Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Photoshop програмын тухай

No description
by

dujee dudu

on 28 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Photoshop програмын тухай

Photoshop програмын тухай
Edit цэсий командууд
1.
Undo Paste
- Суулд хийсэн нэг үйлдлийг буцаах.
Image цэсний командууд
Layer цэсний командууд
Filter цэсний командууд
Photoshop CS програмын цэснүүд
1.
File
- Уг цэсэнд файлтай ажиллах зориулагдсан командууд байрладаг.
2.
Edit
- Уг цэсэнд тухайн объект дээр хийж болох үйлдлүүдийг удирдах командууд багтдаг. жишээ нь үйлдэл буцах, объект хуулах гэх мэт.
3.
Image
-
Зурагтай ажиллах
4.
Layer
- Давхрагтай ажиллах
5.
Select
- Сонгож тэмдэглэх командуудыг агуулсан цэс.
6.
Filter
- Шүүлтүүр
7.
View
- Цэсний харагдах байдлыг удирдах командууд багтдаг.
8.
Window-
Цэсэнд цонхтой ажиллах болон цонхыг удирдах командууд багтдаг.
9.
Help
- Цэсэнд тусламжын командууд багтдаг.
File цэсний командууд
2.
Step forward
- Буцсан үйлдлүүдийг буцаах.
3.
Step backward
- Хийсэн үйлдлүүдийг буцаах.
4.
Cut
- Тасдах, зөөх
5.
Copy
- Хуулах
6.
Copy merged
- Нэгтгэж хуулах.
7.
Paste
- Буулгах
8.
Paste into
- Дотор нь буулгах
9.
Clear
- Устгах
10.
Fill
- Объектийн дүүргэх хэлбэрийг сонгож будах.
11.
Stroke
- Шугамны хэлбэр сонгож будах.
12.
Free transform-
Дурын өнцгөөр эргүүлэх.
13.
Transform
- Тогтоосон өнцгөөр эргүүлэх.
14.
Purge
- Түр санах ойд байгаа хэсгийг харах.
1.
Mode
- Өнгөний орчин өөрчлөх
2.
Adjust
- Өнгийг өөрчилж тогтоох.
3.
Duplicate
- Хуулбар үүсгэх
4.
Apply image
- Зурагтай ажиллах
5.
Calculations
- Зурагт тооцоо хийх
6.
Image size
- Зургын хэмжээ
7.
Canvas size
- Дэвсгэрийн хэмжээг хаанаас авхыг заах
8.
Crop
- Зургыг тайрах
9.
Rotate Canvas
-Зургыг эргүүлэх
1.
New
- Шинээр давхрага үүсгэх
2.
Duplicate layer
- Хуулбар давхрага үүсгэх
3.
Delete
- Сонгосон давхрага устгах
4.
Layer properties
- Тохиргоо
5.
Layer style
- Давхаргад загвар өгөх
6.
New fill layer
- Шинэ давхрага үүсгэж будаж тэмдэглэх
7.
New adjustment layer
- Өөрчлөх, өнгөний тохиргоо
8.
Add vector mask
- Давхаргын маск хийх
9.
Enable vector mask
- Давхаргын маск харах
10.
Merge layers
- Бүх давхаргыг нэгтгэх
11.
Merge visible
- Харагдаж байгаа давхаргыг нэгтгэх
12.
Flatten image
- Зураг давхаргыг нэгтгэх
Select цэсний командууд
1.
All
- Зургыг үхэлд нь идэвхжүүлнэ
2.
Deselect
- Идэвхжүүлэх үйлдлийг хорих
3.
Reselect
- Хорьсон үйлдлийг буцааж идэвхжүүлэх
4.
Inverse
- Идэвхжүүлсэн хэсгээс бусад хэсгийг идэвхжүүлэх
5.
Color range
- Өнгө сонгож идэвхжүүлэх
6.
Feather
- Сонгосон хэсгийг захаас урсгаж идэвхжүүлэх
7.
Modify
- Сонгох тохиргоо жишээ нь хүрээ гэх мэт
8.
Grow
- Идэвхжүүлэх
9.
Transform selection
- Идэвхжүүлсэн хэсгйин хэмжээг өөрчлөх эргүүлэх
10.
Load selection
- Идэвхжүүлж хадгалсан хэсгээ сонгох
11.
Save selection
- Идэвхжүүлсэн хэсгээ хадгалах
1.
Filter gallery
- Филтерүүдийн сан
2.
Liquify
- зургыг маш сонирхолтой болгож филтердэнэ
3.
Artistic
- Уран зураг
4.
Blur
- Бүдгэрүүлэх
5.
Brush strokes
- Багсаар зурсан мэт
6.
Distort
- Зураг эвдэх
7.
Render
- Гэрэл оруулах
8.
Sharpen
- Хүрээг хурц өнгөөр харуулах
9.
Texture
- Шигтгэмэл зураг
10.
Other
- бусад өөрчлөлтүүд
View цэсний командууд
1.
Proof setup
- Өнгөний горим тохируулж харах
2.
Zoom in
- Томруулах
3.
Zoom out
- Багасгах
4.
Feet on screen
- Хуудасны хэмжээгээр харах
5.
Actual pixels
- Хамгийн том хэмжээгээр харах
11.
Lock guides
- Туслах шугамын байрлалыг түгжих
Window цэсний командууд
Уг цэсний командууд нь програмын нэмэлт цонхнуудыг гаргаж, нуух үүрэгтэйгээр хэрэглэгддэг
1.
Arrange Icons
- Цонхоо харах
2.
Tools
- хэрэгслийн цонхийг харуулах, нуух
3.
Info
- Мэдээллийн цонхыг харуулах, нуух
4.
Options
- Тохиргооны цонх харах
5.
Color
- Өнгөний цонх харах
6.
Brushes
- Багсны хэлбэрийн цонхийг нуух
7.
Layers
- Давхаргын цонхыг харах
8.
Channels
- Өнгөний сувгийг харах
9.
History
- Зургын өөрчлөлтийн түүхийг харах
10.
Actions
- Зургын бичлэгийг үзэх
11.
Status bar
- Тэнхлэгийн шугамыг харах
Help цэсний командууд
1.
Photoshop help
- Тусламж
2.
Welcome screen
- Screen цонхыг харуулах
3.
About photoshop
- Програмын тухай товчхон
4.
About plug in
- Нэмэлт хэсгйин тухай
5.
Export transparent image
- Зургыг экспортлох тухай
6.
Resize image
- Зургын хэмжээ өөрчлөх
7.
System info
- системийн талаарх мэдээлэл
Photoshop програмын багажууд үүрэг зориулалтууд
1.
Rectangular Marquee
- Дөрвөн өнцөгтөөр идэвхжүүлнэ.
Elliptical- Тойргоор идэвхжүүлэх
Single-row- Хөндлөнгөөр идэвхжүүлэх
Single- Column- Босоогоор идэвхжүүлэх
2.
Lasso
- Лассо нь ямар ч хэлбэрээр идэвхжүүлнэ.
Polyganol lasso- Олон өнцөгтөөр арай нарийн идэвхжүүлнэ.
Magnetic lasso- Ижил өнгүүдийн дагуу идэвхжүүлнэ.
3.
Magic wand
- Төстэй өнгө идэвхжүүлнэ.
Идэвхжүүлдэг багажнууд
Хөдөлгөөний багажнууд
1.
Move
- Давхрага болон идэвхжүүлсэн дүрсийг хөдөлгөнө.
Таслах багаж
1.
Crop
- Зургыг таслаж авна.
Зураг зурах багажнууд
1.
Brush
- Энэ бийрээр зурсан мэт харагдуулна.
2.
Pencil
- Энэ нь харандаагаазурсан мэт харагдуулна.
3.
Clone stamp
- Зургаас дурын хэсгийг хувилан өөр газар буулгах
4.
Pattern stamp
- Зургын сонгож авсан газарт хээгээр буулгах
5.
History brush
- Энэ нь хийсэн зүйлээ бийр ашиглан буцаана.
6.
Art history brush
- Зургаас будаг сорох бөгөөд буцаагаад нялах маягаар зурна.
7.
Eraser
- Буруу зурсан юмаа арилгана.
1
.Background eraser
- Фон зургын хэрэггүй хэсгийг арилгана.
2
.Magic eraser
- Ижил өнгийг арилгана.
3
.Gradient
- Хоёроос илүү өнгийг уусгаж будна.
4.
Paint Bucket
- Энэ нь нэг өнгөөр будна.
5.
Healing brush tool
- Энэ зургын нэг хэсгийг аваад өөр газарт хуулна.
6.
Patch tool
- Зургын тэмдэглэгдсэн газарт дурын сонгосон хэсгээр солино.
7.
Color replacement tool
- Зургын өнгийг дурын өнгөөр солино.
Засварлах багаж
1.
Blur
- Зургыг сарьнуулна.
2.
Sharpen
- Зургыг тодруулна.
3.
Bum
- Зургын сонгосон хэсгийг бүдэгрүүлнэ.
4.
Sponge
- Будагны хурц өнгийг өөрчилнө.
Вектор зурах багаж
1.
Path component selection
- Вектрыг заах, идэвхжүүлэх
2.
Direct selection
- Хэсэг, хэсгээр нь вектрыг зөөх, идэвхжүүлэх
3.
Pen
- Вектрын хэлбэр зурах.
4.
Freeform pen
- Хүссэн дүрс зурах.
5.
Add anchor point
- Зурсан векторт цэг нэмэх.
6.
Delete anchor point
- Зурсан векторт дүрсийг хасах.
7.
Convert point
- Тэгш өнцөгтийг далийлгана.
8.
Rectangle
- Дөрвөн өнцөг зурах.
9.
Rounded rectangle
- Мохой өнцөгт зурах.
10.
Ellipse
- Эллипс зурна.
11.
Polygon
- Олон өнцөгт зурах.
12.
Line
- Зураас зурах.
13.
Custom shape
- Бэлэн хэлбэрээр зурах.
Тэкстний багаж
1.
Type
- Тэкст бичих
Хэмжээ өөрчлөх багаж
1.
Select slice
- Зургын хэсгийг тодотгох.
2.
Slice
- Зурган дээр байгаа хэсгийг тодотгох.
3.
Zoom
- Зургын хэмжээг томруулж, багасгаж харах.
4.
Hand
- Зургыг шилжүүлэн хөдөлгөх.
Хэмжих багаж
1.
Color sample
- Ойролцоох хэд хэдэн өнгөний мэдээллийг гаргана.
2.
Eyedropper
- Зурганаас өнгө сорно.
3.
Measure
- Сонгосон цэгийн хоорондох хэмжээг харуулна.
6.
Print size
- Хэвлэх хэмжээ.
7.
Screen mode
- Файлын харагдах хэлбэрүүд
8.
Rulers
- Хэмжэлтийн шугам харах.
9.
Show
- Туслах шугамыг гарах, нуух
10.
Snap to
- Туслах шугамуудыг хэрэглэх
Full transcript