Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FATiH PROJESi VE EBA

No description
by

Fatih İlhan

on 19 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FATiH PROJESi VE EBA

TÜRKiYE’DE EGiTiM BiLiŞiM TEKNOLOJiLERi
FATiH Projesinin Ortakları (Yürütücüleri)
f@tih projesi ve eba
FATiH PROJESi
Fatih Sultan Mehmet bir çağ kapatıp yeni bir çağ açmasından esinlenilerek eğitimde yeni bir çağ açmak için ismi FATiH olmuştur.
Kasım 2010’da başlatılan ve 3+2 yılda tamamlanması öngörülen proje, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla oluşturulmuştur.

AMAÇ-GEREKÇE
Eğitim ortamlarının bilişim teknolojileriyle (BT) donatılması, Türkiye’de uzun zamandır rağbet gören bir eğilimdir.
Pilotları eğitmek amacıyla kullanılan uçuş simülatörleri, bilgisayarın bilinen ilk öğretim amaçlı kullanımıdır.
1984 yılında ortaöğretim kurumlarına bilgisayar alımı ve bilgisayar eğitimi başlamıştır.
Orta dereceli okullara 1987-1988’den itibaren 2 saat teorik 1 saat uygulamalı olmak üzere olarak bilgisayar ögretimi konuldu.
1990 yılında gerçekleştirilen Milli Eğitim Projesi ile okullardaki bilgisayar sayısında artış oldu, .Bu proje kapsamında Türkiye genelinden seçilen 28 lisede bilgisayar laboratuvarı kuruldu.

1998-2003 yılları arasında yapılan “Temel Eğitim Projesi 1” ile 221.000 öğretmene, bilgisayar sınıflarını, donanım ve yazılımı etkin kullanmalarını sağlamak amacıyla eğitim verildi.
2002-2007 yılları arasında gerçekleştirilen “Temel Eğitim Projesi 2” kapsamında, 3.000 ilköğretim okulunun 4.002 sınıfına bilgisayar laboratuvarları kuruldu.

Eğitimde Çağı Yakalamak 2000” projesinde Okullarda bilgisayar sayısını artırmak ve 70.000 okulun İnternet’e bağlanması ve çeşitli dersler için eğitim yazılımlarının alınmasının planlanmıştır.
2003 yılında MEB ve Türk Telekom arasında yapılan bir anlaşma ile okulların internet bağlantıları yapılmaya başlanmış ve 2012 itibariyle lise ve dengi okulların %100’ünün, ilköğretim okullarının ise %96’sının internet erişimi sağlanmıştır
2010 FATiH Projesi, bilgi ve iletişim teknolojilerini eğitimde kullanmayı hedefleyen, en kapsamlı ve büyük bütçeli projedir

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan (2006-2010) Bilgi Toplumu Stratejisi’nde Bilişim Teknolojilerinin Eğitim Sistemimizde kullanımıyla ilgili olarak “Bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim sürecinin temel araçlarından biri olacak ve öğrencilerin, öğretmenlerin bu teknolojileri etkin kullanımı sağlanacaktır.” hedefi yer almaktadır.

Bu kapsamda, MEB’den örgün ve yaygın eğitim verilen kurumlarda bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısını tamamlanması, öğrencilere bu mekanlarda bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma yetkinliğinin kazandı­rılması, bilgi ve iletişim teknolojileri destekli öğretim programlarının geliştirilmesi istenmektedir.

PROJE HANGi ADIMLARLA iŞLEYECEK?

3 yıl + 5 adımda uygulanacak gerekli altyapı ve yazılımsal desteğin hazırlanması sağlanacak.
Yeni yazılım ve bilgisayar eksikliğini tamamlayacak.
E-içerik sağlamak için çalışmalara başlayacak.
Yeni müfredat oluşturulurken, eğitim sistemine uygun videolar, enteraktif içerik e-kitaplar oluşturulacak.
Öğretmenlere yön verilecek olan kılavuz kitaplarda teknoloji kullanımıyla ilgili gerekli maddeler eklenecek. 600 bin öğretmen bilişim teknolojileri kullanımı konusunda eğitim görecek.
Her dersliğe geniş ağ internet bağlantısı sunulacak.

FATiH PROJESi KAPSAMI
ilk olarak ortaöğretim düzeyinde uygulamaya konulan, 2011 ve 2019 yılları arasındaki süreçte ise tüm eğitim düzeylerine yaygınlaştırılacak olan proje, beş ana bileşenden oluşur.

1. Donanım Altyapısının iyileştirilmesi Bileşeni
Bu kapsamda okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki tüm okulların bütün dersliklerine (620.000 derslik) birer adet dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazı sağlanacaktır.
Her okula en az bir adet çok amaçlı fotokopi makinesi, akıllı tahta, doküman kamera ve mikroskop kameranın bulunduğu akıllı bir sınıf oluşturulacaktır.
Bunların yanında her ilde toplam 110 merkezde uzaktan hizmet içi eğitim merkezleri kurulacaktır.
2. E-içerigin Saglanması ve Yönetilmesi Bileşeni:
Öğretim programlarına uygun ve derslerde yardımcı birer ders materyali olarak kullanılmak üzere elektronik içerikler sağlanacaktır.
Bu e-içeriklerin ses, video, animasyon, sunu, fotoğraf/resim gibi çoklu ortam bileşenleri ile desteklenmiş öğrenme nesnelerinden ve etkileşimli e-kitaplardan oluşması planlanmıştır.
Bu e-içeriklere öğretmenler ve öğrenciler web tabanlı ortamlarda hem çevrimiçi hem de çevrimdışı biçimde kolaylıkla ulaşabilecektir.

3. Ögretim programlarında Etkin BT Kullanımı Bileşeni
Öğretim Programlarının BT kullanımını desteklemesi amacıyla; öğretmen kılavuz kitaplarının okulların dersliklerine sağlanan donanım altyapısı ve eğitsel e-içeriğin etkin kullanımını içerecek şekilde yenilenmesi planlanmıştır.
4. Derslerde BT Kullanımı için Ögretmenlere Hizmet içi Egitim Bileşeni:
Proje bileşeni kapsamında; okullarda görev yapan yaklaşık 600.000 öğretmenin sınıflara sağlanan donanım altyapısını, eğitsel e-içerikleri ve BT’ye uyumlu hale getirilen öğretmen kılavuz kitaplarını etkin biçimde kullanma becerilerini geliştirmelerine dönük yüz yüze ve uzaktan eğitim aracılığıyla hizmetiçi eğitim faaliyetleri planlanmıştır. 

5. Ag Altyapısı ve Geniş Bant internet Kullanımı ile Bilinçli ve Güvenli BT Kullanımının Saglanması Bileşeni
Bu kapsamda her dersliğe geniş bant internet erişimi kablolu bağlantı ile sağlanacaktır.
Eğitim-öğretim süreçlerinde BT araçlarıyla birlikte internetin de bilinçli ve güvenli kullanımını sağlamak için gerekli  donanım ve yazılım altyapısının kurulmasının yanında mevzuat düzenlemesi de yapılacaktır.  

FATiH PROJESiNiN ALT PROJELERi
Altyapı
Donanım
EBA (Egitim Bilişim Agı) PROJESi
FATiH Projesi Ögretmen Egitimi


FATiH PROJESi iLK PiLOT UYGULAMASI
Projenin yürütülmesi esnasında karşılaşabilecek problemler ve sorunların en aza indirgenmesi, projenin etkili, verimli ve zamanında tamamlanabilmesi için pilot bir uygulama yapılarak sonuçlarının izlenmesi FATiH Projesinin başarısı için önem arz etmektedir.
Bu nedenle 2010-2011 eğitim öğretim yılının ilk gününde Sincan il Genel Meclisi ilköğretim okulunda Projenin ilk uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Pilot okula dizüstü bilgisayar (36 adet), yakın atımlı projeksiyon (24 adet), tavan tipi projeksiyon (17 adet), çok amaçlı fotokopi makinesi (1 adet), akıllı tahta ( 2 adet) ve her dersliğe geniş bant internet bağlantısı kurulumları gerçekleştirilmiştir.

SAHA ÇALIŞMALARI
“Ögrenciler Hazır, Hazır Olmayan Yetişkinler”
Ankara/Sincan il Genel Meclisi ilkögretim Okulu
7-E SINIFI ÖGRENCiLERiYLE YAPILAN GÖRÜŞME
Derslerde kullandıgınız BT cihazları size nasıl bir fayda saglıyor?
Yagmur TÜRKEŞ:

Görsel olarak öğrendiklerimi daha iyi öğreniyorum.
Sema VURAL
:
Başlarda bilgisayar kullanmayı iyi bilmiyordum. Şimdi çok iyi öğreniyorum. Hem bilgisayar kullanıyorum hem de soru çözüyorum.
Onur BÖLÜKBAŞI
:
Dersler eğlenceli hale geldi.
Merve ŞENER:
Dersleri anlamam kolaylaştı.
Veli CAN KAYALI:
Soruları pratik ve hızlı çözüyoruz. Bir çok çözüm yolunu zaman kaybetmeden deneyebiliyoruz.

Derya KARAKAYA
:
Anlamadığım konuları internetten araştırabiliyorum.
Merve BALKOCA:
Derslerdeki başarımız artıyor.
Ramazan KAYA:

Hasta ve raporluyken takip edemediğimiz dersleri internetten çalışabiliyoruz.
Zehra KAPLAN:

Zaman kaybı olmuyor.
Muhammed CERRAHOGLU
:
Derslerde aktif hale geldik. Derslerde kendimiz slayt hazırlayıp sunu yapabiliyoruz.
Recep DURMUŞ:
Birlikte slayt hazırlayıp grup çalışmaları yapabiliyoruz. Kitap taşımak istemiyoruz. Kitaplarımız CD olsun.
Karşılıklı TEŞEKKÜR konuşmaları

Ögretmen Görüşleri
FATiH Projesinin getirdiği yeniliklerden bir diğeri olan tablet bilgisayarları öğretmenler “Tabletlerde benim dersimin kitabı (ingilizce) yüklü olmadığı için ben hiç kullanmıyorum”, “Kullanmıyorum ne amaçla kullanacağım ki!” ve “Kapalı, evde duruyor” şeklinde görüş bildirerek kullanmadıklarını dile getirmişlerdir.
Aynı zamanda öğretmenler çok amaçlı yazıcı ve doküman kamerayı da kullanmadıklarını belirtmişlerdir.

Öğretmenlerin etkileşimli tahtalar aracılığıyla gerçekleştirdikleri etkinliklerde derslerini daha somut ve anlaşılır kılmanın yanı sıra çok sayıda duyu organına hitap ederek öğrenmeyi kolaylaştırma ve kalıcılığını artırmayı da sağladıkları söylenebilir.
Ancak FATiH projesinin getirdiği diğer yenilikler öğretmenler tarafından neredeyse hiç kullanılmamaktadır.
Nitekim gözlemi yapılan geometri dersinde tablet bilgisayarların derste hiç kullanılmadığı hatta tablet bilgisayarların kutuda muhafaza edildiği gözlemlenmiştir.

ANTALYA -MURAT PAŞA GÜVENLiK i.ö.o
Ögrenci Velileri(Okul Aile Birligi Temsilcileri) ile Görüşme
Öncelikle
Egitimde FATiH Projesi
hakkında bilgi verildi.
Okul Aile Birligi Temsilcileri Meslek Profili:
Genellikle Memur, işçi ve evhanımlarından oluşmaktadır.
Arzu BiLiCi
: Sınıflarda Bilişim Teknolojileri Cihazlarının kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Semra ÖZ ( 3. Sınıf Ögrencilerinin Veli Temsilcisi, meslegi: ev hanımı)
: Doğru kullanılırsa teknolojinin olması gerektiğini ve fısat eşitliği yarattığını düşünüyorum. Diyarbakırda ki ve Antalyada ki öğrenciler aynı sınavlara giriyorlar.Bu şehirlerdeki öğrenciler arasında eşitliğin sağlanacağına inanıyorum.
Selda AKSU (4.Sınıf Ögrencilerinin Veli Temsilcisi, meslegi: reklamcı)
: Sınıfımızda 1.sınıfın beri 2.haftasından itibaren bilgisayar ve projeksiyon cihazı mevcut, biz veliler olarak bu cihazları temin ettik. Bilgisayar ve projeksiyon cihazını kullandıkları derslerde öğrendikleri akıllarında kalıyor. Çocuğuma bir bilgi verdiğim zaman eğer eksik ve yanlışsa hemen beni uyarıyor. Hayır anne ben okulda bilgisayarda gördüm bu şekilde değil benim ekranda izlediğim doğru diyor.

FATiH PROJESi VE DÜNYADAKi ÖRNEKLERi
Bilgisayar Destekli Egitimde Bir Model: Güney Kore Örnegi
FATiH Projesi küresel rekabette yerini almaya çalışan Türkiye’nin, çağdaş teknolojiyi kullanarak eğitimi etkinleştirme çabası için bir girişim örneğidir. Ancak bu Proje, dünyada neredeyse örneği olmayan son derece geniş kapsamlı ve cesur bir girişimdir. Bu durum öğrenci, öğretmen, veli ve diğer paydaşlarda endişelere neden olmaktadır. Bu kadar kapsamlı olmasa da dünyada birçok ülkede benzer projeler yapılmaktadır. Bu tür projelerin planlama aşamasının önemini ve genel olarak süreç yönetiminin niteliğini ortaya koymak için başarıya ulaşmış örnek/model bir projeyi incelemek yararlı olacaktır. Bu amaçla bu çalışmada Güney Kore örneği seçilmiştir.
Başarıyla sonuçlandırılmış bir model olarak Güney Kore örneği FATiH Projesi’nin değerlendirilmesine somut katkılar sağlayacaktır.

Güney Kore’de, 1988 yılında eğitimde BT uygulaması ulusal politika olarak kabul edilmiştir. Bu tarihten sonra eğitimde iyileştirmeler süreci çerçevesinde çeşitli reformlar gerçekleştirilmiştir. Bu reformları, 1997-2000 yıllarını kapsayan ve öğrenci ve öğretmenlerin BT yeterliliklerini artırmayı hedefleyen bir plan izlemiştir. Bu plana uygun olarak, okullardaki donanım artırılmış ve kalitesi iyileştirilmiş, çoklu ortam eğitim materyallerinden oluşan ders kitapları kabul edilmiş, KERIS (the Korea Education & Research Information Service) tarafından içerik geliştirme rehberi ve hizmet sistemi hazırlanmıştır.

2007 yılında Güney Kore’de hazırlanan ve uygulamaya konulan bu planın sonuçları “Adapting Education to the Information Age 2010” (KERIS, 2010) adlı Whitepaper’da yayınlanmıştır.
Yayınlanan raporda, belirlenen proje hedeflerine planlanan sürelerde ulaşıldığı, sağlıklı bir değerlendirme ve izleme sisteminin oluşturulduğu görülmektedir.

Hindistan
Japonya
Ortadoğu
Arjantin
Brezilya
Kolombiya
Haiti
Paraguay
Peru
Uruguay
Arjantin
Şili
Ekvator
Meksika
Venezuela
ABD (Maine, Alabama)
Kanada (Quebec)
Afganistan
Avustralya
Avusturya
ispanya


Adı geçen bu ülkelerde lokal manada deneme ve uygulamalar yapılmaktadır. Ancak hiçbir ülkede Fatih Projesi boyutunda ve kapsamında bir proje mevcut değildir. Fatih Projesi içeriği ve boyutu yönüyle ilk olması bakımından lokal değil küresel manada bile iddia ortaya koyabilecek bir projedir.

EBA nedir?
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri bulabileceğiniz sosyal bir platformdur. 

EBA amacı nedir?
Ögretmen ve ögrenciler başta olmak üzere egitimin tüm paydaşları için tasarlanan EBA;

Farklı, zengin ve eğitici içerikler sunmak,
Bilişim kültürünü yaygınlaştırarak eğitimde kullanılmasını sağlamak,
içerikle ilgili ihtiyaçlarınıza cevap vermek,
Sosyal ag yapısıyla bilgi alışverişinde bulunmak,
Zengin ve gittikçe büyüyen arşiviyle derslere katkı sağlamak,
Bilgiyi ögrenirken aynı zamanda yeniden yapılandırabilmek ve bilgiden bilgi üretmek,

Farklı öğrenme stillerine (sözel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip öğrencileri de kapsamak,
Bütün öğretmenleri ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön vermelerine ön ayak olmak,
Teknolojiyi bir amaç olarak değil bir araç olarak kullanmak amacıyla tasarlanan sosyal bir eğitim platformudur.

EBA’nın Önemi
EBA, öğretmenler ve öğrencileri fiziksel sınıf ortamının ötesinde de birbirlerine bağlamaya ve birlikte çalışabilmelerine olanak sağlar.

EBA’nın Önemi
Destekleyici içerikler sağlanması
Uygulamalara ve her türlü kaynağa heryerden erişebilir olması
Yurtdışında ve içinde, hayat boyu veya okullarda ve sınıflarda, akıllı tahta ve tabletler gibi yenilikçi ortamlar ile destekleyebilir yapıda olması
Çevrimiçi ve Çevrimdışı ortamlarda derslerin ve öğrenmenin devamlılığını sağlaması
Öğretmenler ve öğrencilerin konuları tartışabilecekleri, sorularına cevaplar bulabilecekleri, sanal olarak bir araya gelebilecekleri sosyal ağla sahip olmalarının sağlanması

EBA da Yapılanlar
>> WEB EBA Portal & Modüller

Arama
>> EBA Portal- Haber Modülü

Öğretmen ve öğrencilerin yaptığı birbirinden güzel çalışmaları
herkesin duyması, görmesi, örnek alarak
daha da iyisini geliştirebilmesi amacıyla tasarlanan bir modüldür.

>> EBA Portal- E_içerik Modülü

E-içerik modülü birbirinden bağımsız eğitim portallerini aynı adreste buluşturmak ve okul ağı içerisinde ücretsiz olarak kullanıma sunmak amacıyla tasarlanan bir modüldür.

>> EBA Portal- E-Dergi Modülü

E-Dergi modülü birbirinden bağımsız eğitime yardımcı dergilerin dijital olarak ulaşabilmesi ve okul ağı içerisinde veya her yerden ücretsiz olarak kullanıma sunmak amacıyla tasarlanan bir modüldür.

>> EBA Portal- E-Kitap Modülü

E-Kitap modülü derslerde kullanılan ders kitaplarını e-kitap olarak PDF haliyle tabletlere veya tahtaya indirebilme ve buralarda kullanabilme amacıyla tasarlanan bir modüldür.

>> EBA Portal- Video Modülü


Video modülü derslerde gösterebilecek eğitsel amaçlı videoları tek adreste sunmak için tasarlandı. Ders destek, kişisel gelişim, belgesel, çizgi film, rehberlik, meslekî eğitim gibi alanlarda bireysel ve toplu öğrenmeyi destekleyen video programlarının yer aldığı modüldür.

>> EBA Portal- Video Modülü

Kazanım Bazlı Videolar (EBA tarafından hazırlanan)
>> EBA Portal- Video Modülü

Ders Videoları (EBA tarafından hazırlanan)
>> EBA Portal- Video Modülü

Deneyler (EBA tarafından hazırlanan
)
>> EBA Portal- Video Modülü

Bir Bilene Sorun? (EBA tarafından hazırlanan)
>> EBA Portal- Video Modülü

Bunları Biliyor musunuz? (EBA tarafından hazırlanan)
>> EBA Portal- Video Modülü
Nasıl Yapılır? (EBA tarafından hazırlanan)
>> EBA Portal- Video Modülü
Seslere Dokun (EBA tarafından hazırlanan)
>> EBA Portal- Video Modülü
E-ders (EBA tarafından hazırlanan)
>> EBA Portal- Video Modülü
Diğer Video Projeleri
>> EBA Portal- Ses Modülü
Ses tabanlı ders destek, kişisel gelişim, tarih ve kültür programları, sesli kitaplar, yabancı dil dinleme metinlerini tabletlere veya müzik çalarlara indirme imkanı sunan bir modüldür.

>> EBA Portal- Ses Modülü
>> EBA Portal- Görsel Modülü
Eğitimi daha görsel hale getirmek için öğretmen, öğrenci ve velilerin kullanımına açılan bir modüldür. Amacı kültürel mirasımızı elektronik fotoğraflar aracılığıyla nesilden nesle aktarmaktır.

>> EBA Portal- Görsel Modülü

>> EBA Portal- Tartışalım Modülü

Eğitimle ilgili her türlü yeni fikirler, hangi e-içeriğin hangi noktada daha faydalı olduğu konusundaki düşünceler burada paylaşabilir; meslektaşlar birbirleri ile fikir alışverişi yaparken diğer öğretmenlerin nelerden nasıl faydalandığını da öğrenilebilecektir.

>> EBA Portal- Arama Modülü

EBA Portal da herhangi bir konuya ve/veya bilgiye dair haber, e-içerik, e-dergi,
e-kitap, video, ses, görsel ve herhangi bir konu ile ilgili verilen bilgilere ulaşabilmek için Arama Modülü geliştirilmiştir.

EBA Destekleyici Portaller
Eğitimin güncesi «blog» sayfası; kullanıcıların anılarını, yazılarını ve herhangi bir konu ile ilgili görüş ve düşüncelerini paylaşabilecekleri, seslerini duyurabilecekleri bir hizmettir.

>> EBA Dosya

Öğretmen ve öğrencilerimiz için sunduğumuz bulut depolama platformudur.
EBA Dosya; öğretmen ve öğrencilerin sunum, döküman, görsel, ses, video, gibi dosyalarını saklayabilecekleri ve birbirleri ile paylaşılabilecekleri bir uygulamadır.

>> EBA UZEM

UZEM, EBA portal alt yapısını kullanan internet tabanlı bir uzaktan eğitim sistemidir. Öğretmenlere hayatları boyunca e-öğrenme olanağı sunmak üzere tasarlanmış bir proje olup  Yeğitek TV stüdyolarından canlı yayınlar ile öğretmenlere eğitimler verilmektedir.


>> EBA Kaynak

EBA tarafından sunulan bu portal; dünyadaki eğitsel materyallerden seçilenleri bulabilir, nasıl kullanıldıklarını görebilir ve istediklerinizi derslerde ya da evde kendiniz kullanabilirsiniz.

>>EBA Xerte Çevrimiçi içerik Geliştirme Editörü

EBA tarafından sunulan Xerte Çevrimiçi içerik Geliştirme Editörü elektronik öğrenme materyalleri geliştirebileceğiniz bir editördür.
Xerte; Uzaktan öğrenmeyi destekler.
Ekip çalışmasını ve içerik paylaşmayı destekler.
Aktif sınıf/ ders ve özellikler akıllı tahta ortamını destekler.
Öğrencilerin aktif içerik geliştirici olmalarını destekler.

>> EBA Blog

>> EBA Ders Modülü

Sınıf, Ünite, Konu, Kavram ve Kazanım bazında öğretmenin derste içeriklere kolayca ulaşabileceği etkileşimli tahta arayüzüdür.
Etkileşimli tahtalarda kullanılmak üzere eğitim kaynakları hazırlanmış, ders.eba.gov.tr adresinden hizmete sunulmuştur.

iş Birlikleri
SORULAR
1-)
Fatih Projesi Hangi Bakanlıkların işbirliğiyle Oluşturulmuştur?
A-)
Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı- Milli Eğitim Bakanlığı
B-)
Milli Eğitim Bakanlığı- Ulaştırma Bakanlığı
C-)
Milli Eğitim Bakanlığı- Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
D-)
Avrupa Birliği Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı
E-)
Avrupa Birliği Bakanlığı- Ulaştırma Bakanlığı

Cevap B
2-)
I-) Fatih Projesinin Açılımı “Fırsatları Artırma Teknolojiyi iyileştirme Hareketi"dir.
Iı-) Fatih Projesinin Açılımı “Fiber Altyapıyı Tanıtma Ve iyileştirme Hareketi.”Dir.
Iıı-) Fatih Projesi 3 Eğitim Kademesinde Gerçekleştirilecektir.
Iv-) Fatih Projesi 2010 Yılında Kamuoyuna Duyurulmuştur.
Yukarıdakilerden Hangileri Doğrudur?

A-)
I Ve Iıı
B-)
I Ve Iv
C-)
I, Iı Ve Iıı
D-)
I, Iıı Ve Iv
E-)
Iı, Iıı Ve Iv

Cevap D
3-)
Fatih projesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

A-)
Uygulama aşamasında bölgelere göre farklılıklar vardır.
B-)
Fatih projesi e-içerik paylaşımını ve derslerde uygulanmasını kolaylaştıracaktır.
C-)
Ögretmenlere dersi farklı şekilde aktarma imkânı sunacaktır.
D-)
Ülkemizde 2005 yılından beri uygulanan ilerlemeci egitim anlayışının bir sonucudur.
E-)
Projenin başlangıcında 3 yılda bitirilmesi ön görülmüştür.Cevap A
4-)
I Projenin Amacı, Bilgi Toplumu Yaratmak Ve Eğitimde Teknolojiyi Yararlı Kılmaktır.
Iı Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının Ortak Projesidir.
Iıı 3 Yılda Tamamlanması Öngörülmüş
Iv ilk Olarak ilköğretim Ve Okul Öncesinde Uygulanacaktır.
V Her Öğrenciye Tablet Bilgisayar Verilecektir.
Fatih Projesiyle ilgili Yukarıdakilerden Hangileri Yanlıştır?

A-)
I Ve Iı
B-)
I Ve Iıı
C-)
Iı, Iıı Ve Iv

D-)
Iı, Iv Ve V
E-)
Iıı, Iv Ve V


Cevap D
5-)
(I) ilköğretim Kurumlarından Başlamak Üzere Tüm Eğitim Yöneticilerimizin Ve Eğitim Denetmenlerimizin Eğitimden Geçirilmesi Hedeflenmektedir.
(Iı) Öğretmenler Proje Kapsamında Sağlanacak Olan Donanımı Etkin Biçimde Kullanabilecektir.
(Iıı) Dersin Amaçlarına Uygun E içerik Ortamlarını Bulup Seçebilecektir.
(Iv) Dersin Amaçlarına Uygun Ürün Hazırlayabilecektir.
(V) Bulduğu/Hazırladığı Materyali Kullanarak Bt Destekli Ders Tasarımını Yapabilecektir.
Fatih Projesinde Hizmet içi Eğitimle ilgili fadelerden hangisi Yanlıştır?
A-)
I
B-)

C-)
Iıı
D-)
Iv
E-)
V

Cevap A
6-)
Aşağıda verilenlerden hangisi EBA haber modülündeki haber başlıklarından birisi değildir?
A.
Spor
B.
UZEM
C.
Kültür/sanat
D.
Sağlık
E.
Bilim/teknoloji

Cevap D
7-)

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi EBA'nın amaçlarından biri değildir?
A.
Farklı, zengin ve eğitici içerikler sunmak
B.
Sosyal ağ yapısıyla bilgi alışverişinde bulunmak
C.
Sadece ilköğretim öğrencilerini kapsamak
D.
Bütün öğretmenleri ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön vermelerine ön ayak olmak
E.
Zengin ve gittikçe büyüyen arşiviyle derslere katkı sağlamak

Cevap C
8-)
EBA'nın açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A.
Eğitim Bilişim Ağı
B.
Eğitim Bilgi Ağı
C.
Eğitimli Bireyler Ağı
D.
Eğitimde Bilişim Anı
E.
Eğitimde Birlik Anı

Cevap A
9-)

Aşağıdakilerden hangisi EBA'da bulunan modüllerden biri değildir?
A.
e-iÇERiK modülü
B.
e-KiTAP modülü
C.
e-Sunu Modülü
D.
Ses Modülü
E.
Tartışalım Modülü

Cevap C
10-)
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A.
EBA projesi, Fatih Projesinin alt projelerinden biridir.
B.
EBA sistemine ücretsiz üyelik alarak herkes giriş yapabilmektedir.
C.
EBA, Öğretmenler ve öğrencilerin konuları tartışabilecekleri, sorularına cevaplar bulabilecekleri, sanal olarak bir araya gelebilecekleri sosyal ağa sahiptir.
D.
EBA sistemindeki içeriklerin çoğuna giriş yapmadan erişilebilir ve istenen belgeler bilgisayara indirilebilir.
E.
EBA sisteminde öğrencilerin faydalanabilecekleri, tabletlerine indirip kullanabilecekleri faydalı birçok içerik bulunmaktadır.

Cevap B
SUNUM AKIŞI-1 (FATiH PROJESi)
1-TÜRKiYE’DE EĞiTiM BiLiŞiM TEKNOLOJiLERi
2-FATiH PROJESi
3-FATiH PROJESiNiN ORTAKLARI(YÜRÜTÜCÜLERi)
4-FATiH PROJESiNiN AMAÇ VE GEREKÇELERi
5-PROJE HANGi ADIMLARLA iLERLEYECEK?
6-FATiH PROJESi KAPSAMI
7- FATiH PROJESiNiN ALT PROJELERi
8-FATiH PROJESi iLK PiLOT UYGULAMASI
9-SAHA ÇALIŞMALARI
10-ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERi
11-FATiH PROJESiNiN DÜNYADAKi ÖRNEKLERi

SUNUM AKIŞI-2 (EBA)
1- EBA NEDiR?
2-EBA'NIN AMACI NEDiR?
3-EBA'NIN ÖNEMi
4- EBA'DA YAPILANLAR (MODÜLLER)
5-EBA DESTEKLEYiCi PORTALLAR
6-SORULAR
>> EBA Portal- E-Döküman Modülü
E-Döküman modülü, her türlü dökümanı
ekleyebildigimiz, paylaşabildigimiz ve kendi hesaplarımızda saklayabildigimiz şu an için ögretmenlerin kullanımına açık olan modüldür.
Full transcript