Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NAFTA

No description
by

Natalia Rylska

on 28 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NAFTA

Wykonały: Natalia Rylska i Beata Rubik
Zarządzanie

Zarządzaniem NAFTA zajmuje się: Komisja Wolnego Handlu, która utworzyła sekretariat mający za zadanie zapewnienie właściwego funkcjonowania NAFTA. Sekretariat ten jest złożony z trzech narodowych sekcji.
25 komitetów i grup roboczych NAFTA- w nich odbywają się prace codzienne NAFTAPRZYCZYNY POWSTANIA :
 Wspólne interesy gospodarcze pomiędzy USA i
Kanadą,
 Bliskie położenie geograficzne oraz wspólny
język,
 Chęć budowy nowego bloku handlowego przez
USA
w obliczu zapowiedzi utworzenia Jednolitego
Rynku Europejskiego,
 Dążenie Meksyku do przystąpienia do
porozumienia
w celu modernizacji gospodarki i nowych
możliwości napływu kapitału z Północy,
 Chęć ulokowania inwestycji zagranicznych przez
USA na terenach Meksyku.

Główne założenia
Układ zakładał piętnastoletni okres przejściowy, podczas którego zostaną zniesione cła na artykuły przemysłowe. W handlu artykułami rolnymi miała nastąpić liberalizacja. NAFTA stwarza warunki dla uczciwej konkurencji na obszarze strefy wolnego handlu oraz zapewnia skuteczną ochronę praw własności intelektualnej każdej ze stron.
W przeciwieństwie do Unii Europejskiej NAFTA nie tworzy ponadpaństwowych ciał rządowych, a jej prawo nie jest nadrzędne w stosunku do prawa narodowego.

Kraje należące do NAFTA zniosły stawki celne w handlu wzajemnym, zachowując jednak autonomiczne stawki celne w handlu z krajami trzecimi.


Cele i zadania
 Eliminacja barier w handlu
 Rozszerzenie możliwości inwestycyjnych w obrębie krajów należących do układu,
 Tworzenie warunków do uczciwej konkurencji
 Zapewnienie ochrony własności intelektualnej
 Stworzenie mechanizmów do rozwiązywania powstałych problemów i kwestii spornych,
 Stworzenie możliwości rozszerzenia układu w celu zwiększenia jego korzyści.
Reguły pochodzenia
„Ostatecznie reguły spełniane są przez następujące dobra:
· Towary w pełni wyprodukowane na kontynencie północnoamerykańskim,
· Towary zawierające materiały pochodzące nie z tego regionu, ale w dostatecznym stopniu przetworzone na miejscu,
· W sektorach wrażliwych towary o odpowiedniej zawartości „części północnoamerykańskiej”:
- w przemyśle tekstylnym towar musiał być wyprodukowany w oparciu o lokalne surowce,
- w przemyśle samochodowym miało go cechować 62,5% lokalnego pochodzenia.”Jednym z celów NAFTA jest w ciągu 10 lat doprowadzenie do zniesienia ceł w obrocie między państwami członkowskimi na artykuły przemysłowe, oraz na artykuły rolne w ciągu 15 lat.


Kolejnymi celami, jakie postawili przed sobą przywódcy są: dalsze zwiększenie konkurencyjności północnoamerykańskich firm, ale także uszczelnienie granic,.
Sekretariaty NAFTA
Każdy z krajów ustanowił narodowy Sekretariat NAFTA do wspierania prac Komisji Wolnego Handlu.W porównaniu z Unią Europejską NAFTA wzbudza na świecie większe zainteresowanie, szczególnie z powodu swojej nieprawdopodobnie prostej konstrukcji. Nie tylko nie ma siedziby, przewodniczącego, adresu, lecz także nie dysponuje aparatem administracyjnym, nie wydaje rozporządzeń, nie pobiera podatków i nie udziela subwencji. Nikt w tej strefie nie wpadłby na pomysł biurokratycznego ustalenia kategorii biologicznej "ryb lądowych" po to, by hodowcom ślimaków i żab zapewnić dostęp do dobrodziejstw w postaci subwencji dla rybołówstwa morskiego. Nikt również nie zgłosiłby, tak jak stało się to w Unii Europejskiej, projektu stemplowania jajek znoszonych przez unijne kury. Funkcjonowaniu NAFTA towarzyszy diametralnie odmienna filozofia. To, co chce Europa osiągnąć za pomocą gęstej sieci przepisów, NAFTA czyni prościej - uruchamiając i stymulując mechanizmy rynkowe. Unia Europejska jest dziś największym na świecie producentem zadrukowanego papieru. Cała NAFTA zaś to tylko kilkanaście stron umowy o charakterze cywilnoprawnym. Porównanie to nie traci na ostrości nawet przy uwzględnieniu faktu, że NAFTA jest jedynie strefą wolnego handlu, a UE ścisłym sojuszem kilkunastu państw.
Gałęzie przemysłu
Targi rolnicze


Motoryzacja


Tekstylia i Odzież
Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu zaczęła funkcjonować 1 stycznia 1994r. jako wynik wejścia w życie układu podpisanego 12 sierpnia 1992r. przez prezydentów USA i Meksyku oraz premiera Kanady. Utworzenie NAFTA to wykreowanie potężnego rynku zarówno pod względem obszaru, jak i liczby konsumentów.

Do centralnych instytucji NAFTA możemy zaliczyć:
 Komisja Wolnego Handlu-
 25 komitetów i grup roboczych NAFTA-
 Sekretariaty NAFTA
 Komisja ds. współpracy w zakresie pracy,
 Komisja ds. w zakresie ochrony środowiska,
 North American Development Bank oraz Border Environment Cooperation


Krytyka z lewa i prawa
Nie brakuje jednak głosów krytycznych. Daniel T. Griswold z CATO Institute uważa, że NAFTA nigdy nie miała znacznego wpływu na gospodarkę USA, a pakt jest elementem polityki zagranicznej Białego Domu. Natomiast najwięcej na układzie zyskali Meksykanie, zmniejszając interwencjonizm w swoim kraju, zwiększając demokrację i wzmacniając gospodarkę kapitalistyczną.
NAFTA już udowodnił swoją wartość w stosunku do Stanów Zjednoczonych ,odgrywając ważną i istotną rolę w zwiększaniu możliwości wyboru dla konsumentów , poprawę dostępu do rynku dla produktów z USA , amerykańskie i rozszerzenie zadań wspieranych przez eksport
.
Dziękuję za uwagę!
Full transcript