Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Annelis Nur'ain Haris

on 11 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Ilmu Linguitik Bahasa Melayu Sumbangan Za'ba Bidang bahasa menampakkan pengaruh Za’ba yang paling menyeluruh dan dikenali masyarakat
Mengemukakan prinsip-prinsip tatabahasa yang masih kekal relevan hingga kini Latar Belakang Pendapat Sarjana: "Dialah pemukul rebana kalbu masyarakat kita dalam Dewan Persuratan dan nyaring debarannya masih terdengar ke hari ini!"
(Profesor Dr Syed Muhammad Naqiub al-Attas, 1973) Buku-buku Za'ba: "Karangannya yang diberi nama Pelita Bahasa Melayu itu sungguh benar pelita yang menerang suasana kelam keliru dan menunjuk jalan ke arah kesedaran orang Melayu akan nilai bahasanya yang merupakan jiwa bangsa itu" Ilmu Linguistik: Prinsip Penting dalam Bahasa Melayu: Keutamaan ucapan di atas tulisan
Huruf sebagai lambang untuk bunyi
Hubungan antara fikiran dan mekanisme bahasa Za'ba merupakan sarjana tempatan yang terkemuka yang telah banyak menyumbang dalam bidang/ilmu kebahasaan dalam zaman penjajahan. Huraikan secara terperinci sumbangan beliau dalam ilmu linguistik. Peribadi:
Zainal Abidin Bin Ahmad
16 Spetember 1895, Kampung Kerdas, Jempol, Batu Kikir, Negeri Sembilan
Sek. Men. Melayu Linggi (1907), St. Paul Institution (Senior Cambridge)

Pekerjaan:
Guru Bahasa Melayu di English College, JB
Penterjermah pengarang Berita Radio
Penulis Setiausaha Agung UMNO
Pensyarah Bahasa Melayu (Universiti London)
Ketua Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Singapura Pemikir dan pencetus dalam pelbagai bidang - agama, ekonomi, bahasa, sastera, politik, pendidikan dan kebudayaan Tamadun Melayu.
Menulis berkenaan dengan berbagai-bagai tajuk iaitu bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu, agama, etika dan ekonomi orang Melayu Bidang yang diceburi Soalan: Memperluas dan mengekalkan darjat Bahasa Melayu

"Hilang bahasa lenyaplah bangsa" - Bahasa mencerminkan keunggulan budaya dan jati diri Daftar Ejaan Melayu Jawi - Rumi (1941)
1926 - Pelita Bahasa Melayu Penggal 1,2,3 Kekuatan dan ketajaman intuisi serta pemerhatiannya terhadap sistem Bahasa Melayu

Konsep huraian bahasa dalam ilmu linguistik - susunan secara berurutan unit bahasa dan unit nahu Za'ba: 1. Fonologi Morfologi Sintaksis fonem morfem
kata frasa
klausa
ayat Bermula daripada unit yang paling kecil dalam tatatingkat nahu

Merangkumi sebutan dan sistem ejaan bahasa Melayu (Rumi dan Jawi) Jenis perkataan, kata dan bentuk kata termasuk penggandaan. Selok-belok ayat dan jenis-jenis, klausa, ragam ayat dan konsep Undang-undang 3 - Fonem Bunyi dahulu halus, saksi halus digunakan
Bunyi dahulu kasar, saksi kasar digunakan Melahirkan keharmonian vokal Vokal Bunyi Rapat
(Diftong)
(ai, au, oi) Bunyi berkait renggang
(Bunyi berkait renggang)
(a-I, a-u, u-I, i-u, i-a, u-a) Fonem - Bunyi Berkait Bercampur Bunyi berkait yang bercampur renggang dengan rapat Morfologi: Ejaan Ejaan Penambah Bentuk
Klisis Partikel Kata 1. Pangkal
2. Hujung
3. Pangkal + Hujung KuKau-Mu-nya Penambah + kata akar(ekaSK, dwiSK) Awalan
akhiran Kaedah Rangkai Kata tertib
penguncian
persuaian Contoh- Contoh Undang-Undang Rangkai Kata Pada perkataan nama & gantinya
Pada perkataan perbuatan
Pada perkataan sifat nama
Pada perkataan sifat kata
Pada perkataan sendi nama
Pada perkataan sendi kata
Pada perkataan seruan Ayat Selapis
Ayat Berlapis
Ayat Berkait
Ayat Bercampur Analisis Ayat Ayat-ayat kecil jadi penerang
Ayat-ayat kecil jadi penubuh Jenis-Jenis Ayat Ayat Penyata
Ayat Tanya
Ayat Perintah
Ayat Seruan Sintaksis Rangkai Kata
Analisis Ayat
Jenis-jenis Ayat
Ragam Ayat
Ayat-ayat Melayu:
Kejadian dan Ikatannya Ayat-ayat Melayu: Kejadian dan Ikatannya 1. Benda dan Cerita
2. Ayat nama & Ayat Perbuatan
3. Pecahan-pecahan pihak 'benda'
4. Pecahan-pecahan 'cerita'
5. Ikatan ayat Perbuatan memakai 'Di'
Kedudukan bahagian penerang Pangkal (pe, me, ber, ter, per, ka, ke, si)
*(di-,ka-,si-,sa-) Hujung *(-lah, -kah,- tah)*(an, kan, i) Kata: 1. Nama
2. Perbuatan
3. Sifat
4. Sendi
5. Seruan Sendi Nama
Sendi Kata Menukarkan bangun perbuatan yang memakai dua penyambut
Menukarkan bangun perbuatan yang berkembar dua Kata Sifat Nama Sifat Kata Sifat Pangkat Me-
1. Membuat pekerjaan
(menulis, menangis)

2.Menunjukkan pembuat perbuatan yang lebih penting
(Saya menanam pokok itu.)
(Saya menulis surat itu.)

3. Perbuatan ragam lepas
(Mengarang itu suatu kerja yang susah.)

4. Menerbitkan makna ‘membuat’ atau ‘jadi seperti(memasir, menikus)

5. Menentukan jadi perbuatan akan sesuatu perkataan yang tiada terang jenisnya
(mengilai, meleret) Kata Sifat Kata Sendi Nama Kata Sendi Kata Penambah(dan, serta, lalu, atau, melainkan, kecuali) Sendi kata penambat
(kerana, supaya, sambil, demi,
serta, jika, jikalau, namun, sehingga) Contoh:
Ia bangkit lalu bangun.
Berikan kepadanya atau kepada abangnya.
Ia tiada pandai tetapi rajin. Contoh:
Ia tiada dapat datang kerana ayahnya sakit.Apabila dilihatnya saya pun lari.Saya tahu ia tiada suka akan saya. Masalah manakah perkataan yang hendak didahulukan yang mana hendak dikemudiankan mengikut resaman dan kebiasaan bahasa Melayu supaya membawa maksud yang dikehendakkan. Kuasa yang berlaku dari satu kata kepada satu
kata lain.
Contoh:
Ia memukul saya
Saya pergi dengan abangnya Ber-
1. Perbuatan yang dilakukan pembuat untuk dirinya
(berlari, bercukur)

2. Perbuatan dilakukan di atas yang kena buat bagi diri yang kena buat itu sendiri
(Kain itu belum berjahit)
(Surat itu sudah bertulis)

3. Maksud berlawan atau berlaku di antara dua pihak atau lebih
(ombak berpalu, budak bertumbuk)

4. Milik atau mempunyai
(tiada berbaju, tiada berduit)

5. Menunjukkan bilangan
(bertiga beranak, berapa) Sesuatu perkataan hendaklah bersetuju bilangannya, tarafnya, tempatnya dengan perkataan lain.
Contoh:

Mereka (KN untuk ramai) Ter-
1. Perbuatan yang tidak sengaja
(terlanggar, tertukar)

2. Makna ‘ada upaya’
(terlawan, terbuat)

3. Menunjukkan perbuatan yang sudah sedia atau yang akan disempurnakan
( terpakai, terkarang)

4. Digunakan pada perkataan asal yang tiada terang jenisnya
(terjalan, tertentu)

5. Jika di hujung perbuatan ter- itu bersambut dengan pergandaan maka maksudnya perbuatan itu kosong daripada faedah
(terbuai-buai, tersorong-sorong)

6. Menguatkan makna sifat serta memasukkannya maksud ‘tiada sengaja’ atau ‘telah sedia’
(terlebih, terkurang) Pe-
1. Menunjukkan orang/ benda yang melakukan perbuatan
(penulis, pengayuh)

2. Alat pembuat tukang
(penggali, pemukul)

3. Pembuat yang ahli pada perbuatan hingga telah jadi tabiat
(pembohong, pemurah)

4. ‘sukatan’ pada lapang atau masa
(sepemeluk, sepemanggil) Istilah Nahu Za'ba
Benda dan Cerita
Ayat kecil dan Ayat Besar


Rangkai Kata
Penyambut
Pencukup
Bangun Membuat
Bangun Kena Buat
Tak Melampau
Melampau Per-
1. Menjadikan perbuatan itu berlaku
(di-perburunya, perhamba)

2. Jika dipakai pada kata nama atau kata sifat, perbuatan itu membawa maksud ‘membuat’ atau ‘menjadikan’
(permudah, perbesar)

3. Jika dipakai pada angka pecahan, ia memberi makna ‘daripada’
(per tiga, peratus) Ke-
1. Nama terbitan dengan makna ‘yang kena buat’
(kekasih, ketua)

2. Memasukkan maksud ‘semua dikira sekali’
(kesemuanya)

3. Menunjukkan bilangan beratur atau tertib
(yang kedua, kesupuluh) Se-
1.‘Satu’ atau tunggal pada bilangan
(seorang, sebuah)

2. ‘Sama’ atau satu yang bersamaan
(senegeri, sebapa)

3. Makna ‘satu atau genap menghabisi kesemuanya pada tempat atau masa’
(sepanjang jalan, selagi ada umur)

4. Makna ‘penghabisan darjah sifat’
(sebenar, sesungguhnya)

5. Dipakai pada perkataan yang dipendekkan daripada sebutan dua kali
(seseorang, sesiapa) Ber-an
1. Membawa maksud ‘banyak’
atau ‘beramai-ramai’ dan ‘bersama-sama’
(berkibaran, bertaburan)

2. ‘Berulang-ulang’ atau ‘berpanjangan’
(berhari-harian, berlompat-lompatan) Istilah Nahu Kini
Subjek dan Predikat
Klausa Bebas/Utama dan Klausa Tak Bebas


Frasa
Objek
Komplemen
Aktif
Pasif
Tak Transitif
Transitif Per-an/ Pe-an
1. Menamai zat perbuatan dan kehasilannya
(permainan, peraturan)

2. Menamai alat perbuatan
(perasaan, peringatan)

3. Menamai tempat perbuatan
(peraduan, penghadapan)

4. Manamai benda yang kena oleh perbuatan
(perburuan, pendapatan)

5. Menamai kejadian yang hasil daripada perbuatan
(perdamaian, pelayaran) Ke-an
1. Zat diri atau sesuatu hal yang disebut, atau keadaannya
(kejahatan, kebaikan)

2. ‘Benda yang kena’
(kesayangan, kenaikan)

3 ‘kena oleh hal yang disebut dengan perkataan asal
(kecurian, kehilangan)

4. ‘keserupaan’ atau ‘kecenderungan’
(kebudak-budakan, kekuning-kuningan) data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSERUUExQWFRUWGBgYGRgYGBUXFxcYGBoYGhoaGBcXHCYfGBsjHBcaHy8gJScpLCwsFx4xNTAqNSYsLCkBCQoKDgwOGg8PGiwkHyQsLCksLCwsLCwpLCksLCwsLCwsKSksKSwsKSwsLCwsLCksLCksLCwpLCwsKSksKSwsKf/AABEIARsAsgMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAAEBQMGAAECB//EAD8QAAECBAMFBgQEBQMEAwAAAAECEQADITEEEkEFIlFhcQYTMoGR8EKhscEUUtHhByNicoIV0vEkU8LyM5Oi/8QAGQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAgMEAQAF/8QAIhEAAgICAgIDAQEAAAAAAAAAAAECEQMhEjEiQQQTUTJh/9oADAMBAAIRAxEAPwBLstQF9DB+08YkpHIQiWso84gnT1HSI2itK3ZDOU6ukFSEloEF4PkTUs0Oxm/I6JEqMS5q2jlOkbUklgn7Qd7Ja0S/iwkQuxs00d2NuJ1h4js7iJikhGVQoopL5QDvV3S12eHOyf4cnMDNXnGdSjSigWu5fMWqWMD9cpMbHJCCv2UXZ+YqogkM9izcXi6bL2esgOAEqpUHq4cV0LiLph+z0hNkAVcsA5I1KmcmDUYVIIZIboOlDFKxJIiyZJTdnnOK2NMSXCX1pc1bwmsCYmWpwnKoFtQ1Bc10j0+ds9CmzICg9HAdP6RArZiAsnICVEEvWvGsD9K9A2eX94ZR3gQa86WvrEGNmLLhzf23ER6pjOz8pYCihJ4ukF3pXj+0JV9jk5goFwwBSQ1Aw+GB+oLno86kbHLl3rD7ZuzNDaLdP2KgkMgBhydVTwPTT1iH8FlFiOop5GAnFo6OxfIwiReBcfi0OGAje1pxSKesVTFz1Zq2joqwZyrQbjFEk1hR38xBoTd4Y4KYHbWCjgQawSZlUrFCtszDSrQMvMokkmGWJkgEsKWgNZZ6coNvWjcSfNWDiUY3HQmxkSWz26GWJSFKAETf6fu2iOShjDKZiQENGS0iNPdIrOJSyo7w4ct9A/0jrFF1Q12FstSiCKlxShZ2JURwYs/OkdjTbKMrShsKwexJqxRHm4pwcXFeUWjZvZkDMMrVdzwYAAV0q5MNNkbESgB2JFR4rl+JfiKw0fTSL4wSPJlNg+FwYSGDk6k3PM0aCxJbjGZh7MblKLtb31hjdApWSFPvUR2kaRkqvIxOiXmHuhgGw1E5Sm0czpTq6QSlBb375xIiTX3xMDyN4ga00bq/nEBRwsKOfn9IYz5bwOuS32jVIxxAU4OpIJc86AdIgx0gqSQLkFiaA3p+8MQn23t4ybhirxM3E/aCtA0UDHdlZ3i8eawDM/Ak1PWjRWNpbKUgkLGXRi+jcb3vHr6JDAo0OjuzfQxVu1exJiwnInMzlyagGrQtwXoxv9KLgcJlU7QxxQyppGSpZFALXiLFksRCjU7YhXiznY2iWazExDOl1JNDHUwDK+jQSQ6UqqgI4jlGRmaNQHBFH3yHOMmtUQDN2gTQRFipzloK2bge8O6OFSWHmdPvE8nZRCCgrZ1srZhnTAkhRL1AYOmmptwj1TY+ze6SElQ/tSMqE30cuamv7Qt2BsZEkPVSiHJIADuD8hofrD44kNwYXi7BjpWzz/kZubpBApThp7vGZw4d+nDrAkrFlZ3bVq9z0p6wOta0qDjWvCGSnQmMbGScYk7rjNwYV9bx3LW1RVPLQceWtDChOUnfUxoQWv5uA/PlaDQojwqFK5qOOoJc/vCHMfGA4QKCr6Pfo8SSVN11PHR/vA0nFhhXrwI+zRz3md2Ltbjd/OgaBcxixv2MVTQFH6R0mZXr+8CShoYKyCA5s5wSOyoxoGNPEXeVjeZnA1PHI+XuscS8WAWPzo/TWCM+aIJpykUvqz+sMjMCUQlWGBFKP71gGeCEqNtAPlBEgk1JPmAPRqCN4nDFRDny5wxMW0UjaOA/mE5cpPoefWEGNwYBJj0fHYEKYKqXdxoYoXaBBkKUFFwBQ/R+cKnBt2jE6QgxOzgoGjQoxeByw1RtV3tQwJtGdm0jVaQK3ITd0OcZHRkK/NGQFl/H/DJcurmvyh3sJe8kZXylwm7m/CvnEuz8ACKw67LYEJxDmjW5+6QjGuUkhmadJjzH4gpMsISHWa6tS3Wv1gtajRL1Nz7NIixUwBZIFQPP50HnA8iebk1Nzwj05vijyYeTHmE4CgAiWdIBgXCTBx0t7+sGyzEzeipICXs5y7RL+GIH2v8AKD0DpGyHe0IbKI6IMON1lWJghEptXB+kcAMGYRJKVQwAbOytrV6x3LWWrHElBJpGwmrXMcjCeWs9Y6VLiWXJprEvdW4wdAWBGlqxKEkiJjK5RGgEc6/WOMewf8PV2HK8GyhR/lHK00jmTNqxAY9Gh8XaEtHM1FHTFW7XdmxiEMCy7jRyBR+UW2YsD7VgDEozXoIbFipI8GnYBUiYpClAKq4IVT/JmI5x0vE0qK6x6D2z7Ld4DMRUpFQAxUBVn6R59OBqWvpwgZxoKEreyALjIjzjl84yIqZ61xGeH2ow+XrFm7KTFGYXKSGIIBqDTQ6NFcGzzXlYMPJotfZ+ShMpakpGZyCdWoC3pB/GXmRfJkuIxmqSlKm+Iuf0c++kBImEGtQftr1jJynVWwr+19IF77ebp9z76RV8iWyTAtDaXiq89TDPD49NHJ+ghAnqB6xKkANcl+TR58sjs9KGJNFslLCqgp+8SKQzbw9ITYEq0D084JlYurHWOUrCcK6D55110MRyplbmkcqmgqZ6RGhYF+MdZyWhjJXWloYSsO9YS4c/LrWHkqdui7wyAmaoLCaRCovW7HSIVYk2DxJJXRoZYqqO2o8REUglKKRyukdR1kJtAi0kcvvBK1l4EmLcl9H+redjBwAkczCOkRihrGlo0Y0s/wCusckE2ihCGQzZYIBL/OPKu1+yFSJp/IqoPPg2ketAAB/ZiodtkOFFRAaWTwLvutWtdOcdLo2H9I8zEvlGowSjGRByZ63BFnlAqUEswNiQW9YsGypQRKKcwKqhgfMPCvY+BBmZlEkpLF2yuRbjDCfg1scqmepOrfekWfGxcfI8n5GS/EFVOZyq5oOABt75xFJU5c6n5RrFzB5/ThEUkUflAfJ7C+P0NMMoHh74QdIwwIrQ8YWYVFYbS56WGYP5kfIRBX6ekm/Q0wKEkga8vbwdJlF2Ab3whXhsYlJDJSKcBDzZc/M54CDjXRkrWwJSQVGgpEVlHnaJ5ZBD+frC3FTSJoB+IP6FvfWBYcVeh1hqVgqasi0L/wAWyRWsSy8QpdeFNRBoU4vsOlpUbmCkzQBCmbiMlSXY/tG0Yve/p46Fw7DjSGKxch4ieCKRzNNIEwwfQ9afThBE6gJPCC2L0QYlbVqQODQJOUFp3SGLEfpX/msHHn/xCnGSWJ3kpq4P2PvWOizGiITcviWALMoVJ4O9/KC0BRswDe7wJImHNVSn4Bsr8uXQw07wFJGp83ppD1KhTjYsnzw7FT++kU3+IGMdkJDl0ou196voPWLUJbVVUh2uWBPOPNu0m0hPnzFoUD3YVlSC7tQqVoGu1y0HP+QYLyFqMSGFIyFqVlhWMjzT1y77LxLIVLWakg6/WOsXiCE3LPRia9W4QJLwBWl0KDguH4l/neJ1bOWAXNTeoLfoI9XG3VUeHNK7sTrxOaYKFqAPXzNb/rDiQQWSX0L/ALcLQrXIeYgOQAoKUssGSOtAKQ5wZlpQ65jgAuogyy1QxZTKNNQBwhWSDkxmOSitByUgAZQOb06xz3GgIDc4X/63KzOhMolmLlYJFwQEk6A1oK0JeIsRtBLZgQFqFEpcKUSRQKUgpZrkJJd6u5hE8CZVjzOI+k1Ukg2ce+ENSsyU38SVU4Fm+sUD/VcUHCEZCNAM1NWUremVepvSI9p9sVMgTSvOmj1AL0tpE7x8fZXHLz9aPSJamlA8fvGbTlP3C2tnSf8ALKR9DCjBbbE5ElKKC5J+gDxdRswTJDHViORGo4RkVyVI2b4NNlLxuMJWoJTUCjlgSOJ0Da8oEPa5KSkJzFVXZK1pDcSkNT+4XAvDftBhBJAC6vYcW+3KKFtbGSETCEqZeoRn3b1Vkr5mNjJRe1syac1p6L1J24lSXAUpQD3RLYnmsZUq5Ek1iHF7XdJyfy0gb0zvAU5g5yLVLVm/xduEUmR2owSFATFT1MwYArq9bFxfrF/wG28BlOYzJYAzHvZM6UADRypUsDLS5LXiuE79EMoV7I8Dteazy8TLmUDJUmYkg6kEuSnr6xYNn/iDlMwoUGLsFH0USdWpRmjMFgcPMQFSVS1oLMUFK0nzEFycMEuAwdxQZSAdBzN+UdKVmJE+X5UgHbGHQU7wFRUn9dDBgSUgAnMQKniRGxOCkJWBcWN4QNK7gMLNQwzlSATRbEtyUlya8R5Q2WohGYEO1A5TUPez9KRDJWyy1LFtQHLuLgA9Qx0gogzJagRUg7pYgs+ooxahp5RShDKFi5uLmHLkZJLE76GFfCEoKSXBcVo1Q5gXGbH7mQtU4IK1DuwEJKSpKvEogXAoagHdOkPp2HJUEJK5ZLgghkKAZwpTeIPmBcEtqHgLtXgMuFCQ6kJTmABylVwsqOiGLUHSDktAp7PL5sooUUm6SQa6ikZB83FzConvJYcktkRR9PCfrGRFo9QY4HGglkrUl9BlZ6hjm4s0NsHs5axnWQGU4AZvSrUgDYeFC5hSCyUsSW3i16t7eLfKCUizD4UguT6frFuHa2eTl70I9ovLlslJBJoC2ZRFTewA8oqe1ZG8FFRWVGjkBIauUpdgR+/KLb2gX8IcqL1oyWHhPAcRcxWMWFLG6RutQudAx4PWMzzo3BEBM0Skhc2blSaMHVmP9oG8dawWvt4cOkLlYcLcVmrUM1N2uUO1rq8hCxOzFzlhcxiEEpSirCzlT8S3oIOwmy1ANkGtXLcqG3lEakl/TL+Da8QzD9pZ+OQgBapat/vMkqWmUEM6CFLdRexDhtNHqe08QpRMtS3UNQUqQoit2cMIuU1BCcpSpqAurKGejgXHK0KdsykDMEJSHoGrV7Pre/KNlOMno6OKUVtlh/hyoqCFKBexYhgbHWlo9swK/wCWKM3Fo8N/h1KUiZlPVqtese24Ne4w4WgMemzsrtKyh/xFllc6WSVBCELUWpmOgf4eL8HYPHneHwJD+FKc2ZmzBX92uvrHuG0MAJycpFxqK9KxR8d2EmSVAyyNTlNmDW98IXLknY7G4tUymYrsh+JnZkjKaEtmZ6O4a1BHqfZnsilMju1rVMSkZSkkrzgVZRUTu8E2EBbLxpllpkkgjVJBH6xb5O2peR3yjmP0N4fjy2qbFZMfH+ULJfZqXLWVS092TUqSyctXqxGZxRqgPaOgpa86EKIocq6De9KDo0bxOP710yxQ6lwT846wOBUmh6ip+0Zyt0jONK5BWEBDJVcPx4mz6C0FTUshtKNECXzAirECvA36mJsUTlbU2+0ahbF6lKylViCzFqvQEHnT7xNLUlgFXNQCQ7PprT5RDJmKOUpAKCNXtwY2a1RoXY34xM0KIqwToSpIqKKSQN67V+t6UTMInYXV3TS4QpLdbiKZ/EacvuUoAcK8RTYNUO+lzf6RaMLNWlFGUKlQAINqUZy5HzF4ofazaMyZiijLNFMiQM2WoylSwkBSfEQ+YsCKRsnoyK2UxWBIJAqBY2jInGT/ALafVf8AujUQ2j07Y27I4omYoA5hYH8r8eEP1zVAFSfFQOaAcTagAoIrfZnBlCnNE1JFASQxDenSkWGYoFgGGoFS39x6NFOKXiQ5o+ehZjJOSWXLq9L/AAhrmzwqmSyJgSLkMSQwLcPWG2Om/EfCLluTlnuTQAci5hAZ5USouC7twBFn/wAQT/dG5KcQcdqQaMIplKS5YjMQCQwuHsS/DhDSTLkqGZKi/wCUKt118on2HtJATlUzaUsINxyEKSVJQhR400+rRBNp9HqYk0VfFYjeOU5mrz+cASsEonNMqroB6t6RchgUMHAdudfJ4RbSx8qUSFkAAgHjAphSGHZUplzioty8zHrWx5gUkHQx5NsqSiYUqAoSPSPUdhIZIT7EUYyXJ0H4hIFWeF20QpaAbEV4Q5aE22tpqQDlS5ANGD0+/KGuOhULb0JEpBFg8cDZgVMSpSnSn4bB+vnY8oH2VtuXOchVfQ0pXg1RDaQqo+vGJkkyyVxGWFwqdWB0homSD5QDgsKFKCi7psTat4ZLoIqitEU3sWqIcNxb7mN4zw1/Tk78vtE02SAk+sRr3k01t+h61HnA+zmCEAoKgA5BpZQNMwvSrl+fOBpMzMQCLu7pHRyRSvzgqXMKUqu99TYAO/W/rHCmJBYg6mp04WJipEzFowISDKSCE1YDwq4ArSDl43fpFB7QqmGXMQA0qSFAAFKiFAKAmEoUcpUtgUmofXT0XGylolKALqeimAKQeFGJFWJHCPPdq4tWcCWAjK2exGoVmP5QklLdW0hWR0HAqqdqzW8Z8wgn1Ic+cZEC0Byzs9OmkbiOj0C+YfBgfl82jU+TloKWd7NWx1e8KZG1t5vpB5mBQ8aQOAv6H6iDwOmR5IsTbUOYlObdsAKmosOJNSeh0ECzcOySw3yczVZmS7ngXIA/pg7u3UUpZy9Qk5Ujlzrc38oIxuGypUz2c8gOJ1v84tauLEX5IF2ZOBUQBUcbcPSH2Fw5AYtQFh1seukVnZ6gklRD7xtfziyYPEhSQ5d+seVNUz2MMrRzicX3csk19mKLhcKcdi1OXRLvzJsPKpiw9r5/doLFqPFR7PbSmYcLUEqUFl2FwRR60q4FeHWGYl7MzSWkX3ZiFIX3adLfWPVOzaiRXQR472Y7WInLdQKVhgxux1pRriPXtgYxL9YbHUtiJ7hoeTF6QF+AlqJJvHHaPa4w8ha3GZmQDV1GgprUimttYqezZM9SEqmK323q1r8RukV0o0OfYmEdXdFa7Z7NVhcYqfhUuhgZqdFKapGmZmPP6PdhbbE5IUC6T5eRBsxo0PlbPSypZQ6TQG7k+LNwPN9YrOI7ITMPM7zDBwogqlWBNiUk+FT+RfRoVPG+0VRzRa4yLzsvEACp6QxXOHUcYqGw9soWGcg6gghSSL0NYsSSkgMXe3B24awUJWibJGmSzluORp6xDlyuKZbN1u/r7vA0qeveDbwL5a7wF8nNtNfWOzPKS/iQWNK06cuXpBJC2/ROuWAHPL7B/wB+ELfwySVApH9QDpPIlI15i7Q7kkKTQukgM1RXhx/eE21pCknOkClBzNCAeWrdOcPQlk6LB7h9fELM+t78o8r7VgpXNQovkXRRoa1ylr0LvenOPUBLZQYEJO8bG4q/zD8Y827cTCo5kAErBBNHoSmpX4TRizWuYDIrNiUqMjsST+eX/wDZL/WMgeIXP/QSZNUJl6Q9wU0kpNz+36RX8evehrs7FANwYxGejJWhxgcYmUtbMojMcz0cAslI1tfnDopaSor3lZa61NdNa25ws2FL3t4MmpJpUACyupAfkYY45K5gQHIqVKYOXqQwsC71J0Eeji3E8vLSkVDDg/zFWRQISWd0vmfTUep4Q0wuJKXOa35mb6xxi5Alg5Q5L5Eumq0uoJ9VJBdgSw1MCLw5IGUkhsoJJclk7xJqol34nMeBiPPi3os+NlpbIMehWMnlCKplpKlGoTmALB6sHFYdbN2MJhShLJBJZzaWlnIFsxAAJFQVkPRy5wGwkSpMpCAwmErmECpQEggE8cxSaH4OUMNiyP8AqEsCCmWqjjKSQ1tPEYfCHFUJyZHN2VodkVzZpKJhQ6ylDg7qU3yp10ub61Ah9h9tzZSD3YSZYZMuapyqaQBnKUJYBKb5iQG6hzpqsqAoUKgRmYUAUhwKP4lZfI01BxwXeSUy0gBXdS01+FUwIUWbnW920aDcU9gxm0INm97jQMRNWVTB4EvklMFFmHiSQpLE65ujXbDoulKQC7cirKFFJHAgkP06RUOwmI3+6IYypsx0WAQVzVOkHQKYDg6eJi5yZQXlYuQctmYyyK2pVKjzzFiQ0BFKrGTbugyXKZ1WerVdmdur++HUyS7MzsQDzIDG4uwiabOACeZoeiSq/BgRAmzFOpY+FOVI/wAcyXtrlDdYMUJ+0Gxs5StIZQOZ/iBcBQoHyg5fI+cRbFxaklYJ3Qd1VKFnD18J51BcHjFk70qdxrzvcX5N6wk/DBlGS/iqE+IEGoZT6U4s2jQLjewoyfQdIVmFDUjMC9lf+zfOOpIzmm6q44UA4X4e6w4JRNCBod0uauCFNVwRx+kHoleEgvVx6Gr6D/iNSBbJcOClbaGo+7fX1ibGSQpJBDggj5QOFOoOGyvV+PQRIudlKQoEvY3HJyLedIIEUBYMopAZUtLpJVmJQf6jUnmedTHmG1pfekHuyCkKBQFoUySSrOEpHhJWa8n1j1vHygFJUS2Y5WvoXB6x5BtzZxk4hSWKQlRyEcHJGVQ6nnC8vQ3CtiE7E4KEZDMzFak+pjUT85fpR9UfwreIwrmGGAwz9G+kEY2WBaN4ZeUUhVjG20HbMnFM6Wkgb6VAmpZ3NHoPCPlD2XOUJWaiSoFiyipzwrdnrYPFWOLUhWdglQYAmu6Xc5dWpXnFn2ftQKlFad45kgs7jdAJp5qFdAdWi3DPRDmg1sjGBKUpfMtQfKlNVKJcslqZiQKOmrkqIDkvY3Z7IwWMyklyWY51kOSz5iNA5DnU+GxysFL8IUcxBdIVlb83UhTu9R84MThpaUhCSAzk5XcElioauxIfgaHWHOmJjaE+OklMoqfMchc7o0tQNUqDGlhCleJKVpUxU6ihQDhWWYBlULBLZy1bsGFg92di8zuDlzjQgeHeAUQQWCS7sLeGghRPAkI8OfIUMQUpKgp6bxY0csTRjWkA2GkPlS824WDhnCd0quRWzvmTwILmkK9q9qUYeWpKyO+DslLd42UAjKSA4BoS3iRxaK/jtvzVJPckoCU+NSmVVRIUE5XLhw9iwo4irYiTMmrK1zZhuHUCUgCpDsGatNIXKdD8ePl2PNlbeWkla+87xQICgEoJBUCXAOUGgo5ZyxiybL7Q4lKlTFhITlLp1LqDqzAAhhmZLFyu9AAi2PsdKkgKmLylIUBlUKuHyvV/1i4bKkSkUCXIIJKzQJYMcvQ0PM8YVGfosyRg1Y0XtBU1CxLCsvhCiMoD2yuKsHDniBxjsYju+7DjIk+EVKlqoj50rTeEQrxqlDMlLpFKkBgwZgza+9Y1hgGoMtw2UVAC6pZwWd3AY0vDVJsicUhmmaoFi1CEubKdnUKkihCa6ppd4xWHckjkS4DOw3m5gMebUvC3CTSmaAreDmqX3CmhCg5KVAEcQoGrUexKw+Yc6OxY8oYKNYeQCQS9LVJ5DrT3rBqZKeFYjlKJSAQXsaAV6EmJkJagjjjhY90gPFJLUq1W4t97fOGBDvEfd1aNRjQDiCkyypVkZVvxyv79I8j2ninmqU+dKiDUFnapcEEF3ccXi9drO0qJMiYhBBXvJAJ8RdIUf7UmZyrHlyJpd3qak8TxhOWXofhj7GIx6f8AtyvQ/wC6MhfGQjkU8QQrKtIIlyS0C4YtBq8SAIm5O6Qxx1bE+0JZfrQ+9RDXs/jxLT3aiUh9HKq50tzZJ+TwrxeNGsIZu1FqVlQcpKknM5DABQamhzV6Rfii47ZFlyJqkez4PaSlJYlirIwc5q0+AgjxJN/iPCNz9onKkqGY7uUKKiBUVILgnnepL6RUuy21BmCCoEpy5EpDJoKgf05QSAYtCpOdIzOWBV+UlW8XcCjgs16xQyVDLZX8ypomhVcWyqTRzQO7f2+XeMkhbsKMVl2O9QIvagVwHrWWVL/6cDRSWoTm3zlPm1H0zecFYSXVYqFBWaoZyUoYdBZ9M/KBCEeP2cgKKEhCQkhRzByahKWSwYPQVqFA615nYILWUGiMqAlIS4ditTCvAA6EptvQ4xuGStal1G53ZpUOXBPOzDRjU6DpQU5EpLpSQCC4YMwZqKy8C3W7ZQVgs8IkvMKd6gBKtxKjlU1aMABx01glWCeZmSlTOlilTmgNT/8AkNwHrPiMKlczITuhyUkFmU1a+EJFAAQb8IMRIAJUlKgAkAGqXG8KJAtuhQe1OcZQXJmbNwAXmABlhglYIYKSpNKCxZXK1qQ1xWzEplBADnKU1Idi9eBNfUwDh5q1qS5JQgEgOAVK4ED4qE3pWkNMUolOmahA45ctPr6xtGWLcfIyrCUu4cktU0FXavwu5q0NNmKOVIVV3BozM9WNQC1qsSz0gKSSJhcDL8PRQsd0WI4/FXRm2HQ1RYl/XWNMJ00/WOymOEF+cSxxxyENAOOxmVK62Tep52F4PUWEeedqe1CUFgoKLq3bahJB47ucOW8XJ47o6r0il7d2kJ2RROXPLKkpajKWFZywdKlEF6GqYVy9I5UpzyrlB0BJLepMSy0xJKVsuhGkSAD28bjhuUbgBgmBarwLiMaTEWKxLwOVRTHGokU8jkQY6fEODl6xzPU5grCy7Q0SG4XEFBBTQgu78mi6dnttKmDu1nMosXS4qwoTyIen1EUsABqONRZ4Z7NxwlHOTRBDISMzkgtVRZ6XoHZ6PGoxo9iwihkTxDsBxDhj6ebQQuWKJpUkUYZgUkEHnqAIrmw+0HeoSogUqoDSiT53f/iLQkgpc0ykkHQUfNzFz5xoJHPUFZdX8TXYEA29C1adY4x8lQbIoJWlnFxMAZxqxIGV/wCoVqIhwrpUtSmoN0OXrQJtQqyu7m/OJMZKzy5jeNUslNLqSzunqBTXLGBCPF41ffBYcoPdggvlSDSYS9wMwIFA1TUQz2XnTmKg5WtLuq6fEsA2TlK1EDgBCuQ6p6kL3kqkoSv8yVOAhRUBUqSWfmRUQTtB0zARvJIKiA4VVASF8lZkkW+ccaG7YxgkZcrKyLTmTQbq1sVlgPCVu/JV3qyxU5WVyQxU4LWAACt5NQ9d7RxCbac1E0Cad5KQXIBKgVWDCqgfFlD1SGvDXBzELkhict6UdPIKsN1hxHERxwcieFBTsbuGuGdwaCr+cGYWQyQznzLV1qa38tGhZgMMm6Qd1wQ+vTj9mh1g5LUPoLC/rHHE+GQyQNfvr+sSG8YpYArFA7UfxKRKJTKD5VMomjkPupFyaAVYbwbNaMNDe3fa9MiUuWlW8p5aSmpSopLqroKDrHk87FLmEqUXzNwsm0QnGzJylLnLK1KOarsD/SC+UVsKR2gUiac7LMePj2bSIISmIgmJxChxmUxkduIyOOKOtbmNTFUjhJrGp6qRaeaQIS5hrIlsHgbZ+GJ3jYQckm9I0wxCHrGlS4hxG0ZaLqfkKwvnbeJpLR5mMCLZsfakyWvLIyhyCTv5gkFzmSU5AgPUg1pWwj0vs32ilzpbCqCLG2Qp1JYMxaj6tHhkszsoeYQSpKsoZnSXS/EA1Y0g7ATDJVnKlGhClAnNajMaMdODjWNsGrPa8VhykApZSSpI8XwJ3gCFHxPTiQ/SOMNj+7mhwSACojLV2K1GlATn4VI4xStl9vJkqYJMx3ZOYnKghSiHQLgrDppYZVVegsI23LWnMqcxICAJigkksa7+6Vv8SSx8gI2zh5MCLpZUvKMmXQuCGNmLChYbpajmBZmL3Ayly1y1qYs7pO/l8LsRezOC5Z47w88qTlWMyMpDpyOead4B6OCHpwYx0MEVBkKSAwqASsFj4f6squGgHBuMFsrHUVlYFl2yrSoOXSUcHZ6aVLkEMsLPIJSlKkEEJyEFhcJKQUuxs4OnmRhhhISpwpgXDhEpROoaWEuOgIYiB9sdrcPKQnKVLUCQrLkWUH8x/mACtKVoecY2l2Ek30XeQkp3npzDc+JNgOhFoh2n2vkYYDOt1GyEs5cga2qdeHWPIdt9s5uIWSp8j0QlRSlQ/Ko6DWgd9TFZ2pjMxdKipa6kFITkanwkhQAoDSlGpCnmXocsDW5F17VfxNmT86ZTyxQgpWldg+WYkoYIJoUguQL6RScNOzSlLNVzSmuiRLWSpjxJKB0BiWXhWlEC7epgTCYjJLCFfAok/wBq6H5sYBybDUFEfSaANEyhWMwGFUUAuGZ+cYtTmhoC0KKTtKYlSYhTEgMYcSRqMyxkcbRRpIjFpcx2m0YgVi08w4xExSUMktCgKmTCzmHGIrGpMoJBOsacmDfgkhhfnBuHww0EQ4eWVqYVhyjDpQnnGN0clYOECMmWjpaTGmpAWNSoEWjjE2Axy5ZABZAJplcb16BSanqbDgG5mCITSNBaH2w8crvnQe7LbpSVJVQJFS5eifIMNIsuL7QTVBIASjKwzJDKNq7rAOqrANVoo+Cn5VpPAj0i0JmAuImySaeivHGMog8+cVKJUtRdwamr8WvWAZpDF3u561r8zXnB8wgBoVTC2aptC9sbpC6djWcv0aO8BJJJWq5+XKBJSDMW9wDT9ecOpUphDVGhN8mdtA4kJKJpKXOWnOwglVo3hQxgjas1JlLYpTNUGY3cMRS/A0jS14hFsixwIIPqDEktWRTnQseaT7fygvED3xjbM4i2X2kb/wCWUtHNO+kfeGGE2zKmeCYk8iWPoYW4hVDC1ODStVQI5xizOUl/pcQoxkJU7LQ1vmYyA4oPk/wSmMFIx45WYqIDQqY3ONI6liOFxph1s7EFBN2N2hmqZmYgjkdDCyWmkYjMgkpqNU/ccDAtBxdaGAU/WOFRkqaFhx58Qecdk6GAGrYMqI1JidUtqRERHWY0cIvD3DTSpKVO7ivlSEKoM2Pidw8leVYVkVobilTocKW9mhRtGZmPdhtMx/8AH9YLx2IYBgMynblxJiDDYbKOMco0E3y0jeGkZYOlikcpktHTRoSRxljaR9I7UjjGiqhjjTFB+ZHzEaE1kEG6GH+JsfK0cSJxKmHCCJcgJcGrgvzB+/3EczBLi5+kS7LRVzAGLQUzCk6H1Gh9IcbMlskOLxr6FrbGI90jI6CYyFjSpPGo6IjEi8VnnGyY4IieSN7yP0iJIjjTsR0gRwq0SyxGMKJxPkq8aCymrwUOBESYTHCZSyhdOo5j8wglKaGEW1U5TmFCLEUIgVsN6HB+URrRGYSYShCjdSQTzMbVfyeMNAsTNaINk48pmqANxThTlHWMibY0kOVNVrxvoBPyGuGw/wASqn3SDkpF6xksW6RJLDwtsqiqRsD3yjQVX28SJQD6/rEhDWgbGEKkEKIuND+xiLu96tjUQTMG9EEwUB1c/WNMIVpdwmimorgR0jf+ooQkrmFutVKP9IuY42gsgAi7n6whxqBU68Y3sXKVdE2K2gcRMCsoSAMqQPEzk7xFzXytD7BIpCDZaQ8WXDIHzjJHY97YWBz+kZHaU0jIWNP/2Q== Kesan Sumbangan Za'ba 1. Sebuah rumusan besar nahu Melayu yang telah membawa perubahan besar kepada dunia linguistik Melayu.

2.Pengasas paling dinamik dalam perkembangan Pengajian dan Persuratan Melayu

3. Menurut Asmah Haji Omar, sehingga tahun 1968, buku teks Melayu berasaskan buku tatabahasa Za'ba.

4. Tatabahasa Za'ba masih tetap dirujuki sehingga kini Perhatian dan minat yang dalam mendorong memperjuangkan Bahasa Melayu dalam zaman penjajahan.. "Menyumbang kepada bahasa Melayu sebuah kamus Melayu yang lengkap dengan tulisan Jawi Bunyi Rapat Bunyi Berkait Renggang Benda dan Cerita Darihal sesuatu benda dan menyatakan apa halnya benda itu.
Benda: kata jenis nama / membuat kerja nama, kat sifat yang menjadi nama, atau rangkaian perkataan yang menjadi nama

Contoh:
1. Engkau ini / raja manusia.
2. Saya / sakit kepala.
3. Ayahnya / tiada di rumah.
Full transcript