Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MELLOMKRIGSTIDEN

No description
by

on 5 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MELLOMKRIGSTIDEN

MELLOMKRIGSTIDEN
1918 - 1939
1920-ÅRENE I USA & EUROPA
Kjønnsroller ble mer nøytrale
Mer uhøytidlig og dristig dansestil
Flere og flere "vanlige" folk som fikk biler
Teknologisk utvikling
Nye oppfinnelser som gjorde livet lettere og morsommere > f.eks grammofonplater og radio
Nye hjelpemidler for husholdning > f.eks. elektrisk komfyr, støvsuger og vaskemaskin
Mer fritid for mange kvinner
DEMOKRATIER SOM OVERLEVDE
De fleste europeiske land fikk demokratiske grunnlover etter første verdenskrig, men flertallet av landene i verden var likevel diktaturer. Den økonomiske krisen truet demokratiet. Mange ønsket en autoritær diktator som kunne sett ting på plass. Kun 12 land i Europa meholdt demokratiet gjennom hele mellomkrigstiden. Norge og USA var to av dem. I f.eks. Japan derimot, var det en keiser og hans lille "klikk" som hadde all makten i landet.
USA
1920-ÅRENE I USA
Ingen ødeleggelser etter krigen
Sterk økonomi > tjente masse på å selge varer til ødelagte Europa > 14 milliarder i gjeld fra Europa etter krigen > avengige av at Europa tilbakebetalte
Effektiv produskjon > mer produkter ble laget > varer ble billigere > flere folk kunne kjøpe (f.eks bil)
Framgang i næringslivet pga. bilismen > andre bransjer vokste
MEN
Noen få promille av befolkningen eide over 80 prosent av aksjene > 5 prosent av lønnstakerne fikk 35 prosent av alle inntektene > stor forksjell på fattige og rike
Flere bønder måtte selge gårdene sine fordi de fikk for dårlig betalt for det de solgte
1929: KRAKK PÅ
NEW YORK - BØRSEN
Onsdag 23. Oktober 1929 begynte verdiene av aksjene å synke på børsen i New York. Folk hadde vært vant til at verdiene på aksjene steg, derfor begynte panikken å spre seg når de først sank, og den ble større for hver dag som gikk. Mange solgte aksjene sine så fort som mulig. Tirsdag 29. Oktober var dagen det store sammenbruddet kom, og aksjeeierne solgte aksjene sine med store tap. Mange av dem som hadde aksjene, kjøpte dem med lånte penger fra banken. Da tapte folk enorme pengesummer. Den økonomiske verdenskrisen (1929 - 1933) startet i USA, men rammet så og si hele verden.
HVORFOR KOM KRISEN?
Store forskjeller mellom fattig og rik.
Det ble produsert for mange varer. De rike kunne kjøpe disse varene, mens de fattige hadde ingen mulighet.
Siden de rike kjøpte varene, produserte fabrikkene varer i voldsomt tempo, men salget gikk tregere etterhvert siden mange ikke hadde råd.
Når folk mistet jobbene sine, sluttet de å kjøpe ting. Dermed mistet enda flere jobben. Det ble en vond sirkel.
De få som beholdt jobben sin, gikk ofte veldig mye ned i lønn.
Folk mistet jobben
Sluttet å kjøpe ting
Enda flere
mistet jobben
Dårlig økonomi
FRANKLIN D. ROOSEVELT
& NEW DEAL
I 1932 ble Franklin D. Roosevelt president i USA. Dette var under den store krisen. Da han ble president, stengte han alle landets banker i en uke. Det førte til at folk fikk tillitt til presidenten og bankene, og turte å sette inn penger i banken igjen. Da fikk banken også penger å låne ut.
Franklin gjorde mange store tiltak da han ble president. Disse ble kalt for "New Deal". New deal ga USA en ny start. Noen av tiltakene han gjorde:

Bygge damanlegg som ga elektrisk kraft til bolighus og fabrikker
Bygge mange offentlige bygninger som sykehus, skoler og biblioteker
Bygge flyplasser
Gi musikere, kunstnere og bønder støtte
Støtte planting av skog
Bygge veier
Bygge idrettsbaner
Bønder skulle dyrke mindre mat for at prisene skulle gå opp igjen
Disse tiltakene førte til at mange folk kom i arbeid, og når folk kom i arbeid fikk de penger til å kjøpe ting, som førte til at det gikk bedre med flere bedrifter også. Slik kom økonomien inn i en god sirkel igjen.
NORGE
1920-ÅRENE I NORGE
Industriarbeidere mistet arbeidet sitt
Bønder måtte selge gårdene sine, men mange fikk også kjøpt de tilbake etterhvert
Fiskere slet med å få solgt fangsten sin
Deflasjon > verdien i penger i banken sted, men også gjelden
Norske varer ble dyrere > vanskelig å selge til utlandet
Høy arbeidsløshet
Mange firmaer gikk konkurs
Dårlig økonomi
Norge hadde fire partier i 1920- og 1930-årene: Arbeiderparitet, Høyre, Venstre og Bondepartiet.

I stortingsvalget i 1933 fikk arbeiderpariet mest stemmer. De dannet regjering og Jonas Nygaardsvold ble statsminister. De styrte i de neste 30 årene. Utover 30-tallet ble forholdene i Norge bedre. Regjering ble nok litt inspirert av New Deal-politikken til Roosevelt. Noen tiltak som ble gjort i Norge på denne tiden:

Kraftverk, veier, jernbaner og boliger ble bygget > mange kom i arbeid
Industriens arbeidsdager ble redusert til 8 timer > mer fritid
Ferie med lønn
Nye trygder
De som ville få seg egen gård fikk støtte til å rydde opp ny jord
Fiskere fikk statlige lån og tilskudd til båter og redskaper
JØDENE & PALESTINERNE
Under første verdenkrig ville britene ha støtte av flest mulig jøder og lokket med tomme løfter. Lord Balfour hadde lovet jødene et nasjonalhjem i Palestina (Balfour-erklæringen), men han hadde også lovet palestinerne selvstendighet. Løftene hang ikke sammen i det hele tatt. Jøder og palestinere hadde levd i fred inntil slutten av 1800-tallet, da jødene begynte å innvandre til Palestina. Begge gruppene følte seg lurt og så mistenksomt å hverandre.
DEN ARABISKE VERDEN
I Afrika og Asia var det en pågående kamp for selvstendighet for mange nasjoner. Arabere følte seg ofte som ett folk og ville ha et eget arabisk rike, men mye av det arabiske området var lagt under det Osmanske Riket/Tyrkia. På begynnelsen av 1900-tallet eide Frankrike og Storbitannia flere arabiske kolonier.
I første verdenskrig var tyrkerne i det Osmanske Riket på lag med tyskerne. Arabiske fyrster var på lag med britene og skulle bekjempe tyrkerne. Britene lovte et arabisk rike dersom de fikk støtte i krigen mot det Osmanske Riket. I 1918 beseiret en britisk-arabisk styrke tyrkerne, men britene holdt ikke løftet sitt om det arabiske riket i fredsoppgjøret etter krigen.
Flere og flere jøder dro til Palestina ettersom nazister begynte å forfølge jøder i Tyskland, Hitler hadde tatt over Østerrike og Tsjekkoslovakia, og flere land som Italia, Polen og Ungarn hadde satt lover som var fiendtlige mot jøder. De fleste europeiske land ville ikke ta i mot jøder. I 1922 bodde det 80 000 jøder i Palestina, i 1937 bodde det 400 000 jøder der. De innflyttede jødene begynte å erstatte palestinerne. Britene hadde kontroll og ansvar for Palestina, og måtte etter hvert begrense jødenes innvandring, ettersom de var så dominerede. Jødene kom likevel på flukt fra Europa. Britene var nære å miste kontrollen.
AFRIKA SØR
FOR SAHARA
Saharaørkenen deler omtrent Afrika i to. I nord bodde araberne, mens i sør bodde det ulike folkegrupper. I mellomkrigstiden var det to "svarte" selvstendige stater i sør. Det var Liberia, som var grunnlagt av frigitte amerikanske slaver på 1800-tallet, og Etiopia, et gammelt keiserrike. Etiopia ble angrepet og underlagt Italia i 1935. Det varte fram til 1941.
INDIA - "JUVELEN I KRONEN"
Britene seiret etter første verdenskrig, men de hadde ikke vunnet krigen helt på egen hånd. De fikk hjelp av tropper fra koloniene deres, og indernes hjelp var viktig. Siden inderne var til så stor hjelp for britene, regnet de med å få større selvstendighet, noe som ikke skjedde. India var ofte regnet som britenes fineste koloni. Inderne var misfornøyde, og skapte opptøyer og uro. I 1919 ble fire briter drept i India Britiske tropper ble tilkalt og skjøt hundrevis av ubevæpnede indere i en demonstrasjon. Generalen som beordret skytingen fikk en stor pengegave som takk av britene. Hendelser som dette fikk inderne til å tro at britene så ned på dem. Heldigvis, var Mohandas Gandi blitt leder i India på denne tiden.
MOHANDAS GANDHI
Mohandas Gandhi kom fra den indiske overklassen, men var i mot kastesystemet. Han var en pasifist og hans filosofi var: All kamp skal foregå fredelig og uten bruk av vold. Gandhi hadde jobbet i Sør-Afrika i mange år. På den tiden var Sør-Afrika også en britisk koloni. Mange indere arbeidet der og det var dårlige forhold. Gandhi ble en leder blant indere i Sør-Afrika og kjempet mot diskriminering. I 1914 kom han hjem til India. Da krevde han indisk selvstendighet, som britene ikke ville gi. For å oppnå indisk selvstendighet uten å bryte sin filosofi holdt han fredelige demonstrasjoner, skattenekt, sultestreik og kuttet handelssamarbeid med britene.
MAO OG KOMMUNISTPARTIET
Etter revoulsjonen i Russland, ble det stiftet kommunispartier i de aller fleste land, inkludert Kina.
Kinas kommunistparti ble stiftet i 1921, med 20 år gamle Mao Zedong, som senere skulle bli hele Kinas diktator, som leder.
Kommunistpartiet samarbeidet med Jiang Jieshi, inntil han i 1927 var ansvarlig for en voldsom massakre på kommunister i Shanghai.
Etter denne hendelsern, bygget kommunistene opp en geriljahær for å bekjempe Jieshi. I 1934 ble hæren nesten knust, men 80 000 soldater overlevde og dro ut på det som skulle bli kjent som "den lange marsjen".
Marsjen varte omtrent et år. Mao var med og ledet, men ble selv bært i en stol av sine soldater.
Under halvparten av soldatene overlevde marsjen. De møtte på mange hindringer og var i mange slag, før de kom til byen Yanyan, der de etablerte sitt nye hovedkvarter.
KINA - GIGANT I KRISE
REPUBLIKKEN KINA
Kina ble en republikk i 1912, før det hadde det vært et keiserrike.
Da landet ble en republikk, smuldret det opp og lokale militærkommandanter tok styringen i forskjellige deler av landet helt til general Jian Jieshi fikk kontroll over mesteparten av Kina mot slutten av 1920-årene.
Jieshi var leder av partiet Guomindang, som søkte makt over hele landet. Partiet ville forbedre skolevesenet og befolkningens levekår
JAPAN MOT KINA
I 1931 angrep mektige Japan Kina. Da sluttet kommunistene og Guomindang å kjempe mot hverandre, og kjempet heller mot japanerne. Japan erobret store deler av Kina. Det blir sett på som en veldig fær krig og den preger ennå forholdet mello de to landene. Omtrent 19 million kinesere døde i denne krigen.
JAPAN - STORMAKT PÅ VEI MOT STUPET
Japan var et keiserrike. Det var parlament, og alle menn hadde stemmerett, men det var hæren og keiserens krets som hadde det siste ordet.
Japan var en stormakt, og hadde bygd opp en stor industri, men manglet råvarer. På bakrunn av det angrep de Kina.
Japan og Hitlers Tyskland ble sterkt knyttet mot hverandre. I 1936 inngikk de vennskapsavtale.
KRISEN SPRER SEG TIL ANDRE DELER DELER AV VERDEN
En stor del av hva land produserer blir solgt til andre land. Blant annet Tyskland hadde lånt mye penger av det rike USA, men nå trakk amerikanerne mange av lånene. Også Afrika, Asia og Latin-Amerika fikk konsekvenser av den store verdenskrisen. De hadde store problemer med å selge varene de produserte til andre land.
KRISEN SPRER SEG
Når USA fikk dårlig økonomi, kjøpte de ikke lenger like mye varer fra andre land. Det førte til at krisen spredte seg til resten av verden.
Tyskland hadde en stor pengekrise. De hadde lånt enorme pengesummer fra USA, men nå trakk USA lånene tilbake. Dette var en katastrofe for tyskernes økonomi.
Afrika, Asia og Latin-Amerika hadde også harde tider.
Mange asiatiske land hadde vanskeligheter med å selge varer til andre land.
Hele verden hadde kommet i en pengekrise.
KRISEN RAMMER NORGE
Norge har en utladvendt økonomi, altså en økonomi basert på handel med utlandet.
Norge solgte mye fisk, tømmer og papir til andre land.
Vinteren 1932/1933 var krisen på sitt verste. Da var det ca. 150 000 arbeidsløse mennesker i Norge.
I 1932 ble 6500 gårder solgt på tvangsauksjon.
Mange fiskere mistet båt og fangstredskaper på tvangsauksjon.
Noen arbeidsløse fikk nødsarbeid, og ble mye dårligere betalt enn de med annet arbeid.
Mange måtte gå til ”fattigkassa” eller få matlapper fra staten, noe som ble sett på som stor skam.
Mellomkrigstiden i Norge ble preget av store politiske motsetninger, streiker, uro og bitterhet.
Norske arbeidere følte at de levde i et samfunn som egentlig ikke var deres.
SOVJETUNIONEN, LENIN OG STALIN
I 1917 startet den russiske revolusjonen som førte til at Sovjetunionen ble dannet. I revolusjonen tok Lenin og bolsjevikene makten. De var kommunister og dannet en kommunistisk regjering.
Josef Stalin jobbet tett med Lenin. Lenin ville at Stalin skulle sparkes fra sin jobb som generalsekretær, fordi han mente at Stalin var ikke nok tålmodig, lojal eller høflig nok for den stillingen, men Lenin døde og Stalin fikk beholde stillingen sin.
Da Lenin døde, kom Stalin seg etter hvert til makten i Sovjetunionen.
ITALIA OG MUSSOLINI
Fascistpariet, med Benito Mussolini som leder, ble dannet i Italia rett etter første verdenskrig. Målet deres var å ”gjenopprette Italias storhet”.
I 1922 ble Benito Mussolini utnevnt til statsminister i Italia av den italienske kongen.
Etterhvert fikk Mussolini diktatorisk makt.
TYSKLAND OG HITLER
Det var ye bitterhet i Tyskland pga ”straffene” de fikk etter første verdenskrig.
Adolf Hitler ble født i Østerrike i 1889. Han hadde en ulykkelig oppvekst med en voldelig far pg en overbeskyttende mor.
Hitler flyttet til Tyskland i 1912, og var i den tyske hæren da den første verdenskrigen brøt ut i 1914.
I 1919 ble Hitler med i det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderpartiet (nazistpartiet), og ble raskt leder i partiet.
Nazistene hadde et rasistisk menneskesyn. De regnet noen menneskegrupper som mer verdt den andre. De ville "dyrke" den ariske rasen, altså det typiske skandinaviske mennesket, med blondt hår og blå øyne. De drepte psykisk utviklingshemmede, fysiske handikapede, over halvparten av europeiske jøder, sigøynere og enda flere.
I 1923 ble hitler dømt til 5 års fengsel, men sonet ni måneder. Den tiden han var i fengsel brukte han til å skrive boka Mein Kampf, som ble som en bibel for nazistene.
Da det var økonomisk verdenskrise i Tyskland, 1928 til 1930, økte nazistenes stemmetall ved valg fra 800 000 til 6,4 millioner. To år senere var nazistpartiet Tysklands største.
30. Januar 1933 ble hitler utnevnt til statsminister i Tyskland. I løpet av noen måneder ble han Tysklands diktator.
Full transcript