Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tradycje antycznej demokracji i republiki

No description
by

Maria Domańska

on 16 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tradycje antycznej demokracji i republiki

Tradycje antycznej demokracji i republiki
w późniejszych epokach

Republika Niderlandów
1588 r - proreklamowanie republiki przez Niderlandy.
Republika Zjednoczonych Prowincji- konfederacja siedmiu państw.
Stany Prowincjonalne- parlament każdej z prowincji.
Podobny samorząd funkcjonował w Atenach (fyle) i w Rzymie (tribusy).
Stany Generalne- w ich skład wchodzili deputowani z poszczególnych prowincji.
O republikańskim charakterze państwa świadczyły urzędy namiestników, którzy kierowali poszczególnymi prowincjami.

Republiki w średniowieczu
Władcy Bizancjum nosili tytuły cesarzy.
Frankowie chciali odbudować Imperium Rzymskie.
Republiki miejskie (Wenecja i Genua) stały się potęgami handlowymi i finansowymi.
W miastach nastąpił ponowny rozwój sztuki, rzemiosła, kultury i nauki, a także szezono nowe idee.
Pojawienie się funkcji takich jak:
# Doża (wybierany przez Wielką Radę)
# 10 osobowa Signoria (spełniająca funkcje rządu)
# Wielka Rada (zajmowanie się sprawami polityki zagranicznej).
USA w XIX w
Obywatel w średniowiecznym mieście
autonomia miast zdobyta przez mieszczan wykorzystujących rywalizację monarchów z rycerstwem
określenie zasad nadawania obywatelstwa miasta w wilkierzach (prawie uchwalanym przez radę miejską)
wolności i prawa obywatelskie m.in. wolność osobista, przemieszczanie się, dziedziczenie, sporządzanie testamentu, wykonywanie dowolnej profesji
obowiązki obywatela miasta - płacenie podatków, służba w straży miejskiej, obrona miasta
patrycjat - najbogatsza grupa mieszczan - prawo zasiadania w radzie miejskiej i ławie sądowej
domicyl - stałe zamieszkanie w mieście, urodzenie sie w nim lub pochodzenie z rodziny obywateli
XIX wiek i pierwsza połowa XX wieku stały się okresem dość istotnych zmian politycznych ustroju USA. Wśród czynników, które im sprzyjały należy na pewno wymienić wolność Stanów Zjednoczonych od historycznej przeszłości, ponadto panująca w kraju tolerancja sprzyjała aktywności społeczeństwa, zarówno w sferze gospodarczej, jak i politycznej.
W latach 1861-1865 toczyła się na terenie Stanów Zjednoczonych wojna secesyjna, pomiędzy stanami północnymi a południowymi. Po wojnie nastąpił rozwój rolnictwa, budowano kolej, rozwijało się osadnictwo oraz rozbudowywały miasta. Stany Zjednoczone stały się potęgą przemysłową świata. W pierwszej połowie XX wieku nadal obserwujemy wzmacnianie się pozycji prezydenta na tle organów władzy państwowej. Okres ten zaznaczył się także wieloma kryzysami o charakterze społecznym i gospodarczym
Republikańskie tradycje szlachty polskiej
ukształtowanie się w Polsce w XVI wieku monarchii parlamentarnej z królem pochodzącym z wyboru
określenie zakresu władzy króla w "Artykułach henrykowskich" (1574)
prawo szlachty do rokoszu - zbrojnego wystąpienia przeciw królowi naruszającemu prawo
demokracja szlachecka - państwo jako Rzeczpospolita (d0bro wspólne); prawo szlachty do udziału w sejmikach i Sejmie oraz w elekcji władcy
nawiązanie do tradycji Sarmatów (lud podbijający ludność słowiańską) oraz dokonań starożytnych Greków i Rzymian
Full transcript