Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pakikipanuluyan

No description
by

AD Galian

on 25 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pakikipanuluyan

Sample Study
konsepto ng panahon ng taga baryo Tiaong, Guiguinto Bulacan
may kuryente, patubig at maayos na kalsada
populasyon 1,434 katao (1975)
nakisalamuha, nakisangkot, nagmasid,nagtanung-tanong, nakipanayam
Paraan ng Pananaliksik
Pagbuo ng Konsepto
ng Panahon
"kung hindi ukol ay hindi bubukol"
Pagbuo ng Konsepto ng Panahon
"kung walang nagaganap na pangyayari,
para ring 'alang ipinagbabago ang panahon"
Mga Pananda sa Panahon
Pakikipanuluyan
Pagtira
tumira ang mananaliksik ng 3 buwan
dumalaw muna bago tuluyang nanirahan
matikman ang buhay
pagpapalalim ng pag-unawa
malawak na pananaw na nakatulong sa pagbalangkas ng modelo ng panahon
Pakikisalimuha at Pakikisangkot
nakipagkwentuhan sa kababaihang naglalaba
nakikipagbidahan sa mga nagpapalipaas oras sa tindahan
nangangapitbahay
dumadalo sa mga pagtitipon
nakisalimuhat at nakiisa upang makakuha ng impormasyon nagpalawak sa kaalaman
nahasa sa pakikipagugnayan sa mga naninirahan
tumalas ang pakikiramdam
natutuhan ang mga angkop na asal sa pakikisalamuha
lumalim ang pahunawa sa mga tao at takbo ng pamumuhay
Pagmamasid
tinalasan ang mga sentido upang magmatyag kung ano ang ginagawa sa iba't ibang bahagi ng araw
nakatulong sa pagpalawak ng pag-unawa sa ritmo ng pamumuhay
Pagtanong-tanong
mabisang paraan sa pagkalap ng datos
walang sinunod na balangkas
inakma ang tanong sa paksa ng pakikipag-ugnayan
binagu-bago ang istilo ng pagtatanong
mas magalang at marahan ang lapit sa matatanda
ginamit upang maliwanagan ang kabatiran hindi naunawaan
mapatibay ang katotohanan ng datos na nakalap
Pakikipanayam
5 katao na matagalan at paulit-ulit na kinapanayam
malawak ang kaalaman ukol sa katutubong kalinangan
malalim na pag-unawa sa kaugalian
mahusay makipag-usap at madaling naisasalarawan ang isipan
may likas na hilig sa pagtalakay
bukas ang loob sa pagtulong sa sumulat
Panahon
1. pagbabago sa kalikasan (klima)
2. pagbabago sa lagay ng lipunan
3. pagbabago sa mga saloobin ng tao (paniniwala, pagpapahala sa iba't ibang
bagay)
4. pagbabago sa materyal na bahay (eroplano, telebisyon)
Pagtingin sa Pagdaraan ng Panahon

1. Linyal- pangyayari minsan nagaganap (kapanganakan, kamatayan)
2. Siklikal- paulit-ulit na nagaganap
(liwanag at dilim, pagbabago ng hugis ng buwan)
Batayan ng Kapanahunan

1. Panahong Lumipas- pangyayaring buhay sa gunita at alaala
2. Panahong Pangkasalukuyan- pangyayaring kasalukuyang nagaganap na umaabot sa isipan
3. Pananaw sa Hinaharap- nasasa-isip na
pangyayaring maaaring maganap sa darating na panahon; batayan ng pag-asa at pagmimithi sa kinabukasan
Pagdaan ng Panahon

1. Mabilis
dalas ng pagdating ng pangyayari
madaming nagaganap na pangyayari
palapit ang pangyayari na gustong iwasan
pag-aapura, pagmamadali
2. Mabagal
madalang ang dating ng pangyayari
kapag may inaasam na pangyayari
pagka-inip, pagka-inis
Paniniwala sa Panahon
Hindi Tahasang Mapanghawakan Ang Panahon
hindi tuwirang nadarama
bagama't hindi nararamdaman o nakikita ay nabubuo pa rin sa isipan sa pamamagitan ng mga bagay na nagpaptunay sa katotohanan nito
nalalaman lamang panahon sa pamamagitan ng pangyayaring nagsisilbing palatandaan
nalalaman lamang na nagdaraan ang panahon dahil sa mga pangyayaring naganap
Tambalan/ Salungat Ang Daan ng Panahon
tambalan ang pagdaloy ng panahon batay sa mga pangyayari
klima: may panahong mainit at malamig
tao: panahon ng hirap at ginhawa
Pasulong Ang Daan ng Panahon
iisang direksyon na daloy ng panahon
dumadaloy patungo sa isang dako at hindi pabalik
maaalala lang mga nangyari ngunit hindi maaaring ibalik
Pasulong na Paikid ang Daloy ng Panahon
pasulong ang panahon at pauli-ulit na pangyayari na nagsisilbing palatandaan
kahit na paulit-ulit hindi pare-pareho ang pangyayari
Hindi Nasasaklaw ng Kapangyarihan Tao ang Panahon
hindi maaaring pahintuin o pabalikin ng tao ang panahon
hindi maaaring pakialaman ang taglay na pangyayari ng panahon
pakikiagapay sa panahon maaaring pag-aralan ang dating ng pangyayari at itaon ang gawain
hal. mas mainam ang bunga kapag tanim ng Okt-Dis
May Kapanahunan ang Bawat Pangyayari
ang pangyayari may katapat na wastong panahon
hal: kapag namatay, namatay siya dahil oras na niya
suwerte o dating ng kapalaran: lalapit hindi hinahanap
Kalendariong Tagalog ni Don Honorio Lopez- hinuhulaan ang lagay ng panahon at mapapalad na panahon sa pagtanim at pag-araro
Ang Kinabukasan ay Nahuhubog ng Tao
nakakatulong ang tao sa paghubog ng kinabukasan
inaasahan na sa paggawa ng mabuti ay makakamtam ang magandang kinabukasan
"Kapag may isinuksok ay may madudukot"
kapag hindi ginampanan ang tungkulin, hindi makakamit ang suwerteng nakalaan sa kanya
Ang Panahon ay Mababago
dapat gampanan ang tungkulin sa takdang panahon
kapag gagawa nang hindi husto sa panahon, mababalewala ang pagod
hindi maaaring ipunin o utangin ang panahon
sapagkat may nakatakda ng pangyayaring magaganap
Panahon sa Taga-Tiaong
nasasabi kailan ang pangyayari sa pamamagitanng pagbanggit sa ibang pangyayari
hal:kailan nakabitan ng kuryente? "noong umupo ang itay ko bilang kapitan del baryo"
mas ginagamit bilang batayan ang natural na pangyayaring nagaganp sa kapaligiran
Mga Pagbabago sa Lagay ng Kalangitan

ang posisyon ng araw, bituin, buwan, ang basihan sa pagmarka ng panahon
posisyon ng anino batay sa posisyon ng araw
sinasabi idaraos ang bagay sa kabilugan ng buwan
hindi lumalabas ang bituin kapag tag-ulan (Arko ni Nowe, Tatlong Maria, Talang Batugan)

Mga Pagbabagong Kaugnay ng Hayop at Halaman
may oras ang pagtilaok ng manok, palalim ng gabi at mag-uumaga
minamatyagan ang pagbubuntis, paglalaman ng palay, pagsapaw, paglabas ng uhay at pagkahinog nito
tinatandaan ito at ginagamit na batayan sa
pagsabi kung kailan naganap ang pangyayari
Pagbabago sa Lagay ng Klima
tag-araw/ tag-init- Marso hanggang Hunyo- tuyo ang patubig
tag-ulan- Hulyo hanggang Nobyembre- madalas inuulan at tumatass ang tubig sa kanal
taglamig- Disyembre hanggang Pebrero- matindi ang lamig kapag gabi
Mga Pagbabago sa
Lagay at Ugali ng Tao
pagbabago sa katawan mahalaga sa pagmarka ng panahon
"noong kalakasan ko pa"- matatandang nagkekuwento ng kasaysayan
"kapag gutom na sila, oras na ng pagtigil sa pagtatrabaho"- oras na humihinto ng trabaho sa bukid
iba na ang panahon dahil sa kaibahan ng pag-iisip at asal ng tao ngayon at noon
hindi gaanong sumasampalataya sa diyos
hindi takot magsuot ng iba't ibang damit
Mga Pagbabago sa Kalagayan ng Lipunan at Materyal na Likha
pananda ng panahon ang pangyayari sa lipunan mula sa pamilya hanggang sa buong mundo na makabuluhan
"noong umupo si Marcos"
"noong pagdating ng mga Americano"
pag-iimbento ng iba't ibang bagay
rocketship, radyo, telebisyon, eroplano
buwan at bituin: orasan
kalabaw: traktora
Video: Kalam
Full transcript