Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vittring & sluttningsprocesser

No description
by

Z Ö

on 7 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vittring & sluttningsprocesser

Snölaviner
Stor mängd snömassa
Inledning
Kemisk vittring
Jordskred och jordflytning
Vittring & sluttningsprocesser
Rotsprängning
Växters rötter tränger sig in i berggrunden
Mekanisk vittring
Bergmaterial sönderdelas utan att den kemiska sammansättningen förändras
Frostsprängning
Volym ökar pga. av is
Sprängkraft utvecklas
Växlande temperatur
Temperatursprängning
Temperaturskillnader
Orsakar spänningar i ytlagret
Leder till sprickor
Sedimentär berggrund - mer åtkomlig
Rötter orsakar sprickor
Olika väder påverkar:
- Snöfall + vind
- Kraftigt regn
- Hastiga temperaturökningar
Flaklaviner är vanligast
Skört snötäcke bildar en kollaps
Olika lager av snö:
- Svagt lager
Detta orsakar lavinen
- Kompakt lager
(Flak)
Detta bildar lavinen
Slamströmmar
Bergarternas mineraler sönderdelas
Viktigt för naturlig växtlighet
Vatten, PH och temperatur
Störst i områden med kalkberggrund
Lösning
Oxidation
Hydrolys
Lavar är viktigt!
Vanliga i bergsområde
Bildas vid häftigt regn
Vulkanutbrott påverkar
Finkornigt eller grovt material
Vesuvius ubrott år 79. f.KR
Cowliz River, Washington, 1980
Mekanisk och kemisk vittring
Hur landskapet formats av sluttningsprocesser
Vittring
Nedbrytande process
Sker genom sönderdelning
Transporteras av
- Vatten
- Vind
- Is
Sluttningsprocesser
Massrörelser som får jordytan i rörelse
Kan ske vart som helst
Hur snabbt/långsamt som helst
Jordskred
Snölavin
Slamström
Jordflytning
Full transcript