Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Konstgödsel

No description
by

Joel Aleflod

on 30 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Konstgödsel

Konstgödselets historia Konstgödsel började tillverkas först under industriella revolutionen i Storbritanien. Detta hjälpte tillväxten av den tidens population.

Genom att användningen av konstgödsel tillsamans med nya maskiner efektiviserades jordbruket. Innan industriella revulotionen användes vanligt gödsel för att göda alla grödor. Men när traktorer och andra jordbruksmaskiner kom under 1900-talet så ökade även användningen av konstgödsel.

Med ett effektivare sätt att bruka jorden så ökade den tidens människor levndadsstandard eftersom maten ökade och det blev betydligt lättare att bruka jorden. Tillverkningsprocess/
innehåll Konstgödsel innehåller:
kväve, fosfor, kalium, magnesium, svavel. Konstgödsel c Källor: Traktor
http://www.flickr.com/photos/d70w7/4849513831/ För att tillvekerka konstgödsel krävs en stor energiåtgärd. Ungefär 2% av världens energiförbrukning går åt för att tillverka amoniak.
Det kommer även inte kunna användas under en obestämd tid eftersom både kalium och fosfor utvinns ur gruvor och kväve som kan utvinnas i obestämd kvantitet ur atmosfären, utvinns för närvarande ur fossila bränslen.

Konstgödsel tillför även till övergödning vilket reslterar i alblommning och obalans i ekosystem.

Effekten av konstgödsel har även hämmat den biologiska mångladen i världen. Införandet av konstgödsel under industriella revolutionen innebar snabba och radiakla förbändringar för såväl djurhållning och brukningssätt. De gamla brukningsmetoderna som man använde innan den industriella revolutionen skapde de förutsättningar för den biologiska mångfalden som idag är hotad. Negativa effekter Under tidigt 1600-tal började forskare efterforska konstgödsel och under samma tid uppfanns det första mineralgödslet. Men pga av tidens infrastruktur så kunde inte det användas effektivt och produceras i stor skala innan industriella revolutionen.

Under 1900-talet uppfanns det första enkla sättet att framställa amoniak genom habor processen vilket kommer diskuteras mer senare

Fördelarna med konstgödsel är att det är enkelt
att göda med. Det består av klumpar som man kan
sprida för hand eller i form av vätska som man späder med vatten. Konstgödsel ger också resultat
fort utan att man behöver plantera det och vänta över vintern som man ofta behöver göra med andra gödselmedel.
Konstgödsel tillför dock ingen näring till kretsloppet utan försämrar jordkvalitén och gör marken surare. På grund av konstgödsels sammansättning tillför den också till markens onyttiga ämnen som annars inte skulle ha varit där. Ungefär 1% av världens energiproduktion går åt till att tillverka konstgödsel. Man använder den s.k. Haber Bosch processen, vilket innebär att med höga temperaturer och ett högt tryck kombineras kväve och väte till ammoniak (N2 + 3 H2 2 NH3) huvudingrediensen i konstgödsel. Processen kräver också stora mänger fossil energi - främst i form av naturgas. Kvävet fixeras från luften med övriga mineraler vid tillverkningen.

Konstgödsel består av industriellt behandlade mineraler, där man kan styra halterna, d.v.s. öka eller minska de olika beståndsdelarna efter behov. Konstgödsel består huvudsaklingen av kväve, fosfor och kalium vilka "driver" olika egenskaper hos växten. Kväve gynnar t.ex. klorofyllbildningen, d.v.s. driver bladutveckligen, fosfor ger växten bra rotutveckling och kalium gör så att växten klarar sig bra över vintern. Man tillverkar därför olika konstgödsel, som t.ex. potatisgödsel där kväve, fosfor och kalium är avgörande. Används i stor omsträckning till artificiell.gödning i alla slag.
T.ex. krukväxter,i trägårdslandet och även större grödor och där det spridds ut med hjälp av traktrorer. I kombination av diesel kan konstgödsel (blå korn) även användas som en bomb. Innan upptäckten av Haber-Boschmetoden hade ammoniak varit svårt att producera industrielt. Haber-Boschmetoden är viktig idag för att gödselet som genereras från ammoniak är ansvarig för att upprätthålla en tredjedel av världens population. Upphovet till namnet finner man av de tyska kemisterna Fritz Haber (1968-1934) som uppfann metoden och Carl Bosch (1874-1940) som anpassade den till industriellt bruk. Den förstnämnda fick nobelpriset i kemi 1918 för Haber-Boschmetoden. 3-5 procent av världens natur gas konsumeras i Haber-Boschmetoden och 1-2% av världens energitillgångar går åt till tillverkningen. http://www.odla.nu/fragor-svar/g/godning/godning-2

http://www.lansstyrelsen.se/gotland/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/ett-rikt-odlingslandskap/laget-idag/Pages/Betesmarker_historiskt.aspx

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465&blogg=16566

http://www.biolan.fi/svenska/default3.asp?active_page_id=81

http://www.xn--trdgrdsvxter-hcbgk.com/skotsel/goda.php

http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6dsel

http://www.madehow.com/Volume-3/Fertilizer.html#b

http://en.wikipedia.org/wiki/Fertilizer

http://sv.wikipedia.org/wiki/Haber-Boschmetoden

http://www.madehow.com/knowledge/Haber_process.html Laborationen
Full transcript