Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NORSK LITTERATURHISTORIE

No description
by

Runar Furnes

on 11 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NORSK LITTERATURHISTORIE

Romantikken

1800-1850
Etter opplysningstiden på 1700-tallet blir forfatterne opptatt av at man ikke kan løse alle problemer gjennom fornuft og erfaring

Fokus på at menneskene ofte blir drevet av følelser.

Forfatterne beskriver lengsler og følelser, men man er veldig opptatt av "ytre beskrivelser".

Naturen og det guddommelige var motiver som ble mye brukt

Lyrikken blir en viktig sjanger - Det blir skrevet mange dikt.
Johan Sebastian Welhaven
Henrik Wergeland
Strid om diktningens form
Strid om språkets form
Nasjonalromantikken
1830 - 1860
Det typisk norske ble fremhevet og romantisert (idyllisert)

Å ta vare på det typisk nasjonale var viktig (bevare kulturarven)

Norge hadde fått sin frihet (grunnloven og selvstendigheten) og nå måtte man finne frem til "et norsk kulturuttrykk".

Interessen for den norrøne litteraturen økte.

Innsamling av folkediktning (Asbjørnsen og Moe)

Det norsk språket: Interesse for de norske dialektene (Ivar Aasen)

Kunst: Fremstillinger av det idylliserte norske bondelivet (Tidemand og Gude)
Realismen

1870 - 1890
Historisk bakgrunn

Industrialisering

Urbanisering og befolkningsvekst

Klasseskille i samfunnet (arbeiderklassen og borgerskapet)

Dårlig økonomi (gjeld til Danmark / krakk i 1870-årene)

Utvandring til Amerika
Realismens sentrale trekk

Litteraturen skal fortelle sannheten om mennesker, livet og samfunnet.

Litteraturen skal være samfunnskritisk og skape debatt

Tendensromaner: En roman som setter et bestemt problem under debatt.

Romanen og dramaet overtar som de viktigste sjangrene
PS! Realismen har ikke bare et negativt fokus:

Tro på at problemene kunne løses
Tro på at litteraturen kunne forbedre samfunnet
Tro på at mennesket kan endre sin egen situasjon

Sentrale temaer:

Samliv og ekteskap / Skole / Oppdragelse / Kvinnens rolle i samfunnet / Motstand mot kirken
To eksempler:
Camilla Collett: "Amtmannens døtre"
(Utdrag: Kontekst tekster 1 side 160)

Handlingen er satt til et borgerlig embetsmannsmiljø. Sofie Ramm, en av døtrene i amtmannsfamilien, forelsker seg i Georg Kold. Følelsene er gjensidige, men moren til Sofie overtaler henne til å gifte seg med en mye eldre mann, Rein. Sofie går inn i et følelsesløst fornuftsekteskap, slik som to av hennes søstre også har gjort. Kritikken i romanen er rettet mot den borgerlige oppdragelsen jenter fikk på 1800-tallet, hvor forbildet var å være beskjeden og tilbakeholden, ikke snakke i forsamlinger og avstå fra utdannelse. Jentene skulle være koner som skulle bringe barn til verden, og de skulle konsentrere seg om det. Denne kulturen er det moren til Sofie som formidler.
Bjørnstjerne Bjørnson: "Faderen"
(Kontekst Tekster 1 side 170)

Hovedpersonen, Tord Øveraas, er en rik og velstående bonde. En dag går han til presten og ber om at sønnen blir døpt. Seksten år senere kommer Tord på nytt til presten og ber om at han blir konfirmert. (Han betaler ikke før han er sikker på at sønnen skal stå som førstemann) Åtte år senere kommer han til presten på nytt. Sønnen skal nå gifte seg med bygdas rikeste jente. Han betaler presten tre daler selv om han bare skal ha en. To uker senere skjer det utenkelige. Sønnen drukner. Ett år senere vender Tord tilbake til presten og forteller at han har solgt gården og vil gi halvparten av pengene til veldedige formål.

Kritikk mot de rikeste i samfunnet:
Griskhet fører ikke frem - penger er ikke alt - fra fokus på egen rikdom og makt til nestekjærlighet
Kritikk mot kirken:
Presten tar imot penger fra Tord (bestikkelser) - altså utnytter presten sin posisjon og makt
Naturalismen

1880 - 1890
Hva er naturalismen?
Naturalismen regnes som en videreføring av realismen, eller som en retning innenfor realismen. Retningen oppstår i den siste halvdelen av tiåret mellom 1880 og 1890

Hva har naturalismen til felles med realismen?
Problemene i samfunnet skulle settes under debatt, og man skulle ha fokus på de "virkelige sidene ved samfunnet".

Hvordan skiller naturalismen seg fra realismen?
Naturalismen går mye lenger i å beskrive de mørke sidene ved livet (fattigdom, drukkenskap og elendighet). Forfatterne hadde et pessimistisk livssyn, med liten tro på at samfunnsendringer var mulig. Dette kalles determinisme - troen på at skjebnen er forutbestemt.

Hvor kom ideene bak naturalismen fra?
Forfatterne fulgte blant annet Charles Darwins tanker om at mennesket er preget av sin arv og sitt miljø.
Et eksempel:

Amalie Skram: "Karens jul"
(Kontekst Tekster 1 side 194)


Fortellingen starter med historien til et ferjemannshus. Novellens hovedperson, Karen, blir funnet i ferjemannshuset av en politimann. Hun har et nyfødt barn og har søkt tilflukt for kulden i huset fordi Madam Olsen, hennes arbeidsgiver og beskytter, har reist bort og ligger syk på landet. Karen overtalte politimannen til å la henne få bo i huset i tre dager til, selv om han helst mente at hun burde melde seg til fattigvesenet. Etter at de tre dagene hadde gått, finner politimannen Karen og barnet ihjelfrosset. Den første arbeidsdagen etter juleferien ble skuret revet for at «det ikke skal være tilholdssted for alskens løsgjengere.»
Sitat:
"Jeg ville prøve å vise hvordan det i det virkelige liv kunne gå til at noen ble tyver og lovovertredere mens så mange ikke ble det"
(Brev fra Amalie Skram til Bjørnstjerne Bjørnson i 1888)
Nyromantikken
1890 - 1905
Nyromantikkens kjennetegn:

Forfatterne er mindre opptatt av å «sette problemer under debatt» Man er lei av problemer og forfatterne begynner å skrive om stemninger og følelser.

Fokus på enkeltmennesket, og forfatterne ville
beskrive det indre
i menneskesinnet.

Mindre interesse for å forklare 'alt' ut fra arv og miljø

Ny interesse for tidligere perioder som romantikk, nasjonalromantikk. ("En ny romantikk")

Forfatterne skriver mer lyrikk igjen.

Modernismen oppstår: Beskrivelser av forandringer i samfunnet, fremvekst av byer, oppløsning av tradisjoner, følelser av uro og fremmedgjøring. Man tar i bruk nye og sterke symboler for å beskrive følelser.
Den fremste norske forfatteren gjennom nyromantikken
Knut Hamsun
Handlingen foregår i Kristiania der hovedpersonen i romanen lever et hardt liv. Han er en skribent som ikke alltid tjener nok penger til å holde seg mett. Livet hans går bare nedover, han har nesten ikke penger, han får ikke solgt artiklene sine, og går rundt og sulter. Men han holder likevel motet oppe. Han fortsetter å skrive og tjener av og til litt penger som holder han i live. Men sulten kommer alltid og den gir ham de merkeligste hallusinasjoner. Hovedpersonens liv forandrer seg litt når han møter en kvinne som han kaller for Ylajali. Han møter henne flere ganger, men når han forteller om situasjonen sin, om hvor fattig han er, vil hun ikke lenger ha noe med han å gjøre. Han føler seg fortapt og bestemmer seg for å hoppe på et skip og reise til sjøs for å komme seg bort fra alt. Dette er det siste vi ser av han.
"Sult" (1890)
Victoria er en kjærlighetsroman. Den ble skrevet i 1898, og dens viktigste temaer er ulykkelig kjærlighet, ungdomsforelskelse og klasseskille. Boken er en av Hamsuns mest kjente bøker, og innledet den nye epoken; nyromantikken
Romanen "Sult" innleder modernismen i litteraturen
"Victoria" (1898)
Full transcript