Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Monetarism

No description
by

Ashkan Abbasi

on 29 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Monetarism

Monetarismen
Amerikanska ekonomen Milton Friedman
Börjar utveckla sin monetaristiska teori på 1950-talet
Friedman var starkt kritisk till keynesianismen
Grunden var en kritik mot keynesianismens fokus på att efterfrågan skulle styras för att påverka samhällsekonomin
Friedman ansåg att det var inflationen som skulle styras
Detta eftersom inflation alltid skulle ha värre konsekvenser än arbetslöshet
Arbetslöshet som ett naturligt tillstånd som beror på fel i ekonomin
Strukturell arbetslöshet = när arbetarna inte kan uppfylla ekonomins krav
Friktionsarbetslöshet = När folk söker jobb och vidarutbildar sig
Tre till åtta procent kommer alltid vara arbetslösa, enligt monetaristerna
Ända sättet att hålla ner arbetslösheten är att tillåta ekonomin att fungera så effektivt som möjlighet
För att detta ska fungera måste ekonomin vara så fri som möjligt = marknadsekonomi
Friedman hade stor tilltro till marknadskrafterna och var emot statlig inblandning i ekonomin
Till exempel var han emot statliga ingrepp i samhällsekonomin, såsom regleringar och monopol
”Om ekonomin behöver stabiliseras beror detta enbart på att politiker, byråkrater och fackföreningar på olika sätt ingripit och förstört marknadens funktionssätt.”
Enligt Friedman hade staten en viktig uppift och det var att styra tillgången på pengar genom att bekämpa inflationen
Denna politik skulle inte vara kontracyklisk utan förutsägbar och stabil och bygga på fasta spelregler
Det kan t.ex. innebära att penningmängden tillåts växa med ett visst konstant årligt procenttal
Friedman tyckte inte att ändringar av skatter och statliga utgifter hade några långsiktiga effekter på arbetslösheten
Statens viktigaste uppgift är alltså att kontrollera inflationen inte arbetslösheten
Monetarismen fick sitt stora genomslag under 1970-talet, då det visade sig att keynesianismen inte fungerade
Thatcherism och Reaganomics
Två försök att tillämpa monetarismen skedde i Storbritannien och USA under Thatcher och Reagan
I båda länderna fördes en politik som syftade till att minska statens inflytande över samhällsekonomin
I USA sänktes skatterna och det gjordes försök att minska statens utgifter, detta lyckades dock inte eftersom Reagan samtidigt satsade enorma mängder på amerikanska försvarsmakten
I Storbritannien sänktes skatterna och de statliga kostnaderna för utbildning och fattigdomsbekämpning. Dessutom avreglerades statliga monopol och statliga företag lades ner eller såldes
Till att börja med skapade detta enorma problem med social utslagning och arbetslöshet, 1983 var 3,3 miljoner britter arbetslösa
Följden av den amerikanska politiken blev alltså ett enormt budgetunderskott
På sikt återhämtade sig den brittiska ekonomin och är idag en av Europas starkaste ekonomier
"På lång sikt avgörs real nationalinkomst, produktion och sysselsättning av tillgången på produktionsresurser samt den tekniska utvecklingsnivån, medan variationer i efterfrågan endast påverkar inflationen."
Full transcript