Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CHỨC NĂNG BÁN HÀNG

No description
by

Ngô Bá Lân

on 7 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CHỨC NĂNG BÁN HÀNG

CHỨC
NĂNG
BÁN
HÀNG NỘI DUNG Dự báo bán hàng
Chính sách giá
Lực lượng bán hàng
Thực hiện phân tích CHỨC NĂNG BÁN HÀNG Là bộ phận tạo ra dòng tiền vào Là chức năng tích hợp để hỗ trợ Mục đích của chức năng bán hàng là phục vụ, không chỉ là bán hàng mà còn giữ khách hàng HỆ THỐNG LẬP KẾ HOẠCH Cung cấp sản phẩm chất lượng cao
Cắt giảm chi phí
Đưa sản phẩm tiếp cận thị trường nhanh hơn
Thay đổi nhanh hơn và dễ quản lí VAI TRÒ CỦA DỰ BÁO BÁN HÀNG Là đầu vào chủ yếu của quá trình lập kế hoạch
Là nền tảng của các dự toán khác Các bước lập kế hoạch tổng thể và ngân sách CHÍNH SÁCH GIÁ BÁN Nhiều phương pháp để phát triển một cấu trúc giá:
Tỷ lệ tăng thêm
Đô la tăng thêm cho một mặt hàng
Giá thị trường
Giá cạnh tranh
Tính độc đáo
Chiến lược chất lượng
Chiến lược giá nhạy cảm LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG Hệ thống lương có thể tạo ra doanh số mà công ty mong muốn
Các phương pháp lương bổng:
Mức lương cộng với hoa hồng
Mức lương dựa trên kết quả
Cuộc gọi khách hàng và các liên lạc
Hoa hồng biến đổi
Khoản phải thu, lợi nhuận
Khách hàng căn bản hoặc lãnh địa
Mức lương cộng với chia sẽ lợi nhuận
Chỉ có lương Kế hoạch công ty
Dự báo doanh số bán hàng
Yêu cầu dịch vụ khách hàng
Yêu cầu chuyển đổi tiền mặt
Chức năng khác
Lợi nhuận sản xuất
Ngân quỹ sản xuất
Thời gian bán hàng
Khả năng nội bộ
Mức độ hàng tồn kho Thực hiện chức năng bán hàng phối hợp với: PHÂN TÍCH SẢN PHẨM Mối quan hệ giữa dự báo bán hàng và kế hoạch công ty
Sản thay thế như thế nào so với dự kiến
Đóng góp của sản phẩm vào lợi nhuận, chi phí
Thống kê bán hàng
Sự cố bất ngờ: giảm doanh số, lợi nhuận, không có khả năng cung cấp...
Ảnh hưởng cảu cạnh tranh
Sự cần thiết hoặc yêu cầu thay đổi sản phẩm
Mối quan hệ với mức tồn kho PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG Bán hàng trực tiếp cho khách hàng cuối cùng
Bán hàng cho các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM)
Bán hàng cho nhà phân phối
Bán hàng cho nhà nhà sản xuất phụ trợ
Bán sỉ, lẻ
Bán hàng qua môi gới
Đại diện bán hàng
Điểm bán hàng lưu động
Sự kêt hớp các phương pháp HỆ THỐNG BÁO CÁO VÀ THÔNG TIN BÁN HÀNG Phải cung cấp tích hợp các hoạt động của công ty
Cung cấp cho nhân viên các thông tin cần => một hệ thống thông tin tốt cho phép chức năng bán hàng tạo liên kết thông tin hiệu quả giữa khách hàng và công ty Hệ thống báo cáo và thông tin bán hàng phải bao gồm: Dự báo doanh số bán hàng
Những số liệu thống kê (bán hàng, khách hàng, nhân viên)
Phân tích lợi nhuận, phân tích ngân quỹ
Mối quan hệ giữa doanh số bán hàng với các yế tố khác
Phân tích dòng sản phẩm TRÁCH NHIỆM CỦA QUẢN LÍ VÀ CHỨC NĂNG BÁN HÀNG Quản lí Cam kết cấp cao nhất
Ủy quyền quyền hạn và trách nhiệm
Hiệu quả và thực tế của kế hoạch kinh doanh và bán hàng
Quyết định: bán gì, cho ai, lúc nào Chức năng bán hàng Dự báo doanh số bán hàng thực tế
Định hướng dịch vụ khách hàng
Thu hút khách hàng và giải quyết vấn đề
Phân tích và theo giỏi việc bán hàng, khách hàng
Nỗ lực bán hàng KẾT LUẬN Chức năng bán hàng là phần không thể tách rời khỏi kế hoạch công ty
Mỗi khách hàng và đơn hàng phải được xem như là trung tâm lợi nhuận và dòng tiền
Chức năng bán hàng phải được phân tích như một phần tích hợp của hoạt động công ty
Full transcript