Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ComponElectronice

No description
by

Dan Dogaru

on 20 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ComponElectronice

Componente electronice
pasive

Componentele pasive nu pot genera
singure tensiune sau curent.
Rezistoare
Rezistoarele se opun trecerii
curentului electric şi ne furnizează un mijloc de control al curenţilor şi tensiunilor dintr-un circuit
Specificaţiile unui rezistor
Condensatoare
Bobine
1. Valoarea nominală a rezistenţei
2. Toleranţa(precizia)
3. Puterea nominală
Deviaţia maximă permisă faţă de
valoarea nominală exprimată
în procente
Fişă de lucru
1. Un rezistor are valoarea marcată de 470Ω.Determinaţi toleranţa rezistorului dacă valoarea măsurată
este de 455Ω.

2. O sursă de alimentare de 12V trebuie testată cu un rezistor de sarcină de 12Ω. Dacă rezistorul are o toleranţă de 10%, determinaţi:
a) curentul nominal furnizat de sursă
b) valoarea maximă şi minimă a curentului furnizat de
sursă corespunzător valorilor maximă şi minimă ale
rezistorului
Codul culorilor
Fişă de lucru
În următoarele scheme de circuit sunt date
şi valorile în clar ale rezistoarelor conform cu
codul culorilor. Totuşi, un singur rezistor are
valoarea greşită. Care este acesta ?
Simbolurile rezistoarelor
Construcţia rezistoarelor
Rezistor din carbon
10Ω până la 1MΩ
Rezistor bobinat
Este un dispozitiv destinat stocării sarcinilor electrice
Astfel, poate fi asociat cu un rezervor în care sarcinile electrice pot fi depozitate pentru ca mai târziu să poată fi extrase.
Aplicaţii tipice
- în sursele de alimentare(rezervor de energie
şi netezirea semnalelor)
- cuplaj în c.a. între etaje de amplificare
- decuplarea liniei de alimentare în c.a.
Specificaţiile unui condensator
1. Valoarea capacităţii(Farad)
2. Tensiunea nominală
3. Toleranţa
Marcarea valorii capacităţii
Simbolurile condensatoarelor
Construcţia condensatoarelor
Condensator cu dielectric solid
Condensator variabil
Condensatoare în serie
Formula capacităţii
echivalente serie
Condensatoare în paralel
Formula capacităţii
echivalente paralel
Fişă de lucru
1. Doi condensatori de 1µF and 2.2µF sunt conectaţi în serie. Determinaţi capacitatea echivalentă a circuitului.

2. Trei condensatori de 2.2µF, 3.3µF şi 4.7µF sunt conectaţi în paralel. Determinaţi capacitatea echivalentă a circuitului.
stretsete
sdtysytsysrysr
Dioda semiconductoare
Semiconductoare
Un atom izolat de siliciu
conţine 4 electroni pe stratul
exterior de valenţă. Fiecare atom
are la rândul său 4 atomi vecini
care formează reţeaua cristalină
a materialului.
Astfel fiecare atom va pune
în comun cu fiecare atom vecin
câte doi atomi de valenţă. Acest
tip de legătură se numeşte
legătură covalentă.
În stare pură, siliciul este
un izolator deoarece legăturile
sale covalente nu permit
existenţa electronilor liberi.
Totuşi, dacă sunt introduşi alţi
atomi, numiţi impurităţi, vom putea
schimba conductibilitatea materialului.
Astfel, dacă se introduc atomi cu 5 electroni pe stratul exterior de valenţă, se va obţine un electron de conducţie.
Invers, elementul pur
semiconductor este impurificat
cu un atom ce are trei electroni
pe stratul exterior de valenţă. Astfel,
trei electroni vor fi prinşi în legături
covalente, dar va rămâne astfel un gol
în care pot pătrunde electronii de la
atomul vecin.
Dacă se aplică o tensiune
la acest material semiconductor
impurificat cu atomi donori
sau cu atomi acceptori, atunci va
lua naştere un curent electric.
Când un material este impurificat
sau dopat cu impurităţi de tip donor
se numeşte material semiconductor
tip N deoarece are purtători majoritari
electroni.
Invers, dacă este dopat cu impurităţi
de tip acceptor, materialul semiconductor
este de tip P, deoarece are purtători
majoritari goluri.
Modul de operare
Când este realizată o joncţiune
între un semiconductor de tip P
şi un semiconductor de tip N se
obţine o dioda.
Această componentă are o rezistenţă
foarte mică dacă curentul circulă
într-un sens şi are o rezistenţă foarte
mare dacă curentul circulă în sens opus.
Simbol
Polarizarea diodelor
Fără o tensiune aplicată la bornele diodei, electronii din zona N vor trece prin difuzie în zona P şi se vor recombina cu golurile din zona apropiată de joncţiune. Astfel se va forma o regiune golită de purtători de sarcină.
Caracteristica diodei
Dacă se aplică o tensiune pozitivă la materialul de tip P, sarcinile libere pozitive
vor fi respinse şi se vor deplasa către joncţiune. De asemenea, potenţialul negativ
aplicat la semiconductorul N, va genera o respingere electronilor ce se vor deplasa spre joncţiune. În dreptul joncţiunii golurile şi electronii se recombină.
În cazul polarizării inverse a diodei, potenţialul negativ aplicat la zona P va atrage purtătorii de sarcină pozitivi, îndepărtându-i de joncţiune. Asemănător, potenţialul pozitiv din zona N va atrage purtătoriii majoritari care sunt electronii. Astfel, zona joncţiunii rămâne golită de purtători.
realizator: Dan Dogaru
Componente electronice
Tranzistoare bipolare
O diodă ideală va conduce perfect
în cazul polarizării directe şi se va comporta ca un izolator perfect dacă este polarizată invers. În cazul
unei diode reale, vom avea o anumită rezistenţă în ambele cazuri de polarizare.
În plus, tensiunea de prag sau de deschidere(threshold voltage) este de aproximativ 6.5V la siliciu şi de 0.2V la germaniu. Tensiunea de străpungere inversă este de obicei mult mai mare decât tensiunea de deschidere.
De exemplu, o diodă poate avea o tensiune
de deschidere de 0.65V şi o tensiune inversă
de străpungere de 200V. Dacă această tensiune
inversă este depăşită, atunci dioda se va distruge
ireversibil.
Caracteristica unei diode este de fapt
un grafic ce reprezintă variaţia curentului
faţă de tensiunea prezentă pe diodă. Se observă din grafic că este potrivită o diodă cu siliciu pentru aplicaţii de redresare şi comutaţie, în timp ce o diodă din germaniu este mai potrivită pentru aplicaţii cu semnale mici.
F1 - Dioda semiconductoare
https://docs.google.com/document/d/1idjBkncHIeZ8Ysw2NnoEXzql2wb8c8U3ufdGf5WODrQ/edit
Construcţia tranzistorului
Tranzistoarele bipolare sunt compuse din
două joncţiuni PN şi sunt de două tipuri:
NPN şi PNP. De fapt este o singură pastilă
de siliciu în care se formează cele două joncţiuni. Se introduc impurităţi printr-o
mască fotografică.
Secţiune transversală printr-un tranzistor NPN
Denumirea de tranzistor provine de la "transfer rezistor" şi ne dă un indiciu cu privire la funcşionare acestui dispozitiv. Astfel, curentul prin circuitul de ieşire este determinat de curentul prin circuitul de intrare.
Simbolurile tranzistoarelor şi
conexiuni
Chiar dacă tranzistoarele sunt de
două tipuri, acestea au trei terminale
numite: bază, emitor şi colector. Apoi,
cele două joncţiuni bază-emitor şi bază-colector sunt de fapt două joncţiuni PN
ca la diodă.
Simbolurile tranzistoarelor
Tranzistorul în funcţionare normală are
joncţiunea bază-emitor polarizată direct iar
joncţiunea bază-colector polarizată invers.
Regiunea bazei este foarte îngustă faţă de celelalte
regiuni aşa încât purtătorii de sarcină vor trece
repede din emitor în colector fără să se recombine
prea mulţi.
Astfel, curentul în bază va fi foarte mic. De exemplu, curentul prin emitor la un tranzistor de semnal mic este de aproximativ 100 de ori mai mare decât curentul de bază.
Sensul convenţional al curentului printr-un
tranzistor este fie de la emitor spre colector
dacă tranzistorul este pnp, fie de la colector
spre emitor dacă este npn.
Curenţii prin tranzistor
Ecuaţia care defineşte legătura
dintre curenţii prin tranzistor este
următoarea:
Principiul de funcţionare
Electronii mobili din regiunea emitorului
sunt atraşi către potenţialul mai pozitiv al
bazei. Când ajung în dreptul bazei, puţini dintre ei se recombină deoarece baza este subţire. Astfel, aceşti electroni ajung în colector aproape toţi cei plecaţi din emitor.
Circulaţia purtătorilor de sarcină
Trebuie observat că sensul de deplasare al purtătorilor de sarcină este opus celui
convenţional al curentului electric. Se observă că se respectă legea I a lui Kirchhoff dacă ne uităm cu atenţie la valorile de curent.
Tranzistorul - amplificator de curent
Într-un circuit simplu de amplificare,
curentul prin colector se poate calcula
în funcţie de curentul prin bază cu
următoarea formulă:
Tranzistorul - comutator
Circuitele electronice adesea comandă
curenţi şi tensiuni mari pornind de la
semnale care sunt mai mici. Circuitul
următor ne arată cum un semnal mic de
doar 10mA şi 4V prin intermediul unui
tranzistor care se comportă ca un amplificator
de curent, poate controla un curent de 250mA
la o tensiune de 12V.
Pentru ca circuitul să funcţioneze corespunzător, va trebui ca factorul de amplificare în curent al tranzistorului să fie mai mare decât 25. Tranzistorul va
fi în starea "saturat", când tensiunea dintre colector şi emitor va fi mică(cam 0.2V) şi becul se va aprinde. Dacă încercăm să mărim intensitatea curentului din baza tranzistorului, vom observa că intensitatea curentului din colector nu mai poate fi mărită.
În starea "blocat" nu va mai trece curent prin tranzistor.Tensiunea dintre colector şi emitor va fi egală cu tensiunea de alimentare.
Tabel cu stările tranzistorului în comutaţie
F1 - Tranzistoare bipolare
https://docs.google.com/document/d/1YLBqOlWHDZL-XcYjTW7XH6mnhhsiRkvqFFzmE2JzPdA/edit
F2 - Dioda semiconductoare
https://docs.google.com/document/d/1ePAXDUWybz7dwsYsvRqzdANB_H8mPtKBBD_EUX8HScc/edit
F2 - Tranzistoare bipolare
https://docs.google.com/document/d/11jIZG9w9Fw8s973XJCeCPDHCTCdaE4-kAjNfjtj7wZQ/edit
F3 - Dioda semiconductoare
https://docs.google.com/document/d/18q4RNcSbMB0JsITA_GePyfeVp8Jau6lOdZzZg9nXRLw/edit
F3 - Tranzistoare bipolare
https://docs.google.com/document/d/16q6m7GaSHATBBZseUhNKMEqTyQXAWRnpaB5F82Krydk/edit
Joc - Big Board
https://docs.google.com/open?id=0Bx2pXZsNhknoTHJEZ1dMOFZfRjg
Full transcript