Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Literatuurgeschiedenis 1900-1940

No description
by

Wendy Bessembinders

on 26 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Literatuurgeschiedenis 1900-1940

moderne kunst presenteert zich als breuk met de kunst van de voorgaande periode

--> historische avant-garde:
nieuwe kunst is een uiting van de nieuwe mens en zijn wereld
Kenmerken:
-vorm, kleur, compositie
(itt weergave natuurgetrouw
verhaal)
-artistieke vorm kan op zz
staan

Mondriaan, Kandinsky: zuiverheid

Kunst
Expressionisme
Wortels: Duitse cultuur van rond 1900
*beinvloed door oa Van Gogh (heftige
kleuren)
*werk als tegengif vervreemding,
materialisme en de burgerlijke orde
*Duitsland:
1.Die Brucke: 'direct en eerlijk', naaktheid en
seksualiteit (antiburgerlijkheid), heldere
kleuren, vereenvoudigde composities,
spontaan aangebrachte verf


expressionisme
2. Der Blaue Reiter
*kritisch materialisme en vervreemding *spirituele weg: kleuren spirituele eigenschappen (ruiter strijder)
*Marc: natuur en dieren
*WO1: einde expressionisme

avant-gardebeweging
Wilde zich afzetten tegen materialisme
en zich onderscheiden van het 'burgerlijke'

-invloed fotografie
-montagetechniek (invloed film): verspringen
perspectief, tijdsverloop gebeurtenissen
-collagetechniek

Bedoeling:
werk vol interne tegenspraken, fragmenten in een nieuw verband gemonteerd -->
shockeffect bij publiek

Bewegingen in de kunst:
-expressionisme
-dada
-surrealisme
-(Nieuwe Beelding bij Mondriaan
1900-1940
1900-1940
Dadaisme
*reactie van ontgoocheling en ontreddering WO1
*door chaos scheppen antiburgerlijk, antikunst, cultuurkritiek
*uiting nihilistisch wereldbeeld, geen idealen verdedigd en
geen geloof in verbetering maatschappij
*cultiveert primitieve ipv culturele --> kunstenaar als wilde,
kind
*collagetechniek


Surrealisme
*minachting voor burgerlijke en materialistische
maatschappij (verantw. WO1)
*oiv Freud: onbewuste, droom, verbeelding
*keerden zich tegen beschaving (rede!) werd als
beklemmend beschouwd
*mentale vrijheid kunstenaars centraal

Literaire ontwikkelingen
*2 typen schrijvers:
a) publieksschrijvers (opkomst bestseller)
-omvattende realistische romans
-Ina Boudier-Bakker, Johan Fabricius
b)eliteschrijvers
-zagen zichzelf als beschermers tegen de
vervlakking van de massaliteratuur
-onzekerheid, twijfel, zelfreflectie
-Du Perron, Ter Braak (verkochten amper)

Interbellum
: verschillende ontwikkelingen naast elkaar

*neorom
antiek
-Slauerhoff
-onvrede eigen tijd en werkelijkheid, lijden ah leven, verleden,
verre oorden
-Van Schendel
-werkelijkheid als onbevredigend ervaren --> wordt ontvlucht
-historische roman: verheerlijking nat. verleden ontbreekt
*
avant-garde (poezie!)
-autonomieopvatting (over taal en poezie zelf)
-ritme, klankwerking en dubbelzinnigheid (klanken
en betekenissen, beeldspraak associatief)
-Van Ostaijen (dada --> collagetechniek)
Avant-garde
*Marsman: vitalistische gedichten --> verheerlijking van het
leven
-geconcentreerde vorm: geen leestekens, ik-figuur, onvolledige
zinnen, kernwoorden die nadruk krijgen en gewaagde
beeldspraak

*Nijhoff
-gedichten uiting modern levensgevoel waarin
angst en ontzetting domineren
-klassieke vormbeheersing (afzetten vs avant-
garde, zocht aansluiting met traditie)
-gedicht autonoom organisme
-moderne (techniek) verbonden met traditionele
vormen en technieken


Vernieuwing van de roman
*eerste helft: psych. roman
populair
-oiv Freuds psychoanalyse --> aandacht
drijfveren personages
-gedrag, gevoelens, driften, kindertijd, eigen-ik
(analyse)
-Vestdijk:
Terug tot Ina Damman

*oiv film: nieuwe roman
-montagetechniek, hedendaagse ow, geen ik-
vorm, geen gepsychologiseer
-Bordewijk:
Bint, Karakter
(Nieuwe Zakelijkheid)
korte zinnen, geen emoties, objectief,
moderne leven
Modernisme
-vooral intellectuele stroming: citaten, ironie, parodie
-actieve leeshouding
-protest tegen massaliteratuur
-breuk naturalisme en realisme: twijfel of mens wereld wel
kan kennen
-gevolgen voor perspectief: subjectieve en zintuiglijke beleving van de werkelijkheid
-bewustzijnsstroom: niets geordend, maar chaotisch
gepresenteerd, tijd niet chronologisch, associaties
-nadruk ligt op innerlijke wereld van zich vervreemd voelend
individu
-Vestdijk: Meester Vissers Hellevaart
Forum
*tijdschrift Forum: Ter Braak en Du Perron
*sceptische houding en individualisme als
middel tegen het collectieve en de massa
*keert zich tegen autonomieopvatting in lit.
--> vent of vormdiscussie
*'30: engagement en maatsch betrokkenheid
*voorkeur psych. romans
*autobiografisch, personage met twijfel en
reserve, individualist met aandacht voor
innerlijk en bewustwording
*Willem Elsschot,
Kaas
Full transcript