervek megírása

Erőforrásigény:
- Technikai szakember 2fő
- IT szakértő 1 fő
- Költségek (függ a tesztcsapat létszámától, és a beszerzések jóváhagyásának mértékétől)
- Teszt vezető 1 fő
- Projekt vezető 1 fő
- Menedzsment

Időszükséglet: 1 hónap

Felelős: Projektvezető

2. Fázis: Tesztek kiterjesztése
Tevékenységek: nagymértékben függnek attól, hogy az 1. fázisban milyenek az eredmények, mik kerülnek felszínre a termékekről, mennyire átlátható
- Teszt tervből teszt esetek tervezése az 1. fázis teszt típusaiban
- Teszt esetek futtatása
- További teszt típusok ebben a fázisban: egyszerű performancia tesztek; azok készítése és futtatása

Erőforrás igény:
- Tesztelők 6 fő
- Tesztvezető 1 fő
- Projektvezető 1 fő
- Menedzsment

Időszükséglet: 1 hónap

Felelős: Projektvezető, Tesztvezető

3. Fázis: Stabilizálás
Tevékenységek:
- 1-2. fázisban elkészült teszt esetek futtatása
- „Smoke” és regressziós teszt készlet definiálása
- Crash tesztek definiálása, futtatása
- A termékek elfogadási kritériumai kidolgozásának kezdete

Erőforrás igény:
- Tesztelők 8 fő
- Tesztvezető 1 fő
- Projektvezető 1 fő
- Menedzsment

Időszükséglet: 1 hónap

Felelős: Projektvezető, Tesztvezető

4. Fázis: Automatizálás kezdete
Tevékenységek:
- Az 1-3. fázisokban definiált tesztek futtatása, értékelése
- Automata teszt környezet kialakítása
- Implementáció: funkcionális, performancia, biztonsági tesztek

Erőforrás igény:
- Tesztelők 8 fő
- Tesztvezető 1 fő
- Projektvezető 1 fő
- Menedzsment

Időszükséglet: 1 hónap

Felelős: Projektvezető, Tesztvezető

5. Fázis: Teljes átvétel
Tevékenységek:
- Implementációk teljessé tétele
- Időzített futtatások beállítása
- Futásidők mérése, elemzése
- Hibák verifikációjának megkezdése
- Teszt lefedettség mérések definiálása, riportolás kidolgozása

Erőforrás igény:
- Tesztelők 8 fő
- Tesztvezető 1 fő
- Projektvezető 1 fő
- Menedzsment

Időszükséglet: 1 hónap

Felelős: Projektvezető, Tesztvezető

6. Fázis: Fejlődés
Tevékenységek:
- Eredmények elemzése, újabb célértékek meghatározása
- Továbbfejlesztési lehetőségek javaslatának kidolgozása
- Értékelés
- Végső riport elkészítése az 1-5. fázisok összesítéséről:
Mennyiségi adatok (teszt tervek, teszt esetek, hibák, implementációk, stb)
Erőforrás felhasználás
Továbblépés feltételei, szükségletek
Teszt lefedettség (státusz riport)
Blokkoló tényezők

Erőforrás igény:
- Tesztelők 8 fő
- Tesztvezető 1 fő
- Projektvezető 1 fő
- Menedzsment

Időszükséglet: 1 hónap

Felelős: Projektvezető, Tesztvezető


Tesztek futási eredményének dokumentálása és lefedettségének kimutatása
TE013: Belépés regisztrált szállíttatóval, határidők kezelése oldal megnyitása, határidő megadása valid és invalid adatokkal
TE014: Belépés regisztrált szállíttatóval, teljesítés jelentés oldal megnyitása, adott fuvar teljesítés jelentésének beállítása, mentés
TE015: Belépés regisztrált fuvarozóval, teljesítés jelentés oldal megnyitása, adott fuvar teljesítés jelentésének beállítása, mentés, a szállítók teljesítés jelentéseinek ellenőrzése
TE016: Belépés regisztrált szállíttatóval, teljesítés igazolás oldal megnyitása, fuvar kiválasztása, teljesítés igazolás beállítása, mentés
Full transcript