Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Čemu služi pedagog

No description
by

Dragana Breneselovic

on 23 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Čemu služi pedagog

Studentski (auto)portret Šta je pedagog Slika u ogledalu Šta je pedagog Čemu služi pedagog Slike koje nedostaju Ove slike traže ram Dečji kroki Dragana Pavlović Breneselović Januarski susreti pedagoga
Pedagog između teorije i prakse Priča u nekoliko slika 240 sagovornika
predškolci/učenici prvog razreda
srednjoškolci
studenti prava i elektrotehnike
seniori pedagog je vaspitč ili učitelj;
osoba koja se bavi vaspitanjem;
svako ko vaspitava i podučava pedagog je dobar čovek;
pedagog je neka devojka;
to je muškarac, motorista;
pedagog je plinsko gorivo to je doktor; logoped;
medicinska sestra;
doktor za oči;
to je na neki način
psiholog za decu nikad nisam čuo
za pedagoga Zar nisi imao u školi pedagoga?
da, ali ja sam bio dobra đak;
da, ali nisam nikada išla kod njega Normalizacija pedagog ima zadatak da vaspitava decu u smislu da se dobro ponašaju, pravilno govore, uče;
savetnik dece koja nisu dobra, da ih vrati na pravi put;
zadužen za učenje dece pravilnom ponašanju i da ne prave problema u školi;
kad dete ima problem nastavnik to kaže pedagogu, on treba problem da ispravi Procena osoba koja se bavi procenom dečjih sposobnosti i mentalne zrelosti Podrška koja brine o deci, tu je da ih sluša, savetuje i čuva njihove tajne;
osoba koja radi sa decom i osnovnim cilj mu je da im pomogne stručnjak koji ima određena znanja i umenja
i poznaje poslove vezane za obrazovanje osoba koju treba konsultovati o podizanju dec;
prati rad učenika i nastavnika;
osoba koja je vešta u komunikaciji sa ljudima;
stručna osoba koja ima neko znanje o ispravnom vaspitavanju dece pedagog je osoba koja
uglavnom radi
u osnovnoj i srednjoj školi;
radi u školi,
on je odmah ispod direktora stručnjaka za proučavanje
vaspitanja i obrazovanja Čime se bavi pedagog Šta bi pitali pedagoga dobro čuje
dobro vidi
dobro uči
dobro razmišlja
veruje u sebe i u decu Koja je funkcija obrazovanja u savremenom društvenom i teorijskom kontekstu pokretanje i podržavanje promena u obrazovanju promovisanje i građenje uslova za ostvarivanje prava u obrazovanju, pre svega prava na učešće i dobrobit svih aktera - dece, roditelja, nastavnika razvijanje i vrednovanje raznovrsnih obrazovnih programa unutar i mimo sistema formalnog obrazovanja razvijanje svoje profesionalne prakse kao etičke prakse - zasnovane na vrednostima, kritičkom preispitivanju i aktivizmu da li mere politike obrazovanja podržavaju delovanje pedagoga u ovim područjima? da li se pedagog obrazuje za ova područja delovanja? autoportret pedagoga profesionalni profil programa studija portret obrazovne politike mazi, piše o deci, pokazuje deci nešto radi za decu, pomaže svima voli nas
nežan je
pažljiv je
dobra je
pristojan je
razume nas dođe kad nam treba
prati nas gde god pedagog šeta
tu ima deteta da li decu treba tuči;
koje je mišljenje pedagoga o gubljenju autoriteta u savremenom društvu;
da li je bitnije ono što nasledimo ili okolina
koje metode koristiti u vaspitanju i učenju dece... Čime se bavi pedagog čuvar dece; uči decu; pomaže deci;
pomaže u sazrevanju; usmerava decu 40 studenata prve i četvrte godine podstiče razvoj potencijala svake osobe;
bavi se decom;
omogućava deci da se uključe u tokove društvenog života kvalifikovana osoba koja se bavi VO u različitom smislu, organizacijom nastave, problemima dece;
osoba koja se bavi procesom vaspitanja i obrazovanja široko obrazovan, poznaje školski sistem, voli decu; ume da sluša i razume decu i mlade, pomaže im da reše svoje probleme
pre svega voli svoj posao, decu i koja je posvećena i otvorena prema njima pedagog je stručni saradnik;
lice koje radi u školi, vrtiću stručnjak za nastavu;
raspolaže odgovarajućim metodološkim i didaktičkim znanjem neophodnim za rad u školi;
prati, vrednuje, unapređuje vaspitnoobrazovni proces u školama stručnjak obrazovan za teorijsko poznavanje vaspitnoobrazovnih procesa u društvu i osposobljen za njihovu izmenu, razvoj i održavanje;
istraživač prakse kao i teorije zašto su dobijene slike povremeno nevidljive
zašto odražavaju samo (ne)postojeća radna mesta i propisane i nametnute poslove
zašto su usmerene na normalizovanje, nadgledanje i savetovanje, a ne na vlastitu akciju Šta su područja delanja koje savremeni društveni i teorijski trendovi projektuju kao ključna, a koja upravo mogu činiti specifikum naše profesije ... Ako živimo u vremenu društva znanja i celoživotnog učenja koja je naša uloga u tome zašto se deca plaše kad ih u školi pošalju kod psihologa i pedagoga, jesu li toliko strašni;
zašto deca uče toliko nepotrebnih stvari;
zašto dobijamo neopravdane i kada profesor dođe par minuta ranije na čas;
zašto pedagog ne radi svoj posao ne bih imao nikakva pitanja za njega;
sada ništa, možda kad postanem roditelj;
ne zanima me to mnogo;
ćerka i sin su mi dobra deca, ne znam šta bih pitala, hvala bogu to nije trebalo - nama ne treba pedagog kako se zoveš;
da li voli svoj posao;
da li bi ponovo upisao pedagogiju;
kako ima živaca da to radi;
što se time baviš kome sve može da predaje,
šta konkretno radi školski pedagog a šta psiholog;
koja se škola završava da bi neko bio pedagog, šta uopšte učite vi na tom fakultetu;
da li je aktivan u školi i da li prati savremena dešavanja u ovoj oblasti;
koliko je komplikovano baviti se pedagogijom kako da vaspitavam svoje dete za budućnost;
kako treba pravilno da usmeravam dete, kako da ga nagradim ili kaznim,a da ne poremetim odnose sa njim;
kako bi me motivisao da učim vaspitava decu da budu bolja;
idem kada sam izbačen sa časa;
idu kad prave probleme;
kad dete nije dobro ode kod pedagoga;
on leči decu priča sa decom kada nešto skrive,
beže sa časova;
on je kao psihijatar, daje savete;
on je savetodavac usmerava decu da što bolje uče
brine o razvoju dece i ponašanju on predaje neku teoriju deci i vaspitava ih;
drži tribine da bi podigao dečju svest unapređenje nastavničke struke;
unapređuje školu iznutra procenjuje knjige, filmove;
procenjuje program dva diskursa depersonalizovan-tehnokratski
kroz odnos prema instituciji i kroz uloge u odnosu na druge vrednosno-afektivni-akcioni
kroz odnos prema/sa ljudima deca i roditelji,
vrednosti,
učešće dece,
ljubav prema deci,
uvažavanje
otvorenost i posvečenost poslu,
saradnja i inicijativa unapređivanje škole,
savetodavni rad u školi,
uloga praćenja, vrednovanja i podučavanja praksa,
profesionalno zadovoljstvo
i profesionalne mogućnosti i usavršavanje razloge izbora ove profesije;
finansijski status pedagoga;
1/5 nema pitanje da li pedagozi imaju uticaj;
da li se boje svog uticaja;
šta je najkreativniji posao pedagoga;
na koji način se postaviti tako da niko pedagoga ne vidi kao ličnost koja „voli da soli pamet“ Pitanja za pedagoga dddd
Full transcript