Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Proiect de grup Tema: „Activitatea complexă a lui V.Alecsand

No description
by

nadya cotaga

on 14 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Proiect de grup Tema: „Activitatea complexă a lui V.Alecsand

Efortul şi importanţa de editare a creaţiilor populare orale pentru literatura română din epocă
Ideile lui V. Alecsandri despre valoarea tradițiilor si a poeziei populare .

Românii și poeziile lor
Alecsandri creează în „Legende” un univers medieval proiectat în mit.Împreuna cu ciclul „Pasteluri” , volumele „Legende” și„Legende nouă” alcătuiesc piatra de rezistență estetică a liricii lui Alecsandri.
Publicate succesiv,
între 1872 și 1874,
legendele au caracter istoric, fantastic sau etiologic.
Chiar printre „Doinele”
sale, poetul pașoptist
introduce și câteva balade
( Andrii Popa, Groza, Tătarul,
Altarul monastirii Putna ,
Mărioara Florioara), la care se adaugă înca cinci în volumul „Margaritarele”.

Semnificaţia izvoarelor folclorice, originalitatea legendelor şi a altor texte.

Vasile Alecsandri a considerat folclorul și istoria națională ca surse de inspirație, dau nota de originalitate literaturii române atât prin subiect, cât și prin expresie. În poezia de inspirație istorică, poetul român preia tehnici stilistice și motive de la romanticii francezi și le autohtonizează. Prelucrând motive din legendele populare românești, din care percepe o anumită simbolistică, asumându-și tehnici de configurație a personajelor din literatura eroică populară,
„Activitatea complexă a lui V.Alecsandri în valorificarea tradiţiilor literare/folclorice”
Cercetând studiul ”Românii și poezia lor” de Vasile Alecsandri, publicat pentru prima dată în anul 1850 în revista Bucovina, constatăm pe parcursul întregii opere simțămintele de profund respect și dragoste ale autorului față de limbă, țară, neam reflectate anume prin intermediul creației populare

Alecsandri își expune ideile pe marginea mai multor opere folclorice, cea mai mare atenție totuși revenind baladelor. Este uimitor cu cât respect, dăruire de sine, dragoste și atenție tratează autorul subiectele operelor. Identifică cu mare ușurință icoane poetice și sensuri ascunse și profunde ale versurilor pline de înțelepciune. Remarcă unicitatea și originalitatea gândului poporului român.
Nicăieri pe glob, în nici o limbă, nu pot fi traduse versurile : ”Pe-un picior de plai, Pe-o gură de rai”, ca să putem reda semnificația acestora în toată varietatea, amploarea și complexitatea lor.
Descrie operele folclorice ca fiind
pașaportul națiunii, ce conține absolut
toate datele despre aceasta, începând
cu atitudinile față de haiduci și hoție și terminând cu dragostea și relațiile interpersonale. Rolul folclorului este
unul definitoriu, pentru parcursul și dezvoltarea literaturii culte, și Alecsandri, prin studiul „Românii și poezia lor”, nu face nimic altceva decât să sublinieze acest lucru și să mai accentueze odată-n plus sensibilitatea poporului român, tandrețea și gradul
sporit de înțelegere a vieții și
fenomenelor lumii al acestuia.
Despre Alecsandri nu se poate spune că
aparține unei singure epoci literare
pentru că activitatea sa se întinde pe
mai multe decenii. Începe să scrie în
perioada de ascensiune a romantismului
și își încheie cariera literară în plin
clasicism, care poate fi considerat, ca și
Gr. Alexandrescu, un scriitor de tranziție între romantism și clasicism. Evoluția lui Alecsandri este cea a oricărui creator în drumul său către perfecțiune, de la o literatură ușoară, decorativă, ocazională până la una de profunzime, trădând aspirații esențiale ale omului.
Alecsandri a fost în primul rând o personalitate extraordinar de puternică, având în literatură un rol asemănător celui al lui Maiorescu în cultură, mai târziu. Implicat în viața politică, socială, literară, culturală, iubit și aclamat de mulțime, luat ca model de confrații scriitori, Alecsandri a avut o influență fără precedent în epoca, recunoscută de toți oamenii de cultură care i-au urmat.

Tematica operei sale este variată, fiind cuprinsă în lucrări aparținând celor mai diverse genuri și specii literare: evenimente social-politice (Dumbrava Roșie, Despot-Vodă, deșteptarea Românieii, Hora Unirii, Ostașii noștri, Dezrobirea Țiganilor, Moldova în 1857, Dan, Căpitan de plai, Oda ostașilor români), critica moravurilor sociale și politice ale societății contemporane (Chirița în Iași, Chirița în Provincie, Balta albă, lorgu de la sadagura, Istoria unui galben și a unei parale, Plugul blăstămat), folclorul cules, prelucrat și devenit sursă de inspirație pentru creații originale (poezii populare, balade - cântece batrânești, românii și poezia lor, doine și lăcrămioare, legende), natura (pasteluri).
Realizat de:
Poezia populară
Nadejda COȚAGA
Alina GORBULI
Marina BUZGAN
Mihai GALESCO
Al-dru FRUMUSACHI
Doina DROGANENCO
Liviu CAZACLIU
Loredana CEBAN
Poezia româneasca era dominată de puternica personalitate lirică a lui Vasile Alecsandri. Până la înălțimea de cugetare și până la perfecțiunea formală a poetului muntean nu se mai ridicase nici unul din poeții vremii, nici unul din cei de mai înainte. Creațiile lui Alecsandri au avut un spirit național și popular, reprezentau năzuința sa fierbinte, de a elogia viața înnobilată prin muncă, rodnicie și puritate morală a oamenilor simpli. El a izbutit una dintre marile victorii ale sale și ale liricii românești. Fără nici o exagerare Pastelurile care marchează trecerea poeziei noastre pe o treaptă superioară în dezvoltarea ei. Folosind tradiția unor încercări mai vechi epice pe teme istorice, cum fusese cele din propria sa creație ,el depășea tot ce se făcuse până atunci prin amploare și prin biruința artistică marcând un moment însemnat de deplină maturitate în creația sa și chiar în literatura noastră. Poemul deschidea drumul unui nou ciclu în poezia lui Alecsandri, ceea ce el a numit Legende. Specia nu fusese cu totul absentă din literatura noastră până atunci, dar poemele lui Alecsandri au un timbru nou în ansamblul lor, îmbinând în mod ingenios izvoarele istorice și vibrația patriotismului cu bogate elemente folclorice, cum este în acea nepieritoare capodoperă a literaturii noastre, care e Dan, Capitan de Plai.
Concluzii
După călătorii prin Moldova, Muntenia, Transilvania şi Bucovina, Alecsandri descoperă poezia populară care îl impresionează, fascinează şi influenţează în creaţiile sale.
După Alecsandri poezia populară are o influenţă deosebită asupra dezvoltării literaturii româneşti din secolul trecut şi nu numai.
Stilul subtil, cuprinzător şi angajat fac din Alecsandri un artist puternic influenţat de marile probleme ale epocii, observând lumea înconjuratoare aşa cum este, fară iluzii sau dezamăgiri.
Full transcript