Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cliënten

No description
by

Marjolein Herps

on 19 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cliënten

Teveel
bureaucratie
Er zijn al heel veel veranderingen
Het stellen van doelen is
niet voor iedere cliënt
logisch
Het is niet duidelijk wat
basiszorg is en waar nog
afspraken over moeten
komen.
Weinig invloed op handtekening,
artsdeel/PPD, maar ben
wel verantwoordelijk
Het zorgplan komt
professioneel over
Er staat teveel
jargon in het plan
Werken aan doelen
komt bovenop de reguliere
zorg, ik heb er geen tijd voor
Veel verschillen binnen Zuidwester
Het is onduidelijk
waarom iets in het zorgplan moet
Er is te weinig
tijd voor cliënten
'Ik heb vaak het gevoel
dat ik dingen dubbel schrijf'
Cliënten
Het is juist fijn als mensen eerst mijn plan lezen, zodat ze weten wie ik ben en hoe ik het best ondersteund kan worden.
Het zou fijn zijn als het beter leesbaar is, bijvoorbeeld door picto's
Ik weet niet wat een OSP is.
Het is belangrijk als mensen weten wat mijn geschiedenis is, zodat ze mij goed kunnen ondersteunen
Het zorgplan voelt niet 'van mij'
De doelen frustreren me, omdat ik ze vaak niet haal.
Ik wil graag mijn plan op de tablet/smartphone. Is er geen app voor?
Die moeilijke taal moet eruit
'Ik zit teveel op kantoor'
'De lay-out zou ik graag zelf kunnen aanpassen. Tekst komt nu door het logo'
De cyclus van de plannen
sluit niet aan bij de cyclus
van de cliënt
Als iemand blind is, wat wordt er dan voor die persoon gedaan?
Ik wil mijn plan graag zelf bewaren. Het gaat over mij.
Ik vind veel onduidelijk, wat mag wel en wat niet?
MDO's, zorgplan? Wat is wat, wanneer wordt wat besproken en wat wordt er van mij verwacht?
Ik weet niet wie er in mijn OSP kijkt.
Begeleiders
Kennis:
Proces
Werkwijze
Rollen en verantwoordelijkheden
Individualisering:
Logisch volgend in het leven van de cliënt
'Kleine' (actie) doelen
Flexibiliteit in inhoud, vorm en werkwijze
Daarin (gedeelde) regie kunnen hebben
Prettig werkbaar:
Kortcyclisch werken: tussentijds makkelijk aanpassen
Verminderen bureaucratie
Vaker het plan ‘in de hand’
Nakomen van afspraken
Realistische doelen
Ondersteunt
gelijkwaardige
dialoog
Zorgt voor
duidelijkheid
en grip
Praktisch
werkdocument
Dagbesteding niet verantwoordelijk voor doelen

Dagbesteding steeds vaker door extern bedrijf (met ander plan)
Familie krijgt minder
(dossier) informatie
Weer een verandering!
En vraagt (vooral in het
begin) discipline om plan actueel te houden
Plan geschreven door
pb'er die niet altijd
de vertrouwenspersoon
van de client is
(Ervaring
met)
het huidige
zorgplan
Goede
voorbeelden
uit de
organisatie
Lopende
projecten
Meer regie over je eigen leven en betere ondersteuning en zorgplannen:
Persoonlijker
Afgestemd op wensen en behoeften/kwaliteit van bestaan
Voor cliënt/ pb'er/ familie prettiger/leuker
Overzichtelijk werkproces waar de pb'er in regie is
Faciliterende rol Zuidwester
Opbouw dossier
zp als
communicatie-
middel tussen
disciplines
onderling
pb'er :
- geen grip
- onduidelijkheid
Cliënt:
- geen invloed
- onduidelijkheid
Niemand is verantwoordelijk voor het geheel piramide en proces: samenhang dossier en zorgplan
(alleen zzp 6/7 wordt
gecheckt door ppd)
Privacy (nu locatie- dossier waar iedereen in kan kijken)
Cliënten begrijpen hun eigen plan niet
Cliënten weten
niet wat van
hen verwacht
wordt/ wat
hun rechten
zijn
Onoverzichtelijk als verschillende deskundigen hun doelen verwerken
Niet steeds opnieuw
schrijven, knippen
en plakken
Dubbele informatie
Onduidelijkheid:
- proces
- verantwoordelijkheden
- inhoud (bijv:
wat is basiszorg?)
Log systeem
Geen samenhang tussen verschillende stukken
Checklist overbodig dat
iedereen die kan afvinken
(proces om er te komen)
Mogelijk negatief (bij)effect van het verbeterde plan:
Welke knelpunten lost het verbeterde plan op?
Wat is de meerwaarde van het verbeterde plan?
Waar kunnen we 'gebruik van maken'/ benutten:
Workflow

Start met
multidisciplinair
werken
Eerste 6 weken
plan: zp overgang
intake naar zorg
(on hold)
Methodisch
werken
Leerplein: hoe maak je een zp op maat?
Locatiehandboek/
inwerkmap/ dagschema/ etc.
(digitaal en op papier)
Staat al veel in CURA
(M&M's, signalerings-plannen, etc)
Doelen formuleren
Het systeem en technische
ondersteuning
Duidelijke verdeling verantwoordelijkheden (digitaal). Pb'er, arts, ppd, etc.: iedereen verantwoordelijk voor een stukje.
In voor mantelzorg
In voor zorg
Eigen kracht
centrale, etc.
Heldere stappen:
pb'er zo min mogelijk
onnodige tijd 'kwijt'
aan zorgplan
Privacy: niet iedereen
kan in dossier
Juiste gesprek/ juiste vragen op het juiste moment
Vertrekpunt is
het leven van de cliënt
Beter passend
bij verschillende
doelgroepen (flexibel)
Compact en
begrijpelijk
Digitaal gemakkelijk
op elk moment
aan te passen
1 cliënt, 1 plan:
meer overzicht
Haalbare
Doelen
(kort-cyclisch)
Haalbaar
voor
alle
betrokkenen!
Zit ook
in kleine
dingen!
(tekenen,
inspreken,
picto's
etc.)
persoonlijk
Naast wonen
ook dagbesteding
betrekken
Scholing
zp
Eigen
Kracht
Centrale
Oprecht
vragen:
'hoe gaat
het?' en
serieus
nemen!
Driehoek is
uitgangspunt
Onbegrijpelijke
medische
informatie
Door individuele invulling (maatwerk) mogelijk ook extra onduidelijkheid: 'niet alleen de 'standaard-dingen' maar ook andere mogelijkheden
Per onderdeel
te printen
Bijdragen
aan KvB
Klinische en administratieve basisinformatie
Prof. behandel/werkplannen
IOP
Dossier
'Ik wil het liefst alleen mensen erbij die mij heel goed kennen.'
'Onduidelijk waar je moet
zijn als je vragen hebt over
bv verandering'
Mogen mijn dromen niet in het plan?
Versterkt
de cliënt
(individueel
afgestemd)
Een aandachtspunt kan soms ook zijn dat het zorgplan in begrijpelijke taal is geschreven. Het plan is tenslotte van de cliënt.'
'Teveel en onrealistische doelen. Wie bepaalt dit/bewaakt het proces?'
'Meer erin wat de cliënt leuk vindt en wat niet'
'Ik vind het onduidelijk hoe
het nu eigenlijk zou moeten'
'Het is nu onduidelijk wie
eindverantwoordelijk is
voor het zorgplan'
Verwanten
Een verbeterd ondersteuningsplan
bij Zuid
Wij zijn
Zuid
wester
wester
Full transcript