Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Frankerriket og Føydalsystemet

No description
by

Marthe Horrigmoe

on 19 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Frankerriket og Føydalsystemet

Frankerriket og Føydalsystemet
Innhold
Reise
Len
Vasall
Overdra len
Kirken
Livegne og statsbånd
Ekteskap blant adelsslektene
Ridderturnering
Danmark-Norge og føydalsamfunnet
Bøndenes leveforhold
Reisen
Båt langs kysten
Calvados
Livegne og med stavnsbånd
Livegne
Avgift
Pliktarbeid
Tillatelse til å inngå ekteskap
Gitt fri, kjøpt fri eller anledning til opphold

Stavnsbånd
Ikke forlate gods eller landsby uten tillatelse
Oppsummering
Hva er et len?
Hva er en vasall?
Seremonien
Hvorfor ga bønder jord til stormenn?
Kirken
Livegne og med stavnsbånd
Formålet med ekteskap mellom adelsslekter?
Føydalsamfunn i Norge og Danmark?
Bøndene sitt levekår under føydalsamfunnet
Hva var et len?
Hvorfor hadde kongen gitt lenet til stormannen Philippe Armagnac?
Råderett over landområde
Gitt av fyrste - til godseiere
Avgift
Administrativ enhet før enevelde
Philippe Armagnac
Vasall
Geografisk område

Seremoni
Måtte bli vasall for å motta len
To elementer:
Vasallens underkastelse under lensherren
Vasallens troskapsed

Gjensidige forpliktelser
Hvorfor ga bønder fra seg jord til stormenn?
Ingen lov og orden - farlig
Beskyttelse hos godseierne
Gi fra seg jord til gjengjeld
Kirken
Vestromerrikets fall
Keisere og paven prøvde å samle Europa
Stabil og velorganisert makt
Religiøs og politisk
Ekteskap blandt adelsslekt
Ridder og ridderturnering
Adelsslekt
Skapte allianser mellom slekter
Viktige og høye titler

Ridder
Kriger med avlagt troskapsed
God økonomi
Stille til tjeneste

Ridderturnering
Utvikle/vise fram ferdigheter
Kamp mellom to parter
Med og uten hest
Forskjellige våpen
Hvordan man vant
Tilten
Fikk Danmark-Norge føydalsamfunn?
Bøndenes forhold under føydalsystemet
Kilder
http://snl.no/len
http://no.wikipedia.org/wiki/F%C3%B8ydalisme
http://snl.no/vasall
http://snl.no/livegenskap
Tidslinjer 1+2, side 80-83
http://olaonsrud.wordpress.com/category/ridderturnering/
http://www.olavsfestdagene.no/ridderne/fakta-om-ridderturnering/
http://norskside.wikispaces.com/Riddere
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/stavnsbaand/
3 ark
Cappelen historie bok VG2

Tekst
Bilder
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/D%C3%A9partement_14_in_France.svg/1066px-D%C3%A9partement_14_in_France.svg.png
http://www.aperitif.no/var/aperitif/storage/images/media/images/spesialimport-bilder/gloriaobject-1273163/4721341-1-nor-NO/GloriaObject-127316.jpg
http://historienet.no/files/bonnier-his/imagecache/630x420/pictures/2128_17_start.jpg
http://www.sorum.kommune.no/getfile.php/1019167.1502.ypfvsfdsey/Side%2B36-37%2B%2528S%25F8rum%2Bkirke%2529.bmp
http://www.artemisia.no/arc/historisk/bo/bilder/bo.gamle.kirke.i.jpg
http://parzival.wikispaces.com/file/view/ridder.jpg/188288301/ridder.jpg
Bøndene blir ufrie;
Kongene maktet ikke for bøndene
Angrepet
Søkte hjelp hos stormenn
Overlot jorda & troskapsed
Ufrie jordbruksarbeidere
Pliktarbeid & jordleie
Lokale godseiere fikk domsrett
Kalt serfer/slaver
Ble ikke påvirket
Dårlige forhold
Fjell & skog
Militær kontroll
Vanskelig & opprettholde
Bevarte sin selvstendighet
Full transcript