Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LIPUNAN

No description
by

Zhacantal Lizardo

on 28 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LIPUNAN

Ni: Diwata Ruiz
LIPUNAN
Ang salitang “lipunan” ay nagmula sa
salitang-ugat na lipon na ang kahulugan ay
pangkat.

Ang mga tao ay mayroong kinabibilangang
pangkat na mayroong iisang layunin.
Halimbawa: Ang pangkat ng mga guro ay
may iisang layunin na magbigay ng
kaalaman-edukasyon sa mga mag-aaral

Sa kabilang dako, madalas na ginagamit ang
salitang “komunidad” upang tukuyin ang lipunan. Mahalagang maunawaan ang pagkakaiba at pagkakaugnay ng dalawang salitang ito upang hindi maging sanhi ng kalituhan.

Ang salitang “komunidad” ay galing sa salitang latin na “communis” na nangangahulugang “common” o magkapareho. Ang isang komunidad ay binubuo ng mga indibidwal na nagkakapareho ng mga interes, ugali, o pagpapahalagang bahagi ng partikular na lugar.

Sa lipunan, nagkakaroon ang tao ng pagkakataong maipakita ang pagmamalasakit, ang tumulong at matulungan sa panahon ng pangangailangan. Naipapakita ang pagmamalasakit na ito sa pagdamay at bukas-palad na pagtulong sa kapwang walang hinihintay na kapalit.
Dahil dito umuusbong ang pagtitiwala sa
kapwa na siyang dahilan ng sama-samang pagkilos tungo sa isang mithiin. Nangibabaw sa pagkakataong ganito na hindi lamang ang personal na kabutihan ng indibidwal ang nilalayon ng lipunan kundi ang kabutihang panlahat.

Bigyan naman natin ng linaw ang
kahulugan ng kabutihang panlahat.
Ano nga ba ang kabutihang panlahat?
Sa simpleng salita, masasbing ito ay
kabutihan para sa bawat isang indibidwal
na nasa lipunan. Ito ay isang pagpapahalagang naiiba sa pansariling kapakanan.

Mga Hadlang sa Pagkamit ng Kabutihang Panlahat
Nakikinabang lamang sa benipisyong hatid ng kabutihang panlahat, subalit tinatanggihan ang bahaging dapat gampanan upang mag ambag sa pagkamit nito
Ang inidibidwalismo ibig sabihin ang paggawa ng tao ng kanyang personal na naisin
Ang pakiramdam na siya ay nalalamangan o mas malaki ang naiambag niya kaysa sa nagagawa ng iba

Mga Kondisyon sa Pagkamit ng Kabutihang Panlahat
Ang lahat ng tao ay dapat na mabigyan ng pagkakataong makakilos ng malaya gabay ng diyalogo, pagmamahal at katarungan
Ang pangunahing karapatang pantao ay nararapat na mapangalagaan
Ang bawat indibidwal ay nararapat na mapaunlad patungo sa kanyang kaganapan

Pagpapalalim na Gawain
Gumuhit ng sariling simbolo ng Lipunan:
kabutihang panlahat sa ibaba ng ginuhit na simbolo bigyan ng kahulugan

Takdang-aralin:

Manaliksik kayo ng dalawang suliranin ng inyong pamayanan at bigyan ng dalawang posibleng solusyon. (kalahating bahagi ng papel pahalang)

Wakas
Full transcript