Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Małżeństwo jako instytucja prawna.

No description
by

Joanna Szmulkis

on 7 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Małżeństwo jako instytucja prawna.

Małżeństwo
Małżeństwo jako instytucja prawna.
Małżeństwo świeckie

Kobieta i mężczyzna składają w obecności kierownika urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują w związek małżeński. Jeśli oboje mają obywatelstwo polskie i przebywają za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonania tej funkcji.

Warunki zawarcia małżeństwa
Małżeństwo mają prawo zawierać osoby pełnoletnie. Jednak z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na nie kobiecie, która ukończyła 16 lat.
W związek małżeński nie mogą wstąpić krewni w linii prostej.
Małżeństwa nie wolno zawrzeć człowiekowi pozostającemu w innym związku tego typu oraz całkowicie ubezwłasnowolnionemu.
Osoba chora psychicznie lub niedorozwinięta umysłowo może to uczynić tylko za zgoda sądu.
Ustanie małżeństwa i rozwód
Małżeństwo ustaje na skutek śmierci jednego z małżonków, rozwodu albo unieważnienia.

Sąd może orzec rozwód tylko wtedy, gdy zostały zerwane wszelkie więzi i nie ma szans na ich odbudowę. Jednak nawet w takiej sytuacji prawo nie zezwala na rozwiązanie małżeństwa, jeżeli wskutek tego ucierpiałoby dobro wspólnych nieletnich dzieci.

Małżeństwo wyznaniowe
Kobieta i mężczyzna podlegający wewnętrznemu prawu kościelnemu wyrażają taką wolę w obecności duchownego, a następnie kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza akt małżeństwa.
Zgodnie z polskim prawem małżeństwo to monogamiczny związek kobiety i mężczyzny, zasadzający się na równouprawnieniu stron, zawierany w formalizowany sposób.
Potrzebne dokumenty
Dowód osobisty lub paszport
Odpis skrócony aktu urodzenia
Dowód ustania albo unieważnienia poprzedniego małżeństwa
Zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa (przed ukończeniem 18 lat)
Prawne skutki
zawarcia małżeństwa
Powstanie rodziny i wspólne decydowanie o istotnych dla niej sprawach
Obowiązek wzajemnej alimentacji
Zobowiązanie do wzajemnej pomocy, wierności i współdziałania dla dobra rodziny
Powstanie ustawowej wspólnoty majątkowej, która obejmuje środki finansowe oraz dobra nabyte przez małżonków
Możliwość wzajemnej reprezentacji
Prawo do wspólnego przysposobienia dziecka
Prawo ustawowego dziedziczenia po sobie
Prawo do zmiany nazwiska

Małżeństwo może zostać unieważnione z powodu :
Ujawnienia przeszkód małżeńskich, a wiec czynników, które wykluczają możliwość zawarcia związku
Usterki w oświadczeniu woli o jego zawarciu
Wadliwości pełnomocnictwa uprawniającego do jego zawarcia

Separacja – czyli uchylenie wspólnoty małżeńskiej. Sąd orzeka ją na wniosek małżonków w sytuacji, gdy nastąpiło zerwanie łączących ich więzi. Konsekwencje separacji są w większości tożsame z efektami rozwodu, np. ustaje wspólność majątkowa, jednak małżonkowie nie mogą wstąpić w nowe związki małżeńskie.

Separacja
Full transcript