Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sistem Kabinet (Pengajian Malaysia)

Nur Alia Izzati, Nasuha, Firdaus,Ilham
by

Miss Falai

on 9 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sistem Kabinet (Pengajian Malaysia)

Badan Eksekutif Kabinet atau jemaah menteri merupakan sebuah badan pembuat dasar tertinggi negara yang menjalankan kuasa eksekutif. Sejarah Ringkas Jemaah Menteri Sistem Ahli (Member System) ; 1951.
Ia merupakan hasil usaha Dato' onn Ja'afar yang mendesak Inggeris supaya melibatkan orang tempatan dalam pentadbiran, sebagai langkah menuju kemerdekaan dan pemerntahan sendiri.
Ia ibarat menteri kerana memainkan peranan yang sama.
Ia memberi peluang dan latihan kepada pemimpin tempatan bagi mendapatkan pengalaman memerintah secara demokrasi.
Ia berakhir pada Ogos 1955 merupakan badan tertinggi yang menjalankan kuasa eksekutif kerajaan persatuan atas nama YAng di-Pertuan Agong.
Kabinet terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri dan jemaah menteri.
Kabinet merupakan badan yang diberikan kuasa untuk menentukan dasar dan arah pentadbiran negara.
Jemaah menteri merupakan agensi tertinggi dalam kerajaan persekutuan.
Merupakan agensi utama dalam jentera pentadbiran di peringkat pusat Pengenalan Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan.
Bermula sejak kemerdekaan tanah melayu (1957) dan telah dikanunkan dalam perlembagaan Malaysia
Terdiri daripada 3 badan pemerintah iaitu eksekutif, perundangan dan kehakiman.
Tujuannya untuk mengelakkan wujudnya sebarang bentuk permuafakatan atau komplot dan dapat mengelakkan berlaku pemusatan kuasa antara 3 badan. Perkhidmatan Awam KSN Jawatan paling tinggi dalam perkhidmatan awam.
Merupakan ketua kepada pentadbiran awam Malaysia dan juga menjadi penasihat dan pentadbir utama kepada perdana menteri.
Tugasnya untuk mengeluarkan arahan kepada pegawai kementerian serta jabatan kerajaan untuk menyelaraskan fungsi semjua kementerian
Merupakan Jemaah Menteri dan berkuasa untuk mengendalikan segala minit dan kertas kertas jemaah menteri KSU mengetuai pentadbiran awam sesebuah kementerian
merupaka penasihat utama kepada menteri di kementerian yang berkenaan dan dibantu oleh pegawai dan kakitangan awam kerajaan. Jabatan-jabatan Kementerian Diketuai oleh seorang ketua jabatan yang dikenali sebagai ketua pengarah.
ditubuhkan untuk membantu kementerian bagi melaksanakan tanggungjawabnya Perbadanan Awam Agensi separa kerajaan yang diwujudkan bagi mengambil alih beberapa bidang tugas yang pernah dilaksanakan oleh jabatan kerajaan.
Melaksanakan beberapa bidang tugas yang baru.
Boleh dibahagikan kepada 2 : Badan Berkanun dan Badan Tidak Berkanun. Badan Berkanun Ditubuhkan dibawah akta Parlimen atau Anakmen Negeri untuk menjalankan tugasnya dengan bebas.
Ia memiliki peruntukan kewangan sendiri dan kuasa autonomi tertentu tetapi bertanggungjawab kepada menteri berkenaan.
Diketui oleh seorang pengurus besar yang dilantik oleh YDPA.
Beliau berperanan untuk melicinkan pentadbiran dan melaksanakan program pembagunan negara. Badan Tidak Berkanun Badan yang berbentuk syarikat induk yang ditubuhkan untuk sesuatu maksud yang luas.
Ditubuhkan dibawah Akta Syarikat 1965.
Diketui oleh seorang Pengurus Besar sebagai Ketua Excutive yang dilantik oleh YDPA. Rumusan Pemerintahan pentadbitran di peringkat persekutuan yang bersifat makro, prinsip persokongan kuasa sudah sedia wujud dan terpelihara Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang tertinggi. Perkongsian kuasa ini dipermudahkan dengan konsep pengasingan kuasa yang terdiri daripada 3 badan utama dalam kerajaan, iaitu badan badan ekskusif, perundangan (legislatif) dan kehakiman Kabinet / Jemaah Menteri Memahami bentuk sistem dan struktur pemerintahan negara.
Mengetahui latar belakang dan kandungan peruntukan dalam perlembagaan Persekutuan tentang badan pemerintahan negara.
Memahami fungsi dan kuasa badan eksekutif dalam sistem pentadbiran negara.
Mengetahui tentang pentadbiran awam negara. Hasil Pembelajaran : Sistem Ahli Ketua Negara-Yang di-Pertuan Agong Peruntukan yang menyebut tentang kuasa eksekutif persekutuan meletakkan kuasa berkenaan pada tangan (YDPA).
Kerajaan yang memerintah pula hakikatnya merujuk kepada kabinet selaku elemen yang dipilih dan bpleh merujukkan pilihan raya.
YDPA dibenarkan oleh perlembagaan menggunakan budi bicara, disamping dikehendaki mematuhi konvensyen dan kebiasaan yang mengelilingi demokrasi berparlimen dan sistem raja berperlembagaan.
YDPA memainkan 4 peranan penting dalam bidang kuasa badan eksekutif. (rujuk m/s 121) Ketua Kerajaan - Perdana Menteri Perdana Menteri merupakan ketua kerajaan yang memerintah dan bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada YDPA tentang hal ehwal negara.
Kabinet/Jemaah Menteri akan diketuai oleh perdana menteri yang merupakan seorang ahli dewan rakyat yang pada pandangan YDPA mendapat kepercayaan daripada sebahagian besar ahli dewan.
Perlembagaan persekutuan telah memperuntukkan bahawa jemaah menteri dilantik oleh YDPA untuk menasihati baginda dalam jalankan tugas beliau. Menteri-Menteri Semua menteri ialah ahli karbinet, walaupun perkara ini tidak tercatat dalam perlembagaan.
Dalam konteks pemerintahan demokrasi ahli-ahli kabinet atau jemaah menteri inilah yang membentuk badan kerajaan yang memerintah.
Seseorang menteri yang dilantik untuk mengetuai sesuatu kementerian bertanggungjawab menjalankan tugas yang diberikan kepadanya mengikut akta tugas-tugas menteri. Peranan Jemaah Menteri Peranan jemaah menteri adalah merupakan dasar kerajaan dan memberikan arahan untuk dilaksanakan oleh jentera pentadbiran kerajaan diperingkat persekutuan dan negeri, selain bertindak sebagai badan penasihat Yang di-Pertuan Agong. Tugas-tugas kabinet adalah antara berikut : Menasihati YDPA dalam urusan pentadbiran negara.
Jemaah menteri bertanggungjawab bersama kepada parlimen.
Walaupun seorang menteri tidak bersetuju mengikut keputusan jemaah beliau tetap dikehendaki oleh jawatan yang dipegang itu membela sebarang pertuduhan yang diajukan kepada keputusan jemaah tersebut. adalah melanggar etika jawatannya jika ahli jemaah itu membantah secara terbuka.
Kabinet memulakan langkah perundangan dan melaksanakan fungsi-fungsi eksekutif yang lain.
Kabinet bukanlah satu badan dalam jentera pentadbiran tetapi satu badan pemerintah.
Sebagai pembawa usul atau rang undang-undang kerajaan. Tanggungjawab Menteri kepada Parlimen. 1) Tanggungjawab menteri sebagai individu (induvidual responbility)
2) Tanggungjawab kabinet secara kolektif (collective responbility) Kementerian, Jabatan dan badan-badan Kerajaan. 1) Kementerian yang beroperasi diperingkat persekutuan - kementerian luar, kementerian pertahanan, kementerian kewangan.
2) Kementerian yang beroperasi diperingkat persekutuan dan negeri - Kementerian pelajaran, kementerian kesihatan, kementerian kerja raya. Kabinet Malaysia Kini SENARAI ANGGOTA KABINET KERAJAAN MALAYSIA 2009 SISTEM KABINET
Full transcript