Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rola państwa w gospodarce:

No description
by

Donata Kubacka

on 13 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rola państwa w gospodarce:

Rola państwa w gospodarce:
Co to jest państwo?
Państwo - to organizacja prawna, występująca na określonym terenie, posiadająca władzę zwierzchnią w celu ochrony zewnętrznej danego terytorium, oraz utrzymywaniu wewnętrznego ładu.

Cechy państwa:
- stała ludność,
-suwerenna władza,
- określone terytorium,
- zdolność wchodzenia w reacje międzynarodowe
Dlaczego państwo ingeruje w gospodarkę?
Panuje pogląd że państwo w pewnych sytaucjach musi zastosować
interwencjonizm państwowy.
Główne cele polityki gospodarczej:
- przeciwdziałanie nierównomiernemu rozwojowi różnych regionów kraju,
- utrzymywanie stabilnego kursu walut,
- utrzymywanie stabilnego poziomu cen,
- ochronę obywateli przed bezrobociem,
- stymulowanie rozwoju gospodarczego
Co to jest interwencjonizm?
To oddziaływanie władz państwowych na gospodarkę krajową np. wprowadzanie podatków lub organizowanie robót publicznych.
Najważniejsze kwestie to:
Monopole
Ingeruje się w monopole, dlatego że z czasem wolny rynek mógłby doprowadzić do zaniku konkurencji.
Asymetryczność informacji
Zwłaszcza niedostateczne doinformowanie klientów, co może prowadzić do mylących decyzji.
Negatywne efekty zewnętrzne
Przeniesienie części kosztów z jednego podmiotu na inne, bez odpowiedniej rekompensaty.
Kwestia dóbr publicznych
Które z jednej strony są powszechnie pożądane - a z drugiej - nie ma chętnych na ich produkcje.
Polityka gospodarcza:
Całokształt działań państwa, których celem jest oddziaływanie na gospodarkę.
Rodzaje polityki gospodarczej:
-
makroekonomiczna
( kształtowanie równowagi gospodarczej jako całości)

-
mikroekonomiczna
( rozwiązywanie konkretnych problemów)
Funkcje ekonomiczne państwa:
- funkcja alokacyjna
( rozdysponowanie zasobów gospodarczych)
- funkcja redystrybucyjna
( niwelowanie różnic dochodowych i majątkowych)
- funkcja stabilizacyjna
(działanie stabiizujące gospodarkę)
Polityka fiskalna i monetarna
Polityka fiskalna
polega na określeniu podatków płaconych przez społeczeństwo (restrykcyjna,ekspensywna, państwo opiekuńcze)

Polityka monetarna
polega na określaniu przez bank centralny stopy wzrostu podaży pieniądza. ( łagodna i twarda).
Inflacja i Deflacja
Inflacja - zbyt dużo pieniędzy ,a popyt na towary przewyższa ich podaż

Deflacja - zbyt mało pieniędzy, a podaż na towary przewyższa ich popyt.
Narzędzia za pomocą których państwo oddziałuje na gospodarkę:
- polityka fiskalna ( kontrolowanie wydatków państwa, deficyt budżetowy, stawek podatkowych itp.)

- polityka monetarna ( kierowanie pieniądza przez bank centralny )

- polityka zatrudnienia,

- bezpośrednia kontrola nad dziedzinami gospodarki ( np. regulacja cen )
Państwo opiekuńcze
Instytucja, za pomocą której państwo dba o swoich mieszkańców np. poprzez wydatki socjalne, dostęp do szkolnictwa i opieki zdrowotnej itp.
Full transcript