Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

.

No description
by

Susanne leeuw

on 3 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of .

Het directe instructie model bij kleuters
Stap 1: Activeren van voorkennis

-Maak de kinderen nieuwsgierig
-Maak het visueel (bijv. een foto van een activiteit) “weet je nog toen wij…”

Andere voorbeelden:
Bij een woordenschatles over een wastafel, vraag je de kinderen of ze zich vanmorgen hebben gewassen en laat je dit in tweetallen bespreken: wat hebben ze gebruikt en gedaan.
Haal een prentenboek en bijbehorende poppen tevoorschijn. Bekijk de voorkant van het boek en misschien kennen de kinderen de poppen? Dit bespreken ze eerst samen.
Fase 3: Instructie
De instructie is een van de belangrijkste onderdelen van de les. Hier leg je uit, doe je voor en laat je zien.
Wat hierbij van belang is, is dat jij als leerkracht tijdens dit stuk van de les vooral aan het woord bent! In dit deel van de les leg jij uit wat de bedoeling is.


- Gebruik concrete materialen of visualiseer
- Doe de instructie kort en krachtig want kleuters kunnen snel afgeleid zijn. Denk hardop zodat ze begrijpen waarom jij iets doet. Ervaren is hier van groot belang om het te begrijpen.


Fase 2: Het lesdoel
Dan komt het moment dat je aan de kinderen gaat uitleggen wat ze vandaag gaan leren. Werk aan één doel tegelijk. Het doel is voor iedereen gelijk. Geen lagere doelen voor risicoleerlingen. Deze kinderen krijgen meer tijd om de doelen te halen in de vorm van verlengde instructie.

Benoem je lesdoel. En maak daarbij bijvoorbeeld gebruik van een handpop, pictogram, maar zeg het ook met woorden. Door het doel visueel te maken maken blijft het doel ook zichtbaar en kun je er naar terug verwijzen.
Fase 5: Begeleid inoefenen
Nu gaan de kinderen samen met de leerkracht inoefenen.
Maar hoe oefen je dat bij kleuters? Doe dit vooral met tastbaar materiaal en niet met werkbladen. En maak gebruik van coöperatieve werkvormen. Coöperatieve werkvormen als: tweepraat, schoudermaatjes, mix en ruill, zoek iemand die.


Laat de kinderen steeds verwoorden hoe ze het moeten aanpakken. Dan kom je er snel achter of ze het lesdoel wel of niet beheersen. Zo ga je door totdat je hebt gemerkt dat iedereen het heeft begrepen. Bij alle voorbeelden geldt dat je goed moet terugvragen waarom de kinderen het doen en dat ze leren om dat uit te leggen. Tot hier aan toe zijn alle kinderen er gewoon bij aanwezig.


Fase 6: terugblik doel
Kijk daarna samen met de kinderen nog even naar het doel.
Dit is best een lastig onderdeel. De leerlingen moeten benoemen wat het doel ook weer was en waarom dit belangrijk is. Hou dit heel kort!
Het is nog geen evaluatie.


Fase 4: feedback geven en controleren van begrip
Tijdens de hele les ga je bekijken of de kinderen begrepen hebben wat jij hebt uitgelegd. Dit doe je door vragen te stellen. Gebruik hier bijvoorbeeld voor:

*beurtenstokjes
*wisbordjes


Vergeet ook niet feedback te geven;
Kinderen willen graag horen dat ze het goed doen. Dat stimuleert hen. Geef daarbij aan wat de kinderen goed gedaan hebben. Dan weet een kind wat het goed gedaan heeft en wordt het doel van de les herhaald.
fase 8: Evaluatie
Aan de hand van de doelenkaartjes kun je even met de kinderen bespreken wat ze nu geleerd hebben. Dit hoeft niet meteen na de les te zijn. De kleuters moeten eerst het doel goed verwerkt hebben voordat ze begrijpen wat je er mee kan doen. Kies bijvoorbeeld een moment op de dag om te bespreken met elkaar wat je die dag hebt geleerd en waarom dat belangrijk is.
Wanneer je in de kleine kring hebt gewerkt. Kan de activiteit ook gepresenteerd worden aan de rest van de klas in de grote kring.

fase 7: zelfstandige verwerking
Tijdens dit moment van de les gaan de kinderen er zelf mee aan de slag. Dit moment van de les verschilt met de hogere groepen omdat kleuters vrijwel nooit allemaal hetzelfde doen op hetzelfde moment.

Hoe kun je dan wel zorgen dat de kinderen de lesstof zelfstandig verwerken? Leg in een hoek of op een tafel het materiaal voor de kinderen klaar zodat ze daar naar keuze of op uitnodiging van de leerkracht nog één of meerdere keren heen kunnen gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een rijmhoek, een hoek om te meten, een tafel met voorwerpen met dezelfde beginletter, hoek met het cijfer, een verteltafel, een hoek met meetmateriaal, etc. Laat het ook terugkomen in het spel van de kinderen. Zodat de leerlingen geprikkeld worden om het nog eens zelfstandig of samen met jou te herhalen en te verwerken. Komt het niet vanzelf uit de kinderen, dan ga jij meespelen in die hoek en breng je het nog eens spelenderwijs onder de aandacht.

Natuurlijk zijn er kinderen die het best lastig vinden. Dat zie je dan al tijdens het begeleide inoefenen. Vraag deze kinderen in de loop van de week een paar keer bij de tafel komen om het samen te doen, zodat ook zij het lesdoel beheersen en succeservaringen kunnen opdoen.
De (on)mogelijkheden van Directe Instructie in de kleuterklas!

Overal hoor je de term het directe instructiemodel. Hoe ziet een goede les eruit en welke stappen volg je hierbij. Hét boek over dit onderwerp is van Marcel Schmeier. Misschien zelfs wel het onderwijsboek van 2015. namelijk :
Expliciete Directe Instructie
Het directe instructiemodel is bij elke leerkracht wel bekend. EDI (Expliciete Directe Instructie), is een vorm van directe instructie waarbij nieuwe leerstof in stappen wordt aangereikt en dit voldoende wordt geoefend. Voor zowel sterke, gemiddelde en risicoleerlingen. Tijdens een les worden alle kinderen geactiveerd om mee te denken!
Een boek vol met praktische tips waarmee je direct aan de slag kan. (vooral in groep 3 t/m 8.....)


Maar hoe vertaal je dit nu naar een kleutergroep. Moet dat ook met kleuters en hoe houd je dat kleutervriendelijk? Kleuters leren vooral door te ontdekken, spelen en te experimenteren. Maar natuurlijk moet er ook bij kleuters wel eens iets worden uitgelegd.

Hoe kan zo'n les er nu uit zien?


Voorbereiding


-EDI model gebruiken voor taal en rekenen
-Instructie moet kort en krachtig
-Instructie is voor alle kinderen!


Welke stappen volg je ?


Start van de les
Kern van de les;
de instructie
De afsluiting van de les;
terugblik en zelfstandige verwerking
gebruik van handpoppen
doelenkaartjes
Beurtenstokjes
Wisbordje
denktijd geven, betrokkenheid, terugstoppen
Q-kring
Full transcript