Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Energi for fremtiden (Naturfag)

No description
by

Jan Erik Paulsen

on 4 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Energi for fremtiden (Naturfag)

Spesifikk varmekapasitet (c) Spesifikk varmekapasitet (c) forteller hvor mye varme vi må tilføre 1 kg av et stoff for å få en temperaturstigning på 1 °C. Fordamping og koking Fører begge til tilstandsovergang fra væske til gass.

Fordamping foregår ved alle temperaturer, men skjer bare fra overflaten av væsken.
Koking foregår når temperaturen i væsken når kokepunktet og skjer også inne i væsken. Kondensering
Motsatt av fordampning: avgir energi Varmepumper En varmepumpe overfører indre energi fra omgivelsene til en bolig slik at innetem-peraturen i boligen stiger mens utetem-peraturen faller (et omvendt kjøleskap). Fordi utetemperaturen er lavere enn innetemperaturen, må varmepumpa bruke høyverdig elektrisk energi. Solcelleanlegg I solceller blir solenergi omgjort direkte til elektrisk energi.
I Norge bruker vi solceller mest i hytteområder som ligger langt fra eksisterende elektrisitetsnett.
Solcellene er i dag så effektive at de også kan levere elektrisk energi til bolighus og kontorbygg. Serie- og parallellkobling Spenning (U)
= 12 V + 12 V + 12 V = 36 V

Effekt (P)
= 3 · 100 W = 300 W Spenning (U) = 12 V


Effekt (P)
= 3 · 100 W = 300 W Hva er energi? Energi er det som får noe til å skje.

Enheten for energi er joule, med symbolet J.

Det er to grunnleggende hovedformer for energi:
bevegelsesenergi og
stillingsenergi Varme
Varme er energioverføring som følge av temperaturforskjell.

Temperatur
Temperatur er et mål på den indre energien i en gjenstand.

Indre energi
Den indre energien er summen av bevegelsesenergien og stillingsenergien til partiklene som gjenstanden er bygd opp av. Tilstandsform,
temperatur og varme Platåene definerer smelte-punkt og kokepunkt.

I en tilstandsovergang blir det overført energi uten at temperaturen endrer seg.
Overgang fra fast stoff til væske eller fra væske til gass krever energi.
Størkning og kondensering avgir energi. Fornybare og
ikke-fornybare energikilder Fornybar eller ikke-fornybar? Energi Mål for opplæringen er at du skal kunne
gjøre forsøk med solceller og solfangere og forklare virkemåten
gjøre rede for hvordan varmepumper virker, og i hvilke sammenhenger de brukes
gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde Energikilder og energimottagere Energikjede for elektrisk vannvarmer:
Sola → havet → skyer → innsjø → vannenergiverk → vannvarmer→ energilager → radiator → bolig → omgivelsene

Energikjede for oljefyr:
Sola → organisk materiale →
fyringsolje → oljefyr →
energilager → radiator →
bolig → omgivelsene

Energikjede for solfanger:
Sola → solfanger →
energilager → radiator →
bolig → omgivelsene Energioverføring
Energi kan overføres fra ett sted til et annet ved varme eller ved arbeid.
Varme er energioverføring som følge av temperaturforskjell.
Arbeid er energioverføring som følge av at krefter virker på en gjenstand som beveger seg.

Effekt
Effekt er overført energi (arbeid eller varme) per tidsenhet. Enheten er watt, med symbolet W Temperatur og temperaturskalaer Temperatur er et mål på
den indre energien i en
gjenstand. Jo mer atomene beveger seg, desto høyere blir temperaturen.

Celsiusskalaen har nullpunkt ved den temperaturen der vann fryser til is, og hundrepunktet er satt ved temperaturen der vann koker (ved 1 atm trykk). Enheten er grad celsius, °C.

Kelvinskalaen starter i det absolutte nullpunkt (–273,15 ºC og ingen partikkel-bevegelse) og har bare plussgrader. Enheten er kelvin, K. Tilstandsformer Verdens energibruk Biomasse
Energirike organiske forbindelser (dyr og planter)

Fornybar og CO2-nøytral energi. Bærekraftig?

Foredlet biomasse
Biogass:
Metan (CH4), Kraftig klimagass
Kan brukes som brennstoff til oppvarming eller kjøretøyer.
Biodrivstoff
Etanol, metanol, biodiesel osv.: Fly, biler, båter++
Ofte blandet med fossilt drivsoff
Kjemisk framstilling

1 generasjons (direkteprodusert) & 2. generasjons (avfall) biodrivstoff Solfangere Solfangere overfører strålings-energi fra sola til indre energi i vann. Vannet føres til et energi-lager og kan brukes til varmtvann eller til oppvarming av boliger.

Solfangere kan være en del av takkonstruksjonen i et hus eller et stort fjernvarmeanlegg. Solfangeranlegg Varmepumpa: tre fysiske lover Trykk-temperatur-loven
Når vi senker trykket i en gass, synker også temperaturen, og motsatt

Kokepunktloven
En væske har lavere kokepunkt jo lavere trykket er, og motsatt

Væske-gass-loven
Når en væske fordamper brukes energi fra omgivelsene til å bryte bindingene mellom molekylene. Motsatt avgir en gass som kondenserer energi til omgivelsene ENERGI Hvorfor lære om energi?
Allmennkunnskap: forstå samfunnsdebatten, være i stand til å ta avgjørelser (demokrati)
Nytte: Bruk av ulike energikilder. Nytte i dagligliv og jobb. Energiloven
Energi kan verken oppstå eller
forsvinne, bare overføres fra én
energiform til en annen.

Loven om energikvalitet
I en energioverføring synker den
samlede energikvaliteten.
(Termodynamikkens 2. lov)

Høyverdige og lavverdige energiformer
En energiform er høyverdig dersom den enkelt kan overføres til nyttige energiformer. En energiform er lavverdig dersom den vanskelig kan overføres til nyttige energiformer.

Virkningsgrad
Virkningsgraden for en energioverføring er forholdet mellom den nyttige energien vi henter ut og den energien vi tilfører. http://www.lokus.no/static/flashEmbedder.jsp?contentItemId=35909964&selectedLanguageId=1&title=Solfangere%20(animasjon) P= E/t enhet Watt (=J/s)
Full transcript