Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Y7: Revision Quiz

HY14
by

.d. .c.

on 13 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Y7: Revision Quiz

Revision Quiz
Year 7
Half Yearly Exams
2014
1. Agħti l-Isem ta' dawn li ġejjin:
1. Missier Iżakk
2. Kont naqra u nfisser il-ħolm
3. Ħareġ il-Poplu Lhudi mill-Eġittu
4. Daħħal il-Poplu Lhudi fl-Art Imwegħda
5. Waħda mill-Imħallfin
6. L-Ewwel Sultan
7. Sultan li rebaħ l-art kollha tal-Palestina
8. Jien bnejt l-ewwel tempju f'Ġerusalemm
9. Il-bużnanna ta' David
10. Il-Pjan tas-Salvazzjoni laħaq il-Milja tiegħu fiha
Veru jew Falz
1. L-Anġlu Rafel ħabbar lil Marija li kien ħa jkollha Iben
2. Eliżabetta kellha iben fi xjuħitha u semmietu Ġwanni
3. Il-post ta' qima għall-Insara huwa l-Knisja
4. Il-post ta' qima għal-Lhud hija l-Moskea
5. Il-post ta' qima għall-Musulmani huwa t-Tempju
6. L-ewwel miraklu ta' Ġesù kien f'Kana tal-Galilija
7. Ġesu tela' s-sema 45 juma wara li qam
8. Kelma oħra flok Spirtu s-Santu hi "Ruħ il-Qodos"
9. Noemi kienet miżżewġa lil Maħlon
10. Ġakbu u Indrì kienu dixxipli
Semmi l-Post:
1. Sar l-ewwel miraklu
2. Il-raħal tal-aħwa Lazzru, Marija u Marta
3. Il-post tat-twelid ta' Ġesù
4. Hawn seħħet it-Trasfigurazzjoni
5. Mosè ngħata l-kmandamenti hawn
6. Ir-raħal tal-aħwa Pietru u Indrì
7. Ġesù trabba u għex hawn
8. Hawn Ġesù qajjem it-tifel ta' armla
9. Żakkew kien minn hawn
10. Hawn għażel l-ewwel appostli
Ikteb 5 sentenzi fuq Charles de Foucauld
u
Ikteb 5 sentenzi fuq San Ġorġ Preca
Full transcript