Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bankacılık Sunum

No description
by

Tuğçe Yavuz

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bankacılık Sunum

Sunum: Tuğçe Yavuz BANKACILIK Bankacılığın Tanımı Banka; sermaye,para ve kredi üzerine her çeşit işlemleri yapan ve düzenleyen, özel ve tüzel kişilerin devletin ve işletmelerin bu alandaki her çeşit ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışan iktisadi bir kuruluştur İlk ticari belgelerinin mezopotamya da kullanıldığı bilinmektedir.
Halkın tapınaklara ve ilahlara armağan ettiği maddeler kredi sisteminin kaynağını oluşturur.
Romada önceleri para değiştirmesi şeklinde başlayan bankerlik daha sonra mevduat kabulü,kredi işlemleri ve poliçe alım satımıyla gelişmiştir.
Günümüz bankacılığı 1157'de Venedik Bankasının kurulmasıyla başlamıştır. Banka ve Hizmet Pazarlaması Ekonomik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan bankalar,diğer işletmelerde olduğu gibi üretim ve pazarlama faaliyetlerinde bulunurlar.
Temel fonksiyonları,vadesiz mevduat kabul etmek olan ve bu yolla elde edilen kaynakları kısa vadeli ticari kullanımcılara aktarma şeklinde olmuştur. Dünyada Bankacılığın Gelişimi Türkiye'de Bankacalığın Gelişimi Ekonominin dışa açık,dışa borçlu ve bagımlı hale gelmesi bankacılığın oluşması ve gelişmesini etkilemiştir.1839 Tanzimat Dönemi başlarına kadar geçen dönemde Osmanlı Devletinde bankacılık faaliyetlerine ratlanılmamaktadır.İlk Banka 1847'de İstanbul Bankası adıyla kurulmuştur.Osmanlı Devletinde kurulmuş olan ilk ulusal sermayeli banka 1861 yılında kurulan Memleket Sandıklarıdır. Türkiye'de Bankacılık 1908 yılından sonra gelişmeye başlayan Ulusal Bankacılık özellikle Birinci Dünya Savaşından sonra hız kazanmıştır.

Cumhuriyet döneminde bankacılığın geliştirilmesi adına İzmir İktisat Kongresinde kararlar alındı ve Türkiye İş Bankası kuruldu.(1924) İnternet Bankacılığı Ticari bankaların yüzünüde değiştirerek önceki tüm iletişim devrimlerinden çok daha hızlı gelişim göstermiştir.

Elektronik ticaretin gelişmesiyle telefon bankacılığıda gelişme göstermiştir. AKBANK ÖRNEĞİ 1948 yılında Adana da pamuk üreticilerine finansman sağlamak amacıyla kurulmuştur. 1983 yılında adı Sabancı Bank olarak değiştirilerek yurt dışında kurulan ilk Türk özel bankası olmuştur. Hisse senetleri %34 halka açıklık oranı ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına Kotedir.

Akbankın 2011 yılında brüt karı 2.078 milyon TL dir İstanbul Beykent Üniversitesi - Sermaye kaynaklarına göre bankalar
- Yaptıkları işlere göre (Faaliyet alanları ve amaçlarına göre) bankalar
- Faaliyet konularına ve işlemlerinin finansal hacimlerine göre bankalar Banka Türleri Sermaye kaynaklarına göre bankalar ikiye ayrılır bunlar, Milli sermayeyle kurulan ve yabancı sermaye ile kurulan bankalardır. Sermaye
Kaynaklarına Göre Bankalar: Milli Sermayeli Bankalar Ülkeminizin kanunlarına göre kurulmuş olan, sermayesi Türk parası olarak konulan, sermayesinin çoğunluğu ve yönetimle denetimi Türklere ait olan bankalar bu grupta yer alır. Bu tür bankalar kendi aralarında şöyle sıralanır. Devlet Bankaları: Sermayelerinin tümü kamuya, yani kamu adına hazineye ya da diğer kamu tüzel kişilerine ait bankalardır. T.C Ziraat Bankası, İller Bankası, Vakıflar Bankası, Hâlk Bank, Türk Kalkınma Bankası gibi bankalar devlet sermayeli bankalardır. - Özel Sermayeli Bankalar: Sermayesinde kamu payı bulunmayan, özel kişi ve kuruluşların sahip olduğu bankalar bu niteliktedir. Özel sermayeli bankalar, genellikle ticaret, mevduat ya da yatırım bankası şeklinde kurulurlar. - Karma Sermayeli Bankalar: Özel sektör ile kamu sektörünün belirli oranlarda sermaye koymaları ile kurulan bankalardır. Sermayesinin tamamı yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlara ait olan bankalardır. Bu bankaların yönetim ve kuruluş merkezleri Türkiye sınırları dışında bulunur. Yabancı
Sermaye ile Kurulan
Bankalar:
Bankacılık sektörü , Türk finansal sisteminin en önemli unsuru olmasının yanında tüm ekonomiyi etkileyen büyük bir sektördür. Bankacılık sektörü ekonomide kaynak aktarımına aracılık eden finansal sistemin önemli bir parçasını oluşturmaktadır Bankacılık sektörünün mevcut durumu Türkiye’de finansal sistem içinde bankalar dışında Sigorta Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Finansal Kiralama şirketleri, Emeklilik Fonları, Menkul Kıymet Aracı Kurumları, Tüketici Finans şirketi, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı yer almaktadır .Türkiye’de finansal sistemin bilanço büyüklüğünün %88.3’ünü bankalar oluşturmaktadır
Full transcript