Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Opponering Nedskräpning

No description
by

Tina Tynell

on 6 December 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Opponering Nedskräpning

Nedskräpning - En utvärdering om nedskräpningsförseelsen Övergripande åsikter
Välskriven
Bra språk
Informativ titel
Röd tråd genom hela utvärderingen
Bra referenshantering
Relevant ämne

Rörig disposition
Ibland ostrukturerad text
Saknas en sammanfattning
Inledning, frågeställning och syfte Dela in avsnittet i inledning och bakgrund
Svårtillgänglig
Finns inte tillräcklig information om forskningsfältet Inledningen beskriver tydligt när lagen kom till och hur situationen i samhället var före och efter införandet.
Bra att ta med förförståelse Preciserar syftet bra
Intressanta och relevanta frågeställningar Det finns med ett målavsnitt
Irrelevant hypotes som inte definieras
Rörigt intryck Tidigare forskning BRA Gällande rätt Bra genomgång
Praxis Teori Intressanta och passande val av teorier
Tar upp svårigheter med att använda normmodellen För långt avsnitt
För många teorier
Ger ett obehärskat intryck
Oövergripbart
Alla teorier används inte tillräckligt i analysen
Metod Noggrant
Genomtänkt Krånglig inledning
Tjänat på att förenkla språket
Saknar motiveringar till vissa val
Finns ingen utvärderingsmodell?


Saknar relevanta delar såsom:
Etik
Bortfall
Reliabilitet
Generaliserbarhet Resultat Noggrann genomgång av empiri
Illustrerande beskrivande bilder
Svarar på frågeställningarna Blandar resultat och analys
Diskussion Väldigt kort
Saknar djupare diskussion
Saknar underlag för att dra slutsatser
Ger förslag på vidare forskning
Är självkritiska En opponering gjord av Josephine & Tina
Full transcript