Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Introductie tot DSM-IV-R

No description
by

Hendrikje De Gendt

on 12 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Introductie tot DSM-IV-R

belangrijke zaken
Introductie op de DSM-IV-R
Het gebruik van de DSM-IV-TR
Ethische problemen
Kritiek op deDSM
Geschiedenis van de Psychopathologie
(cc) image by jantik on Flickr
15e-16e eeuw
Religie-Demonologie
Asylums/gestichten
Vader van de psychiatrie
Het Begin
1745-1828
Phillipe Pinel
"Moral Management"
Pinel in Salpetriere
Somatogenese
1856-1926
Psychoanalyse
1856-1939
Emil Kraepelin
Sigmund Freud
Psychopharmacologie
1950-Heden
Neuropsychologie
1970-Present
Doelstelling van de DSM
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
Uitgegeven door the American Psychiatric Association
"One still frame in the ongoing process of attempting to understand mental disorders."
Verwant met ICD
Er was nood aan een beschrijving van stoornissen
1952
1ste officieel handboek van mentale stoornissen dat een overzicht bevat van beschrijvende diagnostische categorieen.
zwaar psychoanalytisch
Mentale stoornis wordt gezien als een reactie op psychologische, sociale en biologische factoren.
tweede handboek
Geen eenduidig theoretisch kader
Er werd een onderscheid gemaakt tussen neurose en psychose
1968
1979
Eerste multi axiale systeem
Omarmt biologische, sociologische, en psychologische factoren
Inclusie van vele nieuwe stoornissen
Beschrijvend
Vertrekt niet vanuit theoretische concepten
Geen inclusie van etiologie of behandeling
5 Assen
1987
Gedefinieerde en verfijnde diagnostische categorieën
inconsistenties zijn verwijderd
1994
Nauwkeuriger criteria
Gestandaardiseerde onderzoeksmethoden op categorieën om de betrouwbaarheid en validiteit te verhogen
Dimensionaal model, niet meer categoriek
kleine veranderingen in diagnostische categorieën
2000
2013
Gebaseerd op de literatuurstudie en hedendaags onderzoek
Veranderingen in specifieke diagnoses
Aanpassingen in het multi axiaal systeem
Biofysische oorzaken voor elke diagnose
As II
As V
As III
As IV
As I
Klinische stoornis
Het vastleggen van alle verschillende stoornissen of toestanden
PRIMAIRE SYMPTOMATOLOGIE
NIET de persoonlijkheidsstoornissen en mentale achterstand
V71.09 - no diagnosis on Axis I
799.9 - DX deferred
Psychische stoornis
een betekenisvol gedragssyndroom of psychologisch syndroom of patroon dat bij een persoon voorkomt en gepaard gaat met een of meerdere van de volgende verschijnselen:
leed (pijnlijke symptomen)
onvermogen ( aantasting van het functioneren van de persoon
Duidelijk toegenomen kans op leed, pijn, handicap of ongeschiktheid en overlijden
betekenisvol verlies van vrijheid
Klinische verschijnselen
Diagnostische
moeilijkheden
Er kan meer dan 1 diagnose zijn op As I. De belangrijkste diagnose wordt eerst gegeven.
Als iemand zowel een As I als een As II stoornis heeft, wordt de diagnose op beide assen vermeld.
De stoornissen vermeld in de eerste categorie moeten op As II gediagnosticeerd worden
Als een diagnose een somatische aandoening aanduiden, moet deze op As III vermeld worden.
Persoonlijkheidsstoornis
Mentale Achterstand
lange ontwikkelingsgeschiedenis
beïnvloeden alle aspecten van het dagelijkse leven (heel wat beperkingen als gevolg)
Pervasief
innerlijke ervaringen en gedragingen afwijkend van de socio-culturele norm
RELATIEF stabiel in de tijd en consistent
duren in principe je hele leven
ACHTERLIGGENDE PERSOONLIJKHEID
Significant lagere intellectueel functioneren (IQ van 70 of minder)
Gebreken in het dagelijks leven
Ontstaan is voor de leeftijd van 18 jaar
Somatische aandoeningen
Algemene medische toestand
Sommige psychische aandoeningen zijn het gevolg van lichamelijke aandoeningen (As III - aandoening is oorzaak van As I aandoening)
Soms gaan psychische en lichamelijke klachten samen(as I stoornis is psychologische reactie op As III - aandoening)
Sommige lichamelijke aandoeningen zijn van belang voor de behandeling.
Psychosociale Problemen
Psychologische of sociale problemen die invloed hebben op de diagnose, behandeling en prognose
Categorieën bevatten de primaire omgeving, sociale omgeving, educatie, woonomgeving, werkgerelateerde problemen, economische problemen, legale problemen
Global Assessment of Functioning (GAF)
Het klinisch oordeel over het algemeen functioneren
Op psychisch, sociaal en beroepsmatig vlak
Score voor een specifieke periode
Er kan een score gegeven worden voor-en na de behandeling om de evolutie te meten.
Case voorbeeld
As I: 296.22 Ernstige depressieve stoornis
As II: R/O Borderline Persoonlijkheidsstoornis
As III: 244.9 Schildklierafwijking
As IV: Recente scheiding
As V: GAF=55
Specifieke Diagnostische problemen en kritieken
Limieten van de Categoriale aanpak
De categorieën hebben niet allemaal duidelijk afgelijnde grenzen
Dimensionale modellen kunnen een grotere betrouwbaarheid geven en meer informatie, maar dit kan resulteren en complexiteit in de praktijk
Gebruik van klinisch oordeel
Het systeem mag niet mechanisch gebruikt worden door ongetrainden
Het systeem mag niet gebruikt worden als een medisch kookboek
DSM IV-TR in Forensisch gebruik
Geen absolute overeenkomst tussen rechtspraak en klinische diagnose
Diagnose geeft de etiologie niet weer en geeft ook de toerekeningsvatbaarheid niet weer
Ethnisch-culturele bedenkingen
Je moet altijd culturele en etnische waarden, normen en verschilllen bekijken
vb Homoseksualiteit was tot 1974 opgenomen in de DSM
Diagnostische Codes
Stemmen overeen met de ICD-10
Ze worden samen met de naam van de stoornis genoteerd
Wordt in medische dossier gebruikt zodat gemakkelijker gecommuniceerd kan worden, maar in de praktijk worden ze niet altijd gebruikt.
Severity and Course Specifiers
Diagnosis is usually based on current presentations of symptons or characteristics
Listed after diagnosis
Give additional information about the severity and history of the disorder
Hoofddiagnose
Reden voor bezoek aan hulpverlening
hoofddoel van de behandeling
Wordt als eerste genoteerd op de assen
Voorwaardelijkheid Diagnose
Diagnose is gesteld op basis van de beschikbare gegeven
Tijdens de duur van de symptomen kan de diagnose veranderen
NOS Categories
Does not meet the criteria for a specific disorder in the category
Outside the symptom pattern for DSM-IV-TR disorder, but causes sigificant distress or impairment
Uncertainty about etiology
No opportunity for complete data collection
Multiaxiaal Systeem
Multiaxiaal Systeem - DSM V
Samenvoeging As I, II, & III
As IV is consistent met ICD-10
As V is verbeterd
Persoonlijkheidsstoornis: eerder dimensionaal opgevat
psychische aandoeningen onstaan
door biologische en genetische factoren
Morele behandeling
Idee van de verdringing
geneesmiddelen ter behandeling van psychische
stoornissen
Een syndroom is een ziektebeeld:
een verzameling van steeds tezamen
voorkomende klinische verschijnselen.
Komt vrijwel overeen met stoornis
Tot een meerassig systeem behoort een beoordeling op afzonderlijke assen, waarbij elke as verwijst naar een ander kennisdomein dat kan helpen bij het opstellen van een behandelingsplan en het voorspellen van de afloop.
Bovendien
- geen te verwachten reactie op een specifieke gebeurtenis
-niet religieus, politiek of seksueel geïnspireerd gedrag
-geen conflict tussen persoon en samenleving
Schizofrenie
copywright Mark Ebbers Rik Cares
A.Psychotische symptomen
B.Symptomen van desorganisatie
C. Negatieve symptomen
Borderline persoonlijkheidsstoornis
Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis
periodieke explosieve stoornis
1. Verschillende episoden van onvermogen om weerstand te bieden aan agressieve impulsen die leiden tot agressieve handelingen en het vernielen van eigendommen.
2.De mate van agressie tijdens de episoden is buiten proportie voor de bijbehorende psychosociale stressfactoren.
3.De agressieve episoden kunnen niet beter worden verklaard door een andere psychische aandoening en zijn geen gevolg van de inname van een substantie (bijvoorbeeld drugs of medicijnen) of een somatische aandoening
Zoek zelf nog de stoornissen ODD en CD op via de website www.trimbos.nl waarvan je een korte uitleg geeft en de belangrijkste symptomen kan opnoemen
Full transcript