Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Handreiking Veilig omgaan met cytostatica

Werkgroep Veilig omgaan met cytostatica
by

Simone Hilhorst

on 29 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Handreiking Veilig omgaan met cytostatica

Symposia IKNL
Elst, Utrecht, Amsterdam, Leiden, Eindhoven, Zwolle

Simone Hilhorst
Arboprofiel /
simone@arboprofiel.nl

Handreiking IKNL

Veilig omgaan met cytostatica

Geschiedenis
2000
2001
2006
2004
1999
1992
Reproductie-toxische effecten bij ziekenhuispersoneel Peelen et. al.
Stand der techniek op het gebied van beheersmaatregelen
Onderzoek Wouter Fransman
Richtlijn Cytostatica VIKC
Werkboek Cytostatica VIKC
Beleidsregel 4-18.5

1998
Antineoplastic drugs: Occupational exposure and health risks
2008
Arbocatalogi
2009
Arbokennisdossiers
Arboconvenanten
Arbocatalogi
Algemene Ziekenhuizen
www.betermetarbo.nl

Universitair Medisch Centra
www.dokterhoe.nl
Linnenverhuur en Wasserijbedrijven
www.raltex.nl
Schoonmaak en Glazenwassersbranche
www.arboschoonmaak.nl
Uitvaartzorg
www.bgnu.nl
Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
www.arbocatalogusvvt.nl
Arbocatalogus Apotheken
www.arbo-apotheek.nl
Arbowetgeving
Arbowet
Arbobesluit


zorgplicht
grenswaarden
arbeidshygiënische strategie
ongewilde gebeurtenissen
voorlichting en onderricht

kankerverwekkende stoffen
jeugdige medewerkers
zwangeren en lactatie

wettelijke grenswaarden
Arboregeling
2009
BA&O

NVVK

NVvA

NVAB

Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen
Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde
Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
Handreiking Veilig omgaan met cytostatica
T.H. Ruitenbeek
A.C. Dubbelman,
Y. Aarts-Bazelmans,
N.A.W.P. Schrama,
E.G. Roelofs,
S.K.M. Hilhorst
O. Breukels
B. van Vlijmen
G.E. Verweij
B.C.M. Demmer

(oncologie-)fysiotherapeut, Fysiotherapie Drewes, KNGF
verpleegkundig specialist oncologie, Antoni van Leeuwenhoek, V&VN
stafverpleegkundige oncologie ZuidZorg, V&VN
verpleegkundig specialist oncologie Elkerliek ziekenhuis Helmond, V&VN
huisarts, kaderarts palliatieve zorg, NHG
arbeidshygiënist, Arboprofiel/Preventpartner, NVvA
ziekenhuisapotheker Meander MC, NVZA
transmuraal apotheker Radboud UMC, KNMP/NvPF
secretaresse, IKNL
procesbegeleider, IKNL

2014
Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan cytostatica in ziekenhuizen
Werkgroep
Werkbladen
Bron
Toetsingscriteria 1 en 2
Veilig werken met cytostatica
in de thuiszorg IKW
Richtlijn Cytostatica
Veilig werken met cytostatica
en uitscheidingsproducten, IKZ
Onderzoek NFU
opdrachtgever:
contactpersoon:
uitvoering:

plaats, datum:
auteur:
Landelijk Overleg Academische Ziekenhuizen (LOAZ)
mevr. drs. A. Boumans - d’Onofrio
(Arbo & Milieudienst RU/Radboudumc)
Caesar Consult Nijmegen
Nijmegen, 5 mei 2014
dr. Joost G.M. van Rooij (toxicoloog/arbeidshygiënist) &
Ir. Simone K.M. Hilhorst (arbeidshygiënist)
gezondheidseffecten
werknemersrechten
werknemersverplichtigen
werkgeversverplichtingen
medisch onderzoek
adembescherming
gelaatsbescherming
overschort
handschoenen
beheersmaatregelen
arbocatalogi
arbowetgeving
grenswaarden
veegproeven
risicoinventarisatie en -evaluatie
beroepsmatige blootstelling
2015
2016
Arbocatalogus
Risicovolle Geneesmiddelen
Academische ziekenhuizen i.s.m. Algemene Ziekenhuizen

Ziekenhuisapothekers
Arbeidshygienisten
Meetstrategie en werkinstructie veegproeven cytostatica
Full transcript