Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Onderzoek

No description
by

Elize van Wouwen

on 18 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Onderzoek

De stad Breda profileert zich als studentenstad omdat zij diverse hogescholen herbergt, veel studenten als inwoners heeft en zich op diverse vlakken heeft toegespitst op de studenten. Dit zie je bijvoorbeeld terug in legio horecagelegenheden en studenten sportfaciliteiten die veel met studentkortingsacties en vouchers werken.
1. Achtergrond en aanleiding
2. Probleemanalyse
3. Probleemstelling
4. Onderzoeksdoelstelling
5. Onderzoeksvragen
6. Voorlopig theoretisch kader

Inhoud
Achtergrond en aanleiding
Om nog beter in te kunnen spelen op de behoefte en wensen van de studenten is gevraagd om een goed beeld te krijgen van de houding van studenten tegenover de studentenstad Breda. Dit beeld word onderzocht aan de hand van de ervaringen, kennis en verwachtingen en gevoelens van de studenten over de stad. Aan de hand van deze gegevens zullen aanbevelingen worden opgesteld die de gemeente kan gebruiken om Breda nog aantrekkelijker te maken.

Probleemanalyse
Wat voor beeld heeft de Bredase student ten aanzien van de studentenstad Breda?
Probleemstelling
inzicht verkrijgen in het beeld dat de Bredase student heeft ten aanzien van de studentenstad Breda, ten einde aanbevelingen doen aan de gemeente zodat zij kunnen inspelen op de wensen en behoeften van de respondenten.
Onderzoeksdoelstelling
1. Wat waren de verwachtingen van de studenten voordat zij in Breda kwamen studeren? Heeft de stad aan de verwachtingen voldaan?
2. Hoe is de huidige kennis van de student?
3. Wat zijn ervaringen van de Bredase student t.o.v. vrije tijds faciliteiten?
4. Wat zijn de gevoelens van de Bredase studenten t.o.v. de stad Breda?
Onderzoeksvragen
Onderzoeksopzet
Voorlopig theoretisch kader
Als eerste verklaren wij wat de 4 begrippen betekenen en waarom ze voor het onderzoek van groot belang zijn. Deze begrippen worden in vaktermen ook wel conatief, affectief en cognitieve componenten genoemd, welke zijn samengevat in een driehoekje.

Nu duidelijk is geworden wat de begrippen betekenen en waarom ze van belang zijn voor het onderzoek, volgt er nu een inzicht in de modellen die er gebruikt zijn. De modellen zijn van professionele organisaties die gevoelens en gedragingen in kaart brengen.
Meer dan 10% van dit aantal, 21.500 om precies te zijn, bestaat uit studenten waarvan er ruim 9000 op kamers wonen binnen de stadsgrenzen. Deze studenten zijn vanuit maatschappelijk en economisch opzicht onmisbaar voor de stad, omdat zij de mensen van de toekomst zijn. Zij wonen hier, studeren hier en dragen zo bij aan de economie van de stad. Zij zullen de toekomstige professionals worden waar de wereld om vraagt. Om deze redenen is het uitermate van belang zoveel mogelijk studenten, zowel nationaal en internationaal, naar de Brabantse stad te trekken. Daarom is het van belang om te weten waar de studenten zich mee bezig houden, wat ze belangrijk vinden of juist niet.
Als er daarna gekeken wordt naar kennis en verwachtingen van studenten wordt er dieper ingegaan op de verwachtingen van de studenten voordat ze naar Breda kwamen en naar de kennis die zij nu hebben. Elke student heeft een bepaalde verwachting als hij naar een stad als Breda toe komt. Deze verwachting is een aanname of hoop dat iets ook daadwerkelijk zal gebeuren. Hierbij zullen vragen als, bied de stad veel opties, is de stad juist oud of nieuw en zou de stad gezellig zal bij iedere student naar voren zijn gekomen. Gemeente Breda wil deze verwachtingen in beeld krijgen zodat ze bijvoorbeeld hun communicatie naar studenten toe kunnen verbeteren.
Full transcript