Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PEMILIKAN YANG SEMPURNA

No description
by

faiz ahmad

on 6 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PEMILIKAN YANG SEMPURNA

PEMILIKAN YANG SEMPURNA
design by Dóri Sirály for Prezi
Takrif = pemilikan yang memberikan kuasa mutlak kepada pemilik untuk menguruskan dan ambil faedah hartanya.
Pemilik memiliki keduanya iaitu 'ain ( bentuk fizikal ) dan faedah ( manfaat ) harta tersebut.
Ciri-ciri pemilikan sempurna:
Hak pemilikan harta tidak terhad
Pemilik harta mempunyai hak menggunakan hartanya
Hak tidak gugur walaupun dirampas
Pemilik tidak dikenakan gantirugi jika rosak
Sebab pemilikan
Penguasaan harta Mubah
Akad yang memindahkan milik
Pusaka
VIDEO RESPONDEN
VIDEO MUBAH
PENGENALAN
Penguasaan harta Mubah
Pengertian
Contoh
Tujuan
mengelakkan kemudaratan yang timbul
mengatur hubungan yang baik
Syarat berkaitan harta yang disyuf'ahkan
harta tidak boleh dipisahkan
Berlaku kontrak jual beli yang sah oleh pemiliknya
Penerima syuf'ah mempunyai hak milik sempurna dan masih kekal pemilikannya
Rakan kongsi lama mampu membayar harga yang dibayar oleh pembeli baru
Hak syuf'ah akan gugur sekiranya rakan kongsi lama tidak membuat tindakan tersebut dalam tempoh masa yang lama.
SYUF'AH
Tanah yang belum diterokai
Bahan galian
Binatang buruan
Kawasan rumput
video syufah
Akad Kontrak
dalam Islam
Hak-hak ALLAH
perkahwinan dan penceraian
tidak boleh dibatalkan
Hak Sesama Manusia
jual beli dan sewa
boleh dibatalkan
Al-Tabarru
penyerahan secara sukarela
cth: Wakaf , Sedekah , wasiat dan Hibah
hanya wujud satu pihak yang menerima
Al-Muawadhah
pertukaran antara pihak-pihak yang mempunyai ikatan kontrak
ada ikatan tanggungjawab balasan sebagai hasil pertukaran daripada kontrak yg dilakukan
cth: Jual beli ( barang jualan dengan bayaran) & Sewa
AKAD
Hibah


Istilah: Pemindahan hak milik tanpa gantian

Pemberian yang bukan kerana tanggungjawab
Manfaat kepada penerima
Batal --> Paksaan
Berlaku serta merta & lepas sepenuh haknya
Wasiat
Bahasa: Sambung
Syarak: Perpindahan hak milik harta selepas kematian
Diberikan kepada seseorang (bukan waris) selepas wasiat meninggal dunia.
hanya 1/3
Video Hibah
HARTA PUSAKA
Pergertian
Perwarisan harta pusaka boleh berlaku disebabkan:
perkahwinan yang sah
keturunan nasab
4 hak perlu ditunaikan sebelum perwarisan:
Hak Allah s.w.t
kos pngurusan jenazah
menjelaskan hutang simati
pelaksanaan wasiat
ZAKAT DAN FITRAH
KESIMPULAN
Full transcript