Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Корпускулярна теория

No description
by

Niya Manolova

on 27 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Корпускулярна теория

От корпускулите на Нютон до фотоните на Айнщайн
2-ра теория
Вълнова теория
3-та теория
Електро-
магнитна теория
Квантова теория
1-ва теория -Корпускулярна теория
««
Теория
на

светлината

и

цветовете
»»
Tеорията за дифракция
на светлината
Електро-
магнитна теория

Електронна теория
Корпускулярно -вълнов дуализъм
Светлината притежава едновременно както вълнови, така и
корпускулярни свойства.
В много физични явления светлината се проявява
като поток от частици -
фотони, например при фотоефекта и в ефекта на Комптон,
докато в други има свойства на електромагнитна вълна, например при
дифракция и интерференция, дори от единичен фотон, когато големината на
процепа е сравним с дължината на вълната.
Тази двойнственост е присъща и за поток елементарни частици – атоми,
електрони, позитрони и др. Електронът преминава от едно възбудено състояние Е1 в друго Е2,
като излъчва един светлинен импулс
или квант (фотон) електромагнитно
лъчение със строго определени:
честота, амплитуда,
начална фаза, равнина
на поляризация.
Естествената (бяла)
светлина може да се разглежда
като съвкупност от такива невзаимодействащи се фотони
.
Квантова
електродинамика
Представите за светлината продължават да еволюират и през 1920-те и 1930-те, и достигат своя връх със създаването през 1940-те на теорията на квантовата електродинамика. Квантовата теория на полето е една от най-успешните, от теоретична и експериментална гледна точка. Учените с най-големи приноси в разработването ѝ са Ричард Файнман, Фриймън Дайсън, Джулиан Швингър и Шиничиро Томонага. Файнман, Швингър и Томонага си поделят Нобеловата награда за физика през 1965 г. за приносите си в развитието на квантовата електродинамика и квантовата теория на полето.
Full transcript