Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Imperialisme

No description
by

Julie Stensland

on 17 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Imperialisme

Koloniseringen av Afrika
Definisjon: En koloni er et landområde som ligger utenfor moderlandets grenser, som oftest erobret ved makt


http://no.wikipedia.org/wiki/Koloni
DRIVKREFTER TIL IMPERIALISMEN
Økonomiske årsaker
Europa slet alvorlig med økonomien på begynnelsen av 1870-tallet, på grunn av mangel på råstoff og overproduksjon. Det ble spekuleringer om nye markeder som ikke var kolonisert. Afrika var et ideelt mål, siden så mye av verdensdelen var uberørt.
KOLONISERINGEN I AFRIKA
KOLONISERINGEN I AFRIKA
1
9
1
4

IMPERIALISMEN I AFRIKA


Tiden fra 1870 til 1914 er det vi kaller den imperialistiske tidsalder, og her nådde
Europa høyden av sin makt.
1
8
8
0

IMPERIALISME
Definisjon: Imperialisme er avledet av det latinske ordet imperare, som betyr å herske. Å ta full politisk, økonomisk og militær kontroll over et område mot befolkningens vilje.
Politiske og strategiske årsaker
Siden mange land fra Europa delte tanken om nye uberørte markeder, ble det konkurranse mellom nye og gamle stormakter. Man valgte å sikre seg strategiske og militære støttepunkter og utvide sine egne områder. Frykt for at andre skulle få for mange områder kom da Tyskland i 1884 ble med i kolonikappløpet.
Nasjonalisme og prestisje
Det var da nasjonalismen blomstret i store deler av Europa, at nyimperialismen slo igjennom. Ønske om å utbre nasjonens storhet fikk fotfeste i mange land. Å være en imperialist var for mange viktig og riktig, i tillegg var det en positiv klang rundt det.
Religion og idealisme
Kristne misjonærer ønsket å omvende «barbarene» til kristendommen. De hadde gode hensikter da de dro for å omvende afrikanere vantro. De innfødte fikk opplæring og utdanning i misjonsskolene.
Sosialdarwinisme og rasisme
Da Darwins utviklingslære kom på trykk i 1859, brukte mange den som et forsvar for imperialistenes gjerninger. Læren hadde ikke noe med rasehovmod å gjøre, og retten begrunnet de med at de hvite var teknologisk overlegne og mer intelligente.
Styreformen i koloniene
Britene bygde på de styringsorganene som allerede var etablert i koloniene, mens franskmennene hadde et mål om å gjøre koloniene så franske som mulig (assimilasjon).
C
e
c
i
l

R
h
o
d
e
s

D
a
v
i
d

L
i
v
i
n
g
s
t
o
n
e
En britisk-sørafrikansk politiker og finansmann. Imperialist. Grunnlegger av kolonien Rhodesia(Zimbabwe). Ønsket å lage et sammenhengende kolonibelte fra «Kapp til Kairo», som førte til konflikt med boerrepublikkene, og ble en årsak til boerkrigen. Cecil Rhodes er mannen på det kjente "The Rhodes Colossus" tegnestripen, som ble tegnet etter at Rhodes kunngjorde planene for en telegraflinje fra Cape Town til Kairo
http://en.wikipedia.org/wiki/Cecil_Rhodes
David Livingstone var en skotsk lege, misjonær og oppdagelsesreisende. Han nådde frem til kololofolket i Zambezi i 1851som misjonær. Livingstone var også med på å legge grunnlaget for britisk koloniseringHan var med på å innlede en ny epoke i Afrikas historie og han stimulerte bl.a. til europeiske inngrep mot slavehandelen
https://snl.no/David_Livingstone
Berlinkonferansen
Bakgrunnen var konfliktene som oppsto i Kongo, etter at Kong Leopold hadde kolonisert områder på en brutal måte, og han fikk god hjelp av Henry Stanley. Hans framferd var ikke utgangspunktet for selve konferansen, men kommunikasjonsårene(elvene Niger og Kongo) hadde stor betydning for de andre imperialistene.
I tillegg til fri ferdsel på elvene ble deltakerne enige om å trekke opp nye retningslinjer for delingen av resten av Afrika mellom kolonilandene. Det var ingen afrikanere til stede på konferansen og i tillegg vedtok de at de skulle bekjempe slaveriet. Bismarck ledet konferansen, ettersom han var «nøytral».

Belgisk Kongo
Kong Leopold den andre
• 9.april 1835 – 17.desember 1909
• Arrangert ekteskap med erkehertuginne Marie-Henriette av Østerrike
• Førstefødte sønnen druknet i en dam
• De tre døtrene ble gjort arveløse
• Opprettet og eide Fristaten Kongo
• Ble konge i Belgia i 1865
• «Det var fristende, men farlig, å undervurdere den keitete, hypokondriske mannen med påfallende stor nese og stort skjegg. For bak maska var Leopold målbevisst og manipulerende, slu - og sjarmerende.»
http://www.dagbladet.no/kultur/2002/07/04/341242.html)
Styring av kolonien
• Hadde kolonisert området Kongo på en usedvanlig brutal måte
• Tjente store penger på elfenben og gummi
Tok i bruk grusomme metoder for å få tak i disse varene
Kostet mest sannsynlig omkring 10 millioner afrikanere livet
Igangsatte avkutting av hender og føtter på slaver som ikke produserte nok av varene belgierne hadde pålagt dem å levere
• Leopold satte aldri sine bein i staten
http://no.wikipedia.org/wiki/Leopold_II_av_Belgia
Suezkanalen
• Suezkanalen er verdens mest trafikkerte kanal
• Britene okkuperte Egypt i 1882
• Ønsket kontroll over Suezkanalen
Kanalen forkortet veien til koloniriket India betraktelig

Boerkrigen (1899-1902)
• Boerne (eller afrikanerne, i hovedsak nederlandskættede sør-afrikanerne) hadde lenge hatt okkupasjon over Kappområdet (Sør-Afrika)
• I 1806 ble området engelsk koloni
o Britene trengte et stoppested på vei til India
• I 1830-årene drev britene ut boerne fordi de hadde slaver
• Boerne flyttet nordøstover og grunnla Transvaal og Oranjefristaten
Gikk hardt over de innfødte, hvor mange ble slaver
• Britene oppdaget på slutten av 1800-tallet at boerne satt på en diamant- og gullgruve
• Britene erklærte krig som de vant i 1902
• Etter press fra opinionen inngikk britene og boerne forlik i 1906, som ble en tragedie for det svarte flertallet

Fashoda-konflikten
• Både England og Frankrike ønsket kontroll over Sudan
• I 1898 møttes begge parter i Fashoda i Sudan
• Begge ville sikre seg kontroll over området
• Frankrike måtte trekke styrkene tilbake for å unngå krig med Storbritannia
Måtte gi opp sine krav i Sudan og Egypt

Virkninger av imperialismen i Afrika
For Europa
• En årsak til 1. verdenskrig
Rivaliseringen mellom stormaktene i Europa ble verre da det ble kamp om koloniseringen av Afrika. Kamp om ressurser og interesser skapte konflikt, noe som gjorde samarbeid og kommunikasjon mellom de europeiske landene vanskelig, spesielt mellom Tyskland og Storbritannia.


• Mindre økonomisk gevinst
Til tross for at råvarene var uvurderlige for økonomien i Europa, var de administrative utgiftene så høye at den økonomiske gevinsten ikke ble like stor som først antatt.

For Afrika
Slavehandelen fikk ikke bare konsekvenser for den perioden det pågikk, men Afrika ble tappet for verdifull arbeidskraft og ressurspotensial for senere generasjoner.
Utarming av jorda, ørkenspredning og hungerkatastrofer er også konsekvenser som har satt varige spor. Afrikanere sliter fortsatt med disse problemene.
I ettertid vært gjeldsbundet til Europa

Borgerkriger
Nye landegrenser trukket opp med linjal av imperialistene har skapt splittelser og konflikter mellom stammesamfunn. Tidligere etnisk, kulturell og geografisk tilhørighet har ofte ikke latt seg gjenopprette etter frigjøringen fra imperialistene, noe som har ført til en rekke borgerkriger. Imperialistene tok ikke hensyn til de ulike stammeområdene. Et stammesamfunn kunne f.eks. bli delt mellom to land, og tvunget til å samarbeide eller underlegge seg andre stammesamfunn innad i landet.
Helse
Det fødes store barnekull, for at foreldrene skal sikre sin alderdom. I tillegg preges kontinentet av dårlig helsetilbud, noe som trengs med tanke på stor spredning av malaria og AIDS, og i 2014 ebola. Manglende medisinsk infrastruktur, manglende intellektuelle og økonomiske ressurser, manglende tilgang til den kostbare laboratorieteknologi som er påkrevd for å drive effektiv testing og smitteoppsporing er årsaker som gjør at det fortsatt er stor spredning av HIV/AIDS og andre sykdommer. Men for å få til dette, må Vesten være villig til å hjelpe.
Ustabilt lederskap og korrupsjon
Da det ble slutt på koloniene og de afrikanske landene ble frigjort, var det mange land som ikke var klare for selvstendigheten. De hvite kom inn og innførte et ukjent styresett og en myndighet som ble styrt av kolonistene. Da disse dro under frigjøringen, satt landene igjen uten noe styre og uten kunnskap til å lede landet videre. Dette ble en åpning for korrupsjon og vanstyre, noe vi ser har vært et stort problem fram til i dag. Korrupsjon sinker landets økonomiske utvikling, og opprør mot diktaturer har medført mange dødsfall. Landene trenger gode, demokratiske ledere og et stabilt lederskap som er til å stole på. Både med hensyn til innbyggerne selv og for at andre land skal være villige til å drive samarbeid, handel og bistand. Ensidig råvareproduksjon og mangel på foredlingsmuligheter har hindret økonomisk vekst, og da i tillegg til at økonomien holdes nede ved at Vest-Europa ikke vil drive handel med Afrika.
Kristne misjonsstasjoner
De kristne misjonsstasjonene rundt om i Afrika har vært til hjelp ved helse og skole, og vært viktige støttespillere i en kriserammet verdensdel. De har tilbudt helsesjekk, medisiner og mat/drikke. De har startet skoler for afrikanere, som etterpå at dratt til Europa for videreutdanning. Dette skapte en utdannet afrikansk middelklasse som tok med seg ideer om demokrati og nasjonalstater tilbake. Dette har vært med på å hjelpe flere stater med å innføre et mer demokratisk styresett, men likevel er det mange land som styres av korrupte myndigheter eller diktatorer. Flere steder har det vært forsøk på å styrte lederen, som har hatt både gode og dårlige resultater.
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Helsekrisen-i-Afrika-ma-loses-6357361.html
http://no.wikipedia.org/wiki/HIV_og_AIDS_i_Afrika
Full transcript