Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of KİTLE İLETİŞİMİ

No description
by

Bilal Karyağdı

on 19 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of KİTLE İLETİŞİMİ

KİTLE İLETİŞİMİ
Kitle iletişimi nedir?


Haberin, bilginin, düşüncelerin ya da genel anlamıyla kültürün insan topluluklarına çeşitli araç ve tekniklerle dağıtılmasıdır.
KİTLE İLETİŞİMİ
Kitle iletişim araçları nelerdir?
Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet yaygın olarak kullanılan kitle iletişim araçlarıdır.Bu araçlar düşünce ve haberleri çok kısa zamanda geniş kitlelere duyurmak için belli aralıklarla ya da sürekli olarak yayın yaparlar.
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
KİTLE İLETİŞİMİNDE
KAYNAK
Kaynakta, yani mesajı gönderende algılanan tüm nitelikler iletişimi etkiler.
Kaynak, tek kişi değil, biçimsel bir örgüt (gazete, dergi, televizyon kanalı, sinema vb.) veya profesyonel iletişimcilerdir (gazeteci, yapimci, çeşitli kademelerde çalışan profesyonel ileti üreticileri vb.).



MESAJ
İleti, kaynaktan alıcıya gönderilen uyarı, düşünce duygu, kanı veya bilginin kaynak tarafından kodlanmış biçimidir. İnsanların karşılıklı konuşurken birbirlerine söyledikleri sözler, iletidir. İletinin yalnızca sözlü olması gerekmez. Yüz ifadeleri, el kol hareketleri, oturuş ve duruş, birer sözsüz iletidir.

KANAL
Kaynak ve hedef birimler arasında yer alan ve işaret haline dönüşmüş iletinin gitmesini sağlayan yola, geçide “kanal” adı verilir. İletileri taşıyan bu kanallar fiziksel (ses, hava vb.), teknik (telefon, telgraf vb.) veya sosyal (televizyon, okul vb.) araç olabilir.


HEDEF KİTLE
Hedef kitle, belli bir profesyonel çalışmayla belirlenir. Hedef kitle belirlenirken belirli araştırmalar, piyasa analizleri, demografik ve psikografik yapı analizleri yapılır.
DÖNÜT
Geribildirim.
GAZETE
1-Gazetenin hayatınızdaki önemi nedir?
2-Bu kitle iletişim aracıyla geri bildirim sağlanabilir mi? Nasıl?
Gazete 17. yüzyılda ilk kez Avrupa’da yayımlanmaya başlamıştır.
Ülkemizde ilk gazete ise 1831 yılında yayınlanan “Takvim-i Vekâyi” gazetesidir.
Gazete, haber, bilgi,bulmaca ve reklam içeren, genellikle düşük maliyetli kâğıt kullanılarak basılan ve dağıtımı yapılan bir yayım olup halka güncel olaylara ilişkin bilgi verme amacı gütmektedir . Genel olarak yayınlandığı gibi, özel bir konu üzerinde de yayınlanabilir ve genellikle günlük ya da haftalık olarak yayınlanır.
GAZETE
RADYO
1- Radyonun hayatınızdaki yeri nedir?
2- Bu kitle iletişim aracıyla geri bildirim sağlanabilir mi? Nasıl?
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
Hertz dalgaları olarak da adlandırılan elektromanyetik dalgalar aracılığıyla bir olayın, haberlerin, ses-müzik vb. bir iletinin geniş kitlelere ses yoluyla aktarılmasına yarayan kitle iletişim aracıdır. Radyo yayınları istenen her yere kolaylıkla ulaşabilmekte ve dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.
RADYO

• Haber verme
• Eğitme
• Eğlendirme
• Ürün ve reklam tanıtma (reklam)
• Kamuoyu oluşturma
RADYONUN İŞLEVLERİ
BİLGİSAYAR
Kullanıcıdan aldığı veri yada bilgilerle kullanıcının isteği doğrultusunda işlem ve karşılaştırmalar yapabilen, veri yada bilgileri hard disk, disket, CD, DVD gibi dış belleklerde istenilen sürece saklayabilen, istenilen şekilde yazılı, ses, görüntü olarak çıktı verebilen elektronik makinelerdir.
BİLGİSAYAR
1- Bilgisayarın hayatınızdaki yeri nedir?
2- Bu kitle iletişim aracıyla geri bildirim sağlanabilir mi? Nasıl?

TELEVİZYON
1- Televizyonun hayatınızdaki yeri nedir?
2- Bu kitle iletişim aracıyla geri bildirim sağlanabilir mi? Nasıl?
Televizyon veya kısaca TV, bir vericiden elektromanyetik dalga hâlinde yayınlanan görüntü ve seslerin, ekranlı ve hoparlörlü elektronik alıcılar sayesinde yeniden görüntü ve sese çevrilmesini sağlayan haberleşme sistemidir. Yayınlanan görüntü ve sesleri alıcıya ulaştıran elektronik
cihaz da sistemin adı ile anılır.
TELEVİZYON
Televizyonu iyi ya da kötü kılan, onu kullanma biçimidir. Televizyon doğru amaçlarla kullanıldığında doğru, kötü amaçlarla kullanıldığında kötü bir araç olabilir. Televizyonu zaman çalan, insan ilişkilerini zayıflatan ve insanı edilgenleştiren bir araç olması yönüyle eleştirenler de vardır. Ama onun en olumsuz etkisi televizyonda gördüklerini sorgulamaksızın alıp taklit eden çocuklar üzerindedir.
TELEVİZYONUN OLUMSUZ ETKİLERİ
DERGİ
1-Derginin hayatınızdaki yeri nedir?
2- Bu kitle iletişim aracıyla geri bildirim sağlanabilir mi? Nasıl?
Dergi, günlük olmayan, en fazla 12, 6, 4, 3, 2 aylık, standart olarak aylık, 15 günlük, haftalık basılan yaygın bir okuma aracıdır.Birçok gaze­teden bir şekilde nitelikli kâğıtlara basılmakta olan dergilerde, çeşitli konulara ilişkin ha­ber, makale, eleştiri, inceleme ve araştırma­nın yanı sıra, birçok renkli fotoğraf, resim ve karikatür de yer almaktadır. Dergilere "
süreli yayın
" da denilmektedir.
DERGİ
ÖRNEK OLAY
Ünlü bir müteahhit olan Ali Bey'in son günlerde işleri iyi gitmiyordu. Yeni tamamladığı sitelerdeki
apartman dairelerinin satışnın istediği gibi olmadığını gören Ali Bey, tanıtım müdürünü çağırarak
hangi araçları kullanarak ne gibi tanıtımlar yaptığını sordu. Müdür bey saymaya başladı;
1. Küçük el ilanları bastırarak kalabalık mekânlarda
dağıttık.
2. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerdeki panolara afişler astık.
3. Televizyonlarda ana haber program› öncesinde tanıtım filmlerimiz yayınlanıyor.
4. Radyolarda reklamlarımız yayınlanıyor.
5. Gazetelere ve dergilere büyük ilanlar verdik.
6. İnternet sitemize interaktif bir tanıtım filmi yerleştirdik.
7. Tanınmış bazı şirketlere dairelerimizi tanıtan e-postalar gönderdik.
Tanıtım müdürü tanıtım faaliyetlerinde hangi iletişim türlerini kullanmıştır?

Reklam ya da tanıtımda kitle iletişim araçları neden daha çok tercih edilmektedir?

Siz olsanız hangi kitle iletişim aracını tercih ederdiniz, nedenleriyle birlikte yazınız? Bu kitle iletişim araçlarının hedef kitlesi kimlerdir?

“KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI” ünitesinde neleri ne kadar öğrendiğinizi anlamak için kendinizi değerlendirebilirsiniz. Aşağıdaki ifadeleri okuyarak size uygun olan seçeneği “x” ile işaretleyiniz.
ÖZ DEĞERLENDİRME
KİTLE İLETİŞİMİ
TEMEL BECERİLER
Gözlem
Problem çözme
Girişimcilik
İletişim
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma
KAZANIMLAR
Kitle iletişimini tarif ederek kitle iletişim araçlarını sınıflandırır.
İletişim ve kitle iletişimi arasındaki ilişkiyi fark eder.
Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkisini fark eder.
MATERYALLER
Projeksiyon cihazı
Video
Animasyon
HAZIRLAYAN
Kübra Merve Özbey
Full transcript