Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Acces, relevanţă şi calitate

No description
by

Ion Balan

on 29 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Acces, relevanţă şi calitate

Acces, relevanţă şi calitate
Acces, relevanţă şi calitate
În prezentarea dată mă voi referi la opiniile învăţătorilor exprimate în cadrul atelierului raional "Învăţămîntul primar" şi voi elucida aspecte ce
asigură accesul
tuturor copiilor la
studii de calitate şi relevante
pentru viitorul beneficiarilor.

Realizăm şcolarizarea tuturor copiilor, indiferent de condiţiile/dificultăţile în care ei se află. PROMOVĂM PROCESUL EDUCAŢIONAL
care răspunde sloganului:
“Şcoala cu uşa deschisă pentru oricine şi pentru fiecare”;
Acces, relevanţă şi calitate
La nivel de raion se promovează procesul educaţional incluziv. Există şcoli - pilot cu practici incluzive, ce asigură incluziunea copiilor cu CES în procesul educaţional general - nu doar fizic, dar real: individualizarea învăţării prin elaborarea planurilor educaţionale individualizate în baza curriculum-ului educaţional adaptat sau modificat;
Acces, relevanţă şi calitate
Beneficiarii procesului educaţional, iclusiv copiii cu CES,
începînd cu clasele primare, se află în
siguranţă
în instituţiile de învăţămînt, deoarece sînt efectuate
adaptări de mediu:
spaţii sigure, intrări adaptate, bare de sprijin… precum şi prin
schimbarea de atitudine
din partea colegilor, cadrelor didactice şi parinţii beneficiarilor. - promovînd
activităţi de sensibilizare
pentru acceptarea copiilor cu CES. Dar în realizarea adaptărilor de ordin fizic al mediului sînt necesare i
nvestiţii la nivel de minister,
că nu poate o instituţie să asigure buna funcţionare doar prin atragerea de proiecte.
Acces, relevanţă şi calitate
Promovarea
mediului educaţional nonviolent
este una din sarcinile primordiale ale învăţătorului lansată la nivel de raion. Mediul nonviolent din clasă, şcoală îl îndreptăm spre
mediul familial
prin prezentarea bunelor exemple oferite copilului:
educăm nu prin vorbe, dar prin fapte.
În cazul cînd se depistează acte de violenţă în familii, învăţătorul este cel ce sesizează cazul, pentru a nu permite creşterea copilului într-un mediu violent, deoarece –
„Violenţa naşte violenţă”.
Acces, relevanţă şi calitate
Vin dintr-o
scoală cu practici incluzive
de 10 ani – LT Ştefăneşti, dar acest proces la nivel de raion se promovează de mai bine de 3 ani. Nu ne este străin procesul şi ne dăm seama, că fără investiţii în factorul uman (învăţători şi părinţi) nu este posibil de realizat procesul incluziv ca
proces fundamental.
Numeroasele formări ale cadrelor didactice susţinute de Fundaţia LUMOS, Centrul SPERANŢA, org. KULTURKONTAKT; Fundaţia PESTALOZZI fundamentează procesul de incluziune la nivel de raion.
Acces, relevanţă şi calitate
Acces, relevanţă şi calitate
În cadrul raionului mai bine de 13 ani se implementează programul "Pas cu Pas". La început era socotit ca un program de alternativă, dar numai cei ce implementează cu adevărat acest program ştiu ce înseamnă a
înregistra progresul şcolar al elevilor în baza descriptorilor de progres.
Dar trecerea la autogestiune şi finanţarea per elev ponderat nu ne permite să activăm în
program cu cîte un asistent didactic în paralel
. Astfel se pierde din esenţa programului.
Acces, relevanţă şi calitate
Ştim ce înseamnă a evalua un elev în comparaţie cu sine însăşi. Promovăm aprecierea discipolilor pentru
micile performanţe înregistrate
în scopul motivării lor spre
formare de competenţe şi abilităţi.
Metodologia evaluării la etapa primară

prevede
evaluarea externă,
verificarea lucrărilor de un alt învăţător, dar aceasta nu se anunţă la moment, dar la început de studii - clasa întîi.
Acces, relevanţă şi calitate
Domeniul formării cadrelor didactice.
Succesele în educaţia generaţiei în creştere la nivel de raion se obţin datorită
investiţiilor în noi, cadrele didactice
prin permanente instruiri:
formale şi nonformale,
organizate de DE Floreşti şi instituţiile abilitate
.
Acces, relevanţă şi calitate
Acces, relevanţă şi calitate
Dascălii
tindem să fim
primii
, să vrem
mult
, să vedem
departe
, să fim
deschişi
, să nu fim banali, să fim
generoşi cu elevii şi colegii
, să fim
exigenţi cu noi şi cu cei care decid
, să propunem doar
lucruri
pentru care avem
argumente
şi care stau în picioare din punct de vedere
principial,
să fim
diplomaţi
dar
să nu minţim
, să nu fim naivi, să nu fim deprimaţi niciodată ci să gîndim cum îndreptăm lucrurile, să mizăm pe
buna intenţie a oamenilor
, să ne placă să fim
contrazişi,


respectăm instituţiile dar să fim
exigenţi
cu ele, să

punem suflet
şi să uităm de noi cînd sîntem în
slujba celorlalţi,
să nu
rămînem cu resentimente
dacă cineva ne-a dezamăgit vreodată, să
copleşim prin principii
,
să reducem la minim formalismul şi rutina,

ceea ce le citim din cărţi copiilor trebuie să şi aplicăm.
Toţi
dascălii
trebuie sa fie modele. Pedagogii niciodată nu trebuie să se simtă ca omul comun sau să gândească precum precupeţii. Cadrele didactice trebuie sa fie mai mult decât ,,salariaţi din sistemul bugetar”, lor le scrie în fişa postului că sunt
învăţătorii neamului
şi trebuie să ne implicăm în treburile comunităţii.
Acces, relevanţă şi calitate
Sînt convinsă că toată lumea
şi-ar dori să fie învăţător.
Drept colegi de serviciu ne sînt copiii.

Cine mai are asemenea colegi de serviciu?
Acces, relevanţă şi calitate
Problema
chemării noastre este
sublimă
, căci cuvîntul
ÎNVĂŢĂTOR
însemnează o v
ocaţiune cerească,

copiii ne pun în palme sufletul lor
, astfel fiind
cei mai iubiţi dintre pămînteni.

Acces, relevanţă şi calitate
Budurin Maria,
învăţătoare, gr. didactic I
Atelierul "Învăţămîntul primar"
30 august 2013
Dezvoltarea instituţiei de învăţămînt pentru asigurarea accesului, relevanţei şi calităţii educaţiei
Conferinţa raională a cadrelor didactice
30 august, 2013
or. Floreşti

Cadrele didactice flexibile sînt capabile de a forma şi dezvolta în permanenţă competenţele cheie/transversale la beneficiari. Un învăţător trebuie să posede cel puţin
o limbă străină
.
Formarea competenţelor digitale
o poate face numai cel ce stăpîneşte aceste competenţe:
utilizează calculatorul, tabla interactivă, aplică soft-uri educaţionale pe discipline de studiu.
ME educaţiei ar trebui să pună la dispoziţie
soft-uri educaţionale conform curriculei naţionale.
Este salutabilă decizia ME de a organiza concurs de proiecte prin care să se instituie
şcoli pilot in implementarea TIC în educaţie
: dotarea instituţiilor cu calculatoare per elev din clasa a 7 şi a 10. Dar cum se oferă echitate? Am dori mult să participăm la concurs de proiecte şi cei din mediul rural, dar dacă condiţia este cîte două clase de a şaptea şi două clase de a zecea, nu avem şanse de cîştig cei din mediile rurale. In cazul cînd se obţine un astfel de proiect este o bună motivare si pentru elevii de la treapta primară. Din păcate proiectul rămîne să fie destinat doar şcolilor din oraşe şi centre raionale – aceasta
nu este parte a accesibilităţii la proces educaţional de calitate pentru toţi beneficiarii.
Acces, relevanţă şi calitate
Formarea competenţelor digitale, antreprenoriale, acţional strategice,
bazele cărora se pun în clasele primare cu o continuă dezvoltare în clasele gimnaziale şi liceale vorbesc despre
calitatea procesului educaţional,
iar peste ani despre
relevanţa acestui proces
în baza rezultatelor încadrării specialiştilor în diferite ramuri ale economiei naţionale, capacităţii de a munci într-o societate ce este în continuă schimbare şi implicării fiecărui beneficiar de azi, angajat de mîne în
procesul de luare a deciziilor.
Acces, relevanţă şi calitate
Parteneriatul şcoală familie comunitate,
dezvoltă copiilor încredere şi optimism. Implicarea părinţilor în procesul de educaţie oferă elevilor încredere, siguranţă. Formarea părinţilor în cadrul diferitor activităţi în instituţiile de învăţămînt dau aspect de
proces social – învăţarea pe parcursul întregii vieţi.
Acces, relevanţă şi calitate
În încheiere cred că
profesia noastră
este una dintre cele mai
solitare.
Cînd ne facem meseria noi tragem uşa clasei după noi. Nu prea ne vedem unii pe alţii în activitate. Şi de aceea cred în
importanţa vieţii de asociaţie
ca fiind încă un cadru în care să
învăţăm unii de la alţii
, să ne împărtăşim reuşitele şi nereuşitele dezvoltîndu-ne astfel profesional.
Acces, relevanţă şi calitate
Full transcript