Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

YTÜ İstatistik bölümü Sunum - İstatistik Nedir - İstatistikçi Ne Yapar

No description
by

Erhan Çene

on 3 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of YTÜ İstatistik bölümü Sunum - İstatistik Nedir - İstatistikçi Ne Yapar

İstatistikçi Hangi Alanlarda Hizmet Sunabilir?

Sağlık Analizleri
Bankacılık ve Finans
YTÜ istatistik bölümü alanında uzman akademisyenlerden oluşan, alanındaki en önde gelen bölümlerinden biri olarak, pek çok alanda destek sunabilecek niteliğe sahiptir.
YTÜ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
YTÜ İstatistik Bölümü,
1990
yılında eğitime başlamış olup 4 yıllık
Lisans
eğitimi yanı sıra
Yüksek Lisans
ve
Doktora
programlarını başarı ile sürdürmektedir.

“İstatistik Teorisi”
ve
“Uygulamalı İstatistik”
Anabilim Dallarında eğitim verilmektedir. Öğretim dili
%30 Yabancı Dil (İngilizce)
ağırlıklı olmak koşulu ile
Türkçe
’dir. Yabancı dil eğitimi, hazırlık sınıfı ve ara sınıflarda verilmektedir.

Bölümümüzde
2 Profesör, 5 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 1 Araştırma Görevlisi Doktor, 13 Araştırma Görevlisi
bulunmaktadır.
YTÜ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
Türkiye'de üniversite giriş sınavlarını geçmişe dönük incelediğimizde istatistik alanında
ilk üç
içerisinde yer almamız, iş dünyasından bölüm mezunlarımıza her geçen yıl artan talep, öğrencilerimizin aldıkları kaliteli eğitimin bir yansımasıdır.

Mezun olan öğrencilerimiz,
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), piyasa ve kamu araştırma şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri, laboratuvarlar, çeşitli firmaların insan kaynakları ve bilgi işlem
bölümlerinde çalışma imkânlarına sahiptir.

Bölümümüzde öğrencilerin
bilimsel, mühendislik, tıp ve ekonomi alanlarında istatistiki yöntemler ile araştırmalar yapmaları, araştırmacılara yardımcı olma ve enformatik alanda özellikle program yazma ve geliştirmeleri
hedeflenmektedir
TEKNOPARK İŞBİRLİĞİ İLE YAPILAN PROJELERİMİZ
1.
Bilen O.,A. H. Buyuklu, İstanbul’daki Eczacıların Eczacılık Mesleğine ve Sektör Paydaşlarına Yaklaşımları, Demografik Veriler ve Eczacıların Yeni Eğilimleri

2.
Bilen O. , İstanbul Alanlarında Üst Ölçekli Planlar Kapsamında Veri Toplama envanter Oluşturma ve Sentez Çalışmaları Yapılarak Bu Alandaki Kıyı Alanları İçin Yaklaşım Öngörüsü

3.
Bilen O. , Improvement Of Civilian Oversight of Internal Security Sector Project Phase II (UNITED NATIONS Project)
DİĞER PROJELERİMİZ
1.
Ali Hakan Büyüklü, “ Evaluation of the Local Initiative Sub-Projects: Temporary Employment, Social Infrastructure and My Beautiful School Sub-Projects”, (2006), GENAR Xerox, October 31 (World Bank “Social Risk Mitigation Project” –Report No:ICR0000306- Project Monitoring and Evaluation Project.)

2.
Ali Hakan Büyüklü, Atıf Evren, 2000’li Yıllarda İ.Ü. İktisat Fakültesinin Öğretim Üyesi, Öğrenci ve Mezun Gözüyle Değerlendirilmesi”, 2000 (Proje (Proje Yürütücüsü)) ,

3.
Ali Hakan Büyüklü, Atıf Evren, 2000’li Yıllarda İ.Ü. İktisat Fakültesinin Öğretim Üyesi, Öğrenci ve Mezun Gözüyle Değerlendirilmesi”, 2000 (Proje (Proje Yürütücüsü)),

4.
Güney İ., Otomotiv Yan Sanayii 2001 Yılı Sorunları Çözüm Önerileri, 2001,Bursa. (Müsiad Raporu CD)

5.
Noyan F. (Proje Yürütücüsü), Şimşek G.G., Süpermarketlerde Müşteri Sadakatini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, TUBITAK (1001 Programı), 2010-2011, Proje No: SOBAG-110K098.

6.
Alçura, A. G. (Proje Yürütücüsü), Şimşek G.G., Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattında Hizmet Kalitesi ve Memnuniyetin Ölçülerek Etkili Parametrelerin Araştırılması, TUBITAK (3001 Programı) , 2014-2015. Proje No: 114K093.
DİĞER PROJELERİMİZ
7.
Yıldız D. (Proje Yürütücüsü) , Evren A. “Türkiye’de Tüm İstatistik Bölümleri Bazında İstatistik Eğitiminin Öğrenci ve Öğretim Üyesi Gözüyle Değerlendirilmesi”, TÜBİTAK-SOBAG, 2007 Proje No: 105K 171.

8.
Yıldız D. 1991-2013 Yılları Arasında Türkiye Futbol Federasyonu Tarafından “SÜPER LİGDE UYGULANAN YABANCI FUTBOLCU KISITLARI”NA İlişkin Politikaların Yerli Yabancı Futbolcular ve Şampiyon takımlar Ayrımında Değerlendirilmesi.

9.
Yıldız D. (Proje Yürütücüsü) Türkiye’de Havzalar Bazında Su Arz Ve Talebinin Sosyal Ekonomik Ve Hidrolojik Etkilerinin Belirlenmesi, Modellenmesi Ve Gelecek Tahmini YTÜ 2014-01-05-KAP01 (Devam ediyor)

10.
Yıldız D. Süper Lig Örneğinde Türk Futbolunda Mevcut Durum Analizi, İnovasyon Unsurlarının Tespiti ve Global Ölçekte Sürdürülebilir Başarı Stratejileri (Tübitak Proje Teklifi)

11.
Yıldız D. “Kapalı Mekan Alışveriş Merkezlerinde Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketici Profili Üzerine Bir Araştırma, İstanbul, 1996.

12.
Yıldız D. Türk Futbolcusunun Profili, (1995)

13.
Yıldız D. Web Üzerinden Anket Düzenleme : İ.Ü. İktisat Fakültesi Eğitiminin Öğretim Üyesi Gözüyle Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün Araştırma Fonu, İstanbul, 2002.

14.
Yıldız D., Evren A. “Türkiye’de Üretim İşletmelerinde Uygulanan Maliyet Muhasebesi Politikalarının Tespiti Üzerine Bir Uygulama” İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün Araştırma Fonu, Mart 2003.

15.
Bilen O., İstanbulda Kentsel Mekanda Yaşam Kalitesi İle Suç Türlerinin Dağılımı Arasındaki İlişkinin İstatistiksel Analizi (BAP)

16.
Bilen O., Fener ve Balat Semtlerinde yürütülen Unesco Rehabilitasyon Projesinin Etki Analizi (İ.B.B.)

17.
Bilen O., Yenikapı Kentsel Yenileme Sosyo-Ekonomik Yapı Araştırması (Fatih Belediyesi)


Veri Madenciliği
Örnekleme
Pazar Araştırması
Anket Düzenleme
İstatistiksel Modelleme ve Simülasyon
istatistiksel öngörü (forecast)
Optimizasyon
Enerji
Ulaştırma ve Lojistik
Otomotiv
Tüketim Malları
Herhangi bir araştırmada, ilgilenilen anakütleden seçilecek birimlerden oluşan alt topluluğa
örneklem
denir.
Örneklemenin en önemli avantajı istenilen bilginin anakütleye oranla

daha hızlı
elde edilebilmesi,
daha az maliyetli olması
ve
her bir birimin
daha detaylı
incelenebilmesidir.
Örneklemede,
minimum maliyet ile gerekli güvenilirliğe
, ya da
belirli bir maliyetle maksimum güvenilirliğe
ulaşmak amaçlanır.
Veri Madenciliği
Örnekleme
istatistikçi ne yapar?
İstatistikçi sahip olunması arzu edilen sonuçlara yönelik, en uygun

örnekleme planının,

örnekleme yönteminin
ve

örneklem hacminin
belirlenmesini sağlar.
istatistikçi ne yapar?
Pazar Araştırması
Anket Düzenleme
İstatistiksel Modelleme ve Simülasyon
istatistiksel öngörü (forecast)
Optimizasyon
istatistikçi ne yapar?
istatistikçi ne yapar?
istatistikçi ne yapar?
istatistikçi ne yapar?
istatistikçi ne yapar?
Anket kısaca bir soru formudur. Anketi hazırlarken,

Cevaplayıcıların özelliklerinin de dikkate alınması,

Amaca ve konuya uygun olan soruların sorulması,

Optimal sayıda soru sorulması,

En uygun soru türlerinin kullanılması (bilgi kaybına veya karmaşasına neden olmamalı) gerekir.

Anketten alınan cevapların
geçerli ve güvenilir
olması gerekir. Bu sebeple analizlere geçilmeden önce anketin geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmalıdır.

İstatistiksel modellemede sonuç değişken(ler)in üstünde etkili olabilecek değişken(ler)in

hangileri olduğu
,
bunların sonuç değişkenine
etkilerinin büyüklükleri ve işaretleri
,
sonuç değişkenindeki değişimin
ne kadarını açıkladıkları
vb. konuları araştırılır.

Simülasyonda ise temel prensip,

Sistemi oluşturan bütün elemanlar için en geniş kapsamlı senaryoları belirlemek,
Sistemin, parçalarındaki
değişiklik(ler)
veya istenmeyen durumlar karşısında, sistemin tamamındaki
tepkiyi önceden belirlemek ve
Her bir senaryo için
eylem planları
hazırlayabilmektir.
Eldeki veriye ve değişken türlerine uygun olarak
uygun modelleme tekniğinin
seçilmesini, gerekli teorik
varsayımların
pratikte örtüşüp örtüşmediğinin kontrolünü sağlar.

Gerekli analizleri gerçekleştirip sonuçları raporlar, yorumlar.

Yeterli verinin bulunmadığı ya da modelin doğruluğunun test edilmesinin istendiği durumlarda kurduğu modelleri simülasyonla destekleyerek daha güvenilir sonuçlar elde etmeyi amaçlar.

Yapılacak çalışmanın
hipotezlerine
,
hedef kitlesine
ve ulaşılmak istenen
amaca
uygun olarak anket sorularının doğru bir şekilde
hazırlanmasından
,

Uygulanacak
örneklemin seçilmesinden
,

Anketin
güvenilirlik ve geçerliğinin denetlenmesinden
,

Anket verilerinin
raporlanmasından
ve anket sonuçlarının
yorumlanmasından
sorumludur.

Çalışan memnuniyeti
anketleri ve
müşteri memnuniyeti
anketleri vb. anketleri yukarıda bahsedilen kurallar çerçevesinde hazırlar.

Müşterilerin marka hakkında ne düşündüğünü öğrenmek ve ürünlerin algılanan kalitesini öğrenmek,

Doğru hizmet ve doğru işgücü talep tahmini yapmak için kritik işgücü planları geliştirmek,

Hastane yönetim planlamasının yapılmasında gerekli istatistiksel analizleri gerçekleştirmek.
Müşterilerin satın alma kararlarını incelemek,

Müşteriyle iletişim kurulacak en iyi zamanı ve yolları belirlemek için optimizasyon algoritmaları kullanmak,

Teklifleri optimize ederek zaman, satış ve pazarlama sürecinin her yönü için gerekli kaynakların miktarını küçültmek,

Haber siteleri ve sosyal medya forumları gibi her türlü bilgiden yararlanarak gerçek ve algılanan kalite konularında fikir kazanmak,

Rekabet analizlerinin yapılması.

Reklam analizlerinin yapılması.
Perakende Sektörü
Bir markanın pazardaki konumunu güçlendirmek,
Pazar araştırmaları
ürün imajı, marka haberdarlığı,
satış fiyatlaması, satış sonrası hizmetler, tüketici tercihleri,
reklam
gibi konularda
veri toplama, veri işleme
ve
veri analizi
sürecidir.

• Firmaya yönelik
fırsat
ve
tehditlerinin
belirlenmesi,

• Araştırmanın hedeflerinin ve zamanlama çizelgesinin oluşturulması,

• Araştırma konusu ile ilgili veri kaynaklarının belirlenmesi

• Veriyi elde etme şekline karar verilmesi,

• Araştırmaya en uygun istatistiksel yöntemlerin belirlenmesi,

• Optimal örneklemin belirlenmesi,

• Verinin toplanması ve analizi,

• Pazarlama araştırması bulgularının raporlanması.
Kredi notunun belirlenmesi,

Müşterilere sunulacak ürün ve hizmetlerin belirlenmesi,

Bir ürün veya hizmete talebin belirlenmesi,

Hedef pazar segmentasyonu,

Riske maruz değerin belirlenmesi,

Müşteri beklenti, memnuniyet ve sadakatinin belirlenmesi,
Doğru talep tahminleri ile model tanımlayarak ve parametreleri optimize ederek fiyatlandırma önerilerini desteklemek,

Satış ve pazarlama planlarının kalitesini ve ölçülebilirliğini arttırmak.

Esnek fiyatlamaya geçiş ve süreçlerinde istatistik analizler yapmak.
İç ve dış kaynaklardan mevcut piyasa verilerinin analiz edilerek talep eğilimleri ve değişiklikleri inceleyip analiz etmek,

Ürün ve hizmetleri satın alması en olası müşterileri tahmin etmek,

İstatistiksel teknikler kullanılarak mağaza bölümlerini en optimal şekilde oluşturmak,

Marka sadakati anketi oluşturarak bir marka hakkında müşterilerin ne düşündüğünü öğrenmek,

Pazarlama stratejileri veya ürün değişikliklerinin talep ve karı nasıl etkileyeceğini belirlemek.
Bir alanı ısıtmak ya da soğutmak için gerekli klima enerji yükünü ve hacimsel hava akışını belirlemek,

Herhangi bir alandaki, ısıtma ve soğutma seçenekleri arasındaki benzerlikleri ve ya farklılıkları araştırarak en uygun seçeneği sunmak,

Aylık enerji tüketimi ve faturaları, yıllık enerji maliyetini ve yıllık CO2 salınımını tahminlemek vb...

Makro ve mikro enerji planlarını düzenlemek ve tahminleme yapmak
Veri Analizi
Veri Analizi
istatistikçi ne yapar?
Yöneticiler, geçmiş verilerden hareketle, ekonomik konjonktüre ve işletmenin içinde bulunduğu koşullara bağlı olarak geleceğe ilişkin karar verirler. Bu aşamada istatistiksel tahmin teknikleri önemli bir yer tutar.
Pazarlama alanında, talebin tahmin edilmesi ve bu talep için gerekli reklam, promosyon ve dağıtım kanallarının planlanması,

Finans departmanında, sermaye planlanması yapılması ve nakit akışının tahmin edilmesi,

Optimal fiyatlandırma stratejisi yürütmek ve değişen pazar koşullarına göre fiyatlandırma kararları almak
Hedef tüketiciler içinde kullanım ve davranış eğilimlerini takip etmek,

Sahip olunan müşterileri ya da potansiyel müşterileri segmente etmek,

Reklamları değerlendirmek ve geliştirmek,

Tüketici ve işveren memnuniyetini analiz etmek,

Yeni girişimler için pazar potansiyelini belirlemek.


İşletmelerin iyi yönetilebilmesi için,

kaliteli veriye,

dış çevresini iyi tanımaya,

kendisinin zayıf ve güçlü yönlerini tespit etmeye
ve

güçlü pazarlama bilgisine ihtiyacı vardır.

Matematiksel bir ifade ile optimizasyon problemi, bir amaç fonksiyonuna
minimum veya maksimum değeri veren
çözümü bulmayı hedefler.
Örneğin, finansal karar vermede temel yaklaşımlardan biri optimal portföy oluşturmaktır. Bu problemi çözmek için istatistiksel tahminleme ve çok kriterli optimizasyon teorisine başvurulabilir.
Maliyetleri minimum yapmak, müşteri sadakatini hedeflenen seviyede tutmak, gelir ve karlarını maksimum seviyeye çıkarmak
• Veri yığınlarına (büyük veri) optimizasyon yöntemlerini uygulayarak veri yığınından elde edilecek bilgiyi güvenilir kılarken hedefe yönelik amaçları en verimli hale getirmek.
Veri,
her sektördeki işletmenin temel taşını oluşturur ve verilerin analizinin
doğru yapılması (raporlama ve grafik),
işletmelerin
daha hızlı ve daha iyi kararlar
almalarına yardımcı olur.
Uygulamada veriler toplanırken sıklıkla karşılaşılan bazı hatalar şunlardır:


Veri toplama gereçlerinin hatalı olması,


Veri giriş problemleri,


Veri analizinde kullanılan modelin araştırmanın temel amacına uyumsuzluğu,

• Veri isimlendirmede veya verinin yapısındaki uyumsuzluk.

Bir istatistikçi tüm bu hataları ve uyumsuzlukları çalışma başlangıcında belirleyip, giderilmesini sağlamalıdır.
• Veri toplama yöntemine karar verir,

• Veri yapısının anlaşılması için uygun grafiksel yöntemler seçilir.

• Veriye uygulanacak analiz çeşidine karar verir gerekliyse veriye dönüşüm uygular,

• Verinin güvenilirlik analizlerini yapar,

• SAS, SPSS,R,E-Views gibi istatistik yazılımları sayesinde veri analizlerini yapar,

• Analiz sonuçlarını raporlar ve yorumlar.
Hangi verilerin mevcut ve elde edilebilir olduğunun belirler (Verinin türü, uygunluğu, niteliği, kaynağı, erişim kolaylığı),
Veri Madenciliği
(Data Mining),
büyük veri
yığınları (Big Data) arasından
doğru bilgiye
ulaşma,
bilgiyi maden gibi işleme
ve
ayrıştırma
demektir.
Müşterilerin satın alma eğilimlerini tespit etmek,
Satış ve trend analizlerini belirlemek,
Finans sektöründe kredi riski için mevcut müşterileri segmentlere ayırmak ve yeni başvuran müşteriye uygulanmasını sağlamak,
Müşteri segmentlerine yönelik pazarlama stratejisi geliştirmek.
Personel departmanında, personel sayısını tahmin ederek eğitim ve iş iyileştirme programlarının düzenlenmesi,

Hükümetlerin orta ve uzun vadede planlamalarında nüfus artışı, yıllık doğum-ölüm oranları gibi demografik zaman serileri yardımı ile çeşitli ekonomik göstergeler için tahminlerin yapılması,

Kalite kontrol teknikleri yardımı ile süreç kontrollerinin incelenmesi.
Biz ne yapabiliriz?
Eğitim
Öğrenci ve okul başarı performanslarının ölçülmesi,
İstatistiksel analizlerle öğrencilerin ders başarısını etkileyen faktörleri belirlemek,
Eğitim alanında ölçek geliştirmek, anket geliştirmek, güvenirlik ve geçerlik analizlerinin yapmak
Veri madenciliği, büyük veri yığınlarının
çözümlenmesi
ve
değerlendirilmesi
amacıyla;

veri temizleme,
bütünleştirme,
seçme,
dönüşüm


aşamalarından oluşur.
Tahminlerin yapılabilmesi için gerekli olan verilerin elde edilmesinin en uygun ve kolay yolu zaman serisi analizidir.

Zaman serilerinin büyük önem taşımalarının sebebi, önceki dönemlere ait gözlemlerin incelenmesi ve ileriye dönük tahmin yapabilmenin mümkün olmasıdır.
Optimizasyon,
ekonomi, bankacılık, finans, enerji, tıp, mühendislik
gibi farklı sektörlerde ortaya çıkan problemleri çözer.
Pazara girecek yeni bir ürün veya hizmetin potansiyelini belirlemek,

Bir ürün için fiyat-talep ilişkisini saptamak ve satış potansiyelini optimize etmek,

Önceki ürün tanıtımları kullanılarak yeni ürün tahminleri yapmak, bunlarla ilgili riskleri ve belirsizlikleri anlamak,
İstatistik nedir? İstatistikçi ne yapar
• İşletme bünyesinde maliyetler ve bütçe kısıtlamaları ile kapasite sınırlamaları, ve zorlayıcı koşulların varlığında optimal karar vermek
Sizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
Full transcript