Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Зар сурталчилгааны тухай хуулийн харьцуулалт/Монгол, БНХАУ/

No description
by

batbileg dorj

on 23 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Зар сурталчилгааны тухай хуулийн харьцуулалт/Монгол, БНХАУ/

Зар сурталчилгааны тухай хуулийн харьцуулалт /Монгол, БНХАУ/
БНХАУ зар сурталчилгааны тухай хууль
Энэ хуульд, БНХАУ-ын зар сурталчилгааны үйл ажиллагааг зохицуулах, зар сурталчилгааны бизнест ээлтэй хөгжлийг дэмжих, хэрэглэгчдийн хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах,
социалист зах зээлийн эдийн засагт нь эерэг үүрэг гүйцэтгэх
зар сурталчилгаа боловсруулахад чиглэгдсэн байдаг. Тус хууль нь 1995.2.1ээс мөрдөгдөж эхэлсэн
Агуулга
1. Оршил
2. МУ-ын зар сурталчилгааны тухай хууль
3. БНХАУ-ын зар сурталчилгааны тухай хууль
4. Ерөнхий харьцуулалт
5. МУ-н хуулийн давуу тал
6. БНХАУ-ын шинэчлэх тухай
7. Дүгнэлт
8. Санал зөвлөмж

Оршил
Дэлхий дахинд даяарчилал болон техник технологийн хурдацтай хөгжлийн нөлөөгөөр хэрэглэгчид хэдэн мянган бүтээгдэхүүн дундаас сонголтоо хийх болсон байна. Үүнтэй уялдан зар сурталчилгаагаа хэрэглэгчдэд хүргэх арга хэлбэрүүд улам нарийсан хөгжсөөр байна.

Энэхүү бие даалтын ажлаар Монгол улсын “Зар сурталчилгааны тухай” хуулийн өнөөгийн бизнесийн харилцааг зохицуулах чадамжийг БНХАУ-ын зар сурталчилгааны тухай хуультай харьцуулан судалсан болно.


Монгол улсын зар сурталчилгааны тухай хууль
Нийгэм дэх мэдээллийн урсгалын нэлээд хувийг эзэлж буй сурталчилгаа нь хүмүүсд нөлөөлж буй хүчирхэг хэрэгсэл бөгөөд эрх зүйн зохицуулалтыг зайлшгүй шаарддаг. Монгол улсын хувьд 2002 оны 5 дугаар сарын 30 – ны өдөр батлагдсан “Зар сурталчилгааны тухай” гэх хуультай ба, энэ нь монгол улс дахь зар сурталчилгаатай холбоотой харилцааг зохицуулдаг анхны бие даасан хууль юм.

Үүнээс гадна дараах хуулиудад зар сурталчилгааны тухай заалт орсон байдаг:
- Барааны тэмдэг газар зүйн заалтын тухай хууль
- Эмийн тухай хууль
- Архидан согтуурахтай тэмцэх хууль
- Тамхины хор хөнөөлтэй тэмцэх тухай хууль
- Мансууруулах бодисын эргэлтэд хяналт тавих хууль
- Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль
- Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль
- Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль

Ерөнхий харьцуулалт
1. Хуулийн үйлчлэх хүрээ
2. Хуулийн нэр томёоны тайлбар
3. Зар сурталчилгаа бүтээх, түгээхэд тавих ерөнхий шаардлага
4. Эм, эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж, эмнэлэгийн салбар дахь зар сурталчилгаа
5. Гадна зар сурталчилгаа
6. Зар сурталчилгаанд оюуны үнэт зүйлийг ашиглах
7. Зар сурталчилгаанд тавигдах
хориглосон
шинжтэй ерөнхий шаардлага

8. Зар сурталчилгаанд тавигдах
тогтоосон
шинжтэй ерөнхий шаардлага

5. МУ-ын хуулийн давуу тал
Манай улсын хууль БНХАУ-ын хуультай харьцуулахад авууштай байсан зүйл нь Бүлэг 3 Зар сурталчилгаанд тавих тусгай шаардлагыг тусгаж өгсөн хэрэг юм.

Зар сурталчилгааг хянах, зохицуулах байгууллага
Зар сурталчилгааны хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, зар сурталчилгаатай холбогдон гарах бусад үйл ажиллагааг зохицуулах, хянах үүрэг бүхий бие даасан байгууллага байгуулах нь илүү үр дүнтэй гэж үзэж байна.

Учир нь энэ үүргийг одоо гүйцэтгэж байгаа байгууллагууд үр дүнтэй ажилаж чадахгүй байгаа юм. Тэгээд ч эдгээр байгууллагууд гүйцэтгэдэг үндсэн ажил нь маш их байдаг.
(оюуны өмчийн газар, ШӨХТГ )
Дүгнэлт
1. Захиргааны хариуцлагын асуудал
2. Хууль бус зар сурталчилгаанд хүлээлгэх хариуцлага
3. Зар сурталчилгааг хянах, зохицуулах байгууллага


Санал зөвлөмж
1.
Захиргааны хариуцлагын асуудал

Зар сурталчилгааны тухай” хуульд хууль зөрчигчидэд зөвхөн мөнгөн торгууль тавихаар заасан бөгөөд хүлээлгэх торгуулын хэмжээг иргэнийг 10000-50000 төгрөгөөр, албан тушаалтныг 25000-60000 төгрөгөөр, аж ахайн нэгж, байгууллагыг 50000-250000 хүртэл төгрөгөөр торгохоор заасан байдаг.

Энэ тоо баримт нь компаниудын зар сурталчилгаандаа зарцуулдаг мөнгөн дүнгийн өчүүхэн хувьтай тэнцэх торгуулийн хэмжээ тогтоосныг харуулж байна.

Хятадад хууль зөрчсөн үйлдэл нь харьцангуй ноцтой тохиолдолд 10000-100000 хүртэл RMB-ээр (1000RMB=121$) буюу багадаа 1210$ торгодог
Анхаарал тавьсанд баярлалаа

2. Хууль бус зар сурталчилгаанд хүлээлгэх хариуцлаг
2. Хууль бус зар сурталчилгаанд хүлээлгэх хариуцлагын гурван талт зарчмыг тусгах

Энэ нь хууль бус зар сурталчилгаа олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлээр нэвтрүүлсэн тохиолдолд захиалагч, бүтээгч, түгээгч гурван талууд гуравуулаа хариуцлага хүлээх ёстой. Тухайлбал одоогийн хуулинд зар сурталчилгаа бүтээгч нь хуулийг зөрчиж байгааг зөвхөн мэдэгдэх үүрэгтэй ба тэрхүү зар сурталчилгааг бүтээхээс татгалзаагүй тохиолдолд ямар ч торгуульгүй байх жишээтэй.

3. Харьцуулсан зар сурталчилгаа болон далд зар сурталчилгааг зохицуулах
Монголд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт зар сурталчилгаанд тавих хяналтыг Оюуны Өмчийн Улсын Хяналтын Алба, Өрсөлдөөний тухай хуульд заасан асуудлаар Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчдийн төлөө газар хэрэгжүүлнэ.

Хятадад Зар сурталчилгааны агентууд маркетингийн судалгаа хийж, зар суртачлчилгааны загвар хэлбэрийг боловсруулах мэргэжлийн мэдлэгтэй байх ёстой. Аж ахуйн нэгжүүд зар сурталчилгаа явуулахас өмнө Аж үйлдвэр худалдааны төрийн албанаас зөвшөөрөлавна. Зарсурталчилгаань Хятадын хууль, эрхзүйн зарчмыг зөрчөөгүй, садар самууныг сурталчлаагүй байх ёстой.
Зарим зар сурталчилгааг явуулахын тулд тухайн төрийн албанаас зөвшөөрөл авна.

Жишээнь:
1. Хүнсний бүтээгдэхүүн болон эмийн зар явуулахын тулд Эрүүл мэндийн газраас зөвшөөрөл авах гэх мэт

Зар сурталчилгаа хоёрын ялгааг гаргаж өгөөгүйн улмаас элдэв асуудал үүсэх хөрсийг бүрдүүлсэн байна. Зар сурталчилгааны хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих байгууллагууд

Монголд 1.Оюуны өмчийн улсын хяналтын алба
2.Аймаг, нийслэлийн засаг дарга, түүний томилсон байцаагч
3.Мэргэжлийн хяналтын алба
4.Тусгайзөвшөөрлйиголгосонбайгууллага

Хууль зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага “Зар сурталчилгааны тухай” хуульд хууль зөрчигчидэд зөвхөн мөнгөн торгууль тавихаар заасан бөгөөд хүлээлгэх торгуулын хэмжээг иргэнийг 10000-50000 төгрөгөөр, албантушаалтныг 25000-60000 төгрөгөөр, ажахайннэгж, байгууллагыг 50000-250000 хүртэлтөгрөгөөрторгохоорзаасанбайдаг.

Хамгийн дээд торгууль буюу 250000 төгрөг. Энэ тоо баримт нь компаниудын зар сурталчилгаандаа зарцуулдаг мөнгөн дүнгийн өчүүхэн хувьтай тэнцэх торгуулийн хэмжээ тогтоосныг харуулж байна.
Хятадад тамхийг сурталчилсан бол зар сурталчилгааг нь зогсоох, хамгийн багадаа зарсурталчилгаандаа төлсөн төлбөрийн хэмжээтэй тэнцүү эсвэл хамгийн ихдээ түүнээс 5 дахин их хэмжээний төлбөрийг ноогдуулах эрхтэй байдаг байна. Мөн хууль зөрчсөн үйлдэл нь харьцангуй ноцтой тохиолдолд 10000-100000 хүртэл RMB-ээрторгодог (1000RMB=121$), зар сурталчилгааны үйл ажиллагааг нь зогсоох, нөхцөл байдал маш төвөгтэй бол зар сурталчилгааны бизнесийг нь зогсоох хүртэл арга хэмжээнүүдий гавахаар заасан байна
Зар сурталчилгааны хяналт
БНХАУ-ын хуулийг шинэчлэх тухай
2009 оны төслийн шинэчилсэн хуулийн хамрагдсан заалтыг үндэслэн аливаа шинэчилсэн зар сурталчилгааны тухай хууль Доор тайлбарласан асуудлыг авч болох магадлалтай байна.
1.Зар сурталчилгаанд бусад оролцогчдын ХАМТАРСАН ХАРИУЦЛАГА
Сүүлийн жилүүдэд энэ зар сурталчилгаа нь тодорхой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгож урьсан байгаа жүжигчин, эсвэл алдартнуудыг харах нийтлэг байна. Ийм зар сурталчилгаа нь хэд хэдэн худал мэдээлэл агуулсан, эсвэл сурталчилж буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үр нөлөөг хэт дөвийлгөн ярьсан байна. Энэ нь ноцтой нийтийг төөрөгдүүлсэн, хэрэглэгчдийн материаллаг хохирол учруулсан байна.


Хууль бус сурталчилгаа
Одоо байгаа БНХАУ-ын Сурталчилгаа тухай хуульд хуурамч зар сурталчилгаа тодорхойлолт зар сурталчилгаа нь маш их хүндрэл учруулж байгаа бөгөөд энэ нь маш ерөнхий болон тодорхой бус байна. Тухай хуулийн шинэчилсэн төсөл, түүний дотор эрх бүхий байгууллага хуурамч зар сурталчилгаа гэж тооцож байсан зүйлийг жишээ жагсаалтыг бий болгох замаар энэ асуудлыг авч үзсэн:
• Ялангуяа, бүтээгдэхүүний үйл ажиллагаа, бүтэц, чанар, зорилго зэрэг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ худалдан авах эсэхээс үл хамааран нэг хэрэглэгчийн тодорхойлоход томоохон нөлөө үзүүлж буй хүчин зүйлсийн талаар сурталчилгаа, бодит баримт, хийсэн төлөөлөгчийн хооронд материал зөрчилдөх байдал, Энэ нь үйлдвэрлэсэн болон дуусах он сар өдөр байсан газар
• Гол мэдээллийг нуун дарагдуулсан буюу бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар буруу ташаа мэдээлэл өгөх
• Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан авахад дээр олж авч болно гэж шагнал, эсвэл шагнал талаар Хуурамч тайлан

ТУСГАЙ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний Суртал
Ийм учраас эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн, тамхи, дарс, investmentrewarding үйлчилгээ зэрэг зарим бараа, үйлчилгээ, онцгой шинж чанартай төсөл нь шинэчилсэн тухай хууль эдгээр газруудад зар сурталчилгаа зохицуулах илүү хатуу, нарийвчилсан дүрмийг танилцуулж байна. Эдгээр нь:

Эрүүл мэндийн:
Гадаадаас оруулсан бараа шинэчилсэн хууль гоо сайхан, эрүүл мэндийн хоол хүнс, түүний дотор эмч, эмнэлгийн ажилтан байх ёстой гэж үзсэн байна гэж тогтоосон ба nonprescribed эм бэлдмэл, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, эрүүл мэндийн үйлчилгээ болон бусад эрүүл мэндийн бараа, бүтээгдэхүүнийг хориглосон сурталчилгааны агуулга, дэлгэрэнгүй жагсаалт, түүний дотор эрүүл мэндийн зар сурталчилгааны хэд хэдэн шинэ зүйл заалт агуулсан , бүтээгдэхүүн sanitizing бүтээгдэхүүн, гоо сайхны үйлчилгээ ариутгах.
• Тамхи, дарс уламжлалт зар сурталчилгааны сувгийн гадна төсөл шинэчилсэн хууль дамжуулан, эсвэл интернэт,

Хөрөнгө оруулалт, урамшуулах, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ:
Сүүлийн жилүүдэд ажилд авах, үл хөдлөх хөрөнгө, санхүүгийн удирдлага, цуглуулгын, борлуулах, санхүүгийн
Full transcript