Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Relația dintre sociabilitate și frustrare în condițiile mediului studențesc

Teză de licență
by

Ana Zatushevschi

on 19 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Relația dintre sociabilitate și frustrare în condițiile mediului studențesc

Problema investigaţiei
elaborarea fundamentelor teoretice ale relației sociabilitate-frustrare

și

identificarea posibilităților de investigare a corelației dintre aceste variabile;
Cunoașterea relației dintre sociabilitate și frustrare în condițiile mediului studențesc, reprezintă un aspect mai nou care a intrat în atenția cercetătorilor din câmpul psihologiei sociale și educaționale.
Rezultatele acestor studii și cercetări converg spre :

cunoașterea absolut necesară a nevoilor de adaptare și integrare a studentului,

îmbunătățirea metodelor de predare și, în general,

în creșterea calității experiențelor academice trăite de studenți.
Actualitatea temei
Obiectul cercetării
sociabilitatea
Ipotezele cercetării
frustrarea
în condițiile mediului
studențesc

Scopul cercetării
elaborarea aspectelor teoretice legate de entitatea fenomenelor de sociabilitate și frustrare
program de cercetare apt să scoată în evidență relația existentă dintre aceste entități psihosociale
Obiectivele

Cercetării
Analiza literaturii
de specialitate
cu privire la
sociabilitate, frustrare,
etc;
Elaborarea concluziilor

Cercetarea
experimentală
a gradului de sociabilitate
și frustrare
la studenți

Elaborarea programului

corecțional-dezvoltativ

orientat spre dezvoltarea
sociabilității în condițiile

mediului
studențesc

Investigarea relației
existente dintre
sociabilitate și frustrare
în condițiile mediului
studențesc
Ipoteza generală:
Presupunem că sociabilitatea şi frustrarea reprezintă entități psihosociale interdependente;
Ipoteza de lucru:
În mediul studențesc, creșterea gradului de sociabilitate, provoacă descreșterea nivelului de frustrare, și invers, descreșterea nivelului de frustrare atrage după sine descreșterea gradului de sociabilitate.
Baza conceptuală a cercetării
Sociabilitate- M. Ralea, V. Pavelcu, P. Golu, M. Zlate, D. Sandu, G. Simmel, V. Pareto, Gurtvitch

abordările teoretice cu referire la frustrație oferite de Freud, J. Laplanche, J.P. Pontalis, Rosenzweig, R. Lawson.

Prezintă interes studiile efectuate de Ursula Șchiopu, Stela Teodorescu, Iromusz Reykoroski ş.a. cu privire la dezvoltarea sociabilității în ontogeneză.


Metode, procedee şi tehnici de cercetare:

- Teoretice:
studiu al surselor bibliografice
analize
sinteze
clasificări;

- Experimentale :

Chestionar de sociabilitate;
Testul frustrației Rosenzweig;

Etapele investigaţiei


-Cercetarea literaturii de specialitate cu privire la accentuările de caracter, comportamentul persoanei în situaţii de stres
(octombrie 2012- noiembrie 2012);

-Proiectarea designului cercetării, concretizarea instrumentariului de cercetare
(decembrie 2012);
-Realizarea cercetării experimentale (ianuarie - aprilie 2013);-Elaborarea recomandărilor şi concluziilor finale ( mai 2013).
Eşantionul experimental

al cercetării
a fost constituit din

30 studenți

la anul I de studii.
Valoarea teoretică


a acestei lucrări o constituie

conţinutul informaţional

analizat şi sistematizat ce contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor cu privire la sociabilitate și frustrare în general,

cât şi a relației dintre sociabilitate și

frustrare în mediul studențesc, în particular.
Relația dintre
Sociabilitate și Frustrare
în Condițiile Mediului Studențesc
Valoarea practică

rezidă în faptul că a fost constatată relația dintre sociabilitate și frustrare în mediul studențesc.

Rezultatele investigaţiei ştiinţifice pot fi utilizate de către psihologii practicieni, precum şi alţi specialişti în vederea

dezvoltării gradului de sociabilitate și

micșorarea nivelului de frustrare
în mediul studențesc
Termeni-cheie:

frustrare

sociabilitate

mediu studențesc

relația sociabilitate-frustrare

student.
Conducător ştiinţific:
dr., profesor univ., M. Şleahtiţchi
Full transcript