Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tewerkstellingstrajecten

No description
by

Renaat Verbrugghe

on 18 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tewerkstellingstrajecten

Tewerkstellingstrajecten
Binnen ons OCMW
Welke trajecten zijn er?
Brugprojecten
Een begeleide praktijkopleiding gecombineerd met een technisch theoretische opleiding in de centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs met als doelstelling het behalen van een diploma Beroepssecundair Onderwijs.
Werkstraffen
Werkstraf is een hoofdstraf, naast gevangenisstraf en boete, die inhoudt dat de veroordeelde tijdens zijn vrije tijd kosteloze arbeid uitvoert bij openbare diensten en vzw's.
Deze wordt opgelegd door een rechter.
Arbeidszorg
Arbeidszorg heeft als doel personen die niet of niet meer kunnen werken onder een arbeidsovereenkomst reële kansen te bieden tot sociale interactie en participatie in de samenleving.
WEP
Werkervaring wil voor langdurig werkzoekenden een brug slaan tussen een periode van werkloosheid en de stap naar het reguliere bedrijfsleven door opleiding en begeleiding op de werkvloer aan te bieden en versterking van de generieke competenties van de werkzoekende met het oog op uitstroom.
Sine
De maatregel “Sociale Inschakelingseconomie”, afgekort SINE, bevordert, dankzij het actieve
gebruik van de werkloosheidsuitkeringen, de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen
werklozen in de sociale inschakelingseconomie.

Activeringstraject
De tewerkstellingtrajcten vallen onder activering.

Onder activering verstaan wij het verhogen van de maatschappelijke participatie van cliënten en het doorbreken van het sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten te ondernemen. Dit kan een eerste stap zijn op weg naar het betaalde werk, maar het vinden van een job is slechts secundair ten opzichte van het ondernemen van maatschappelijk zinvolle activiteiten .

Er wordt gestreefd naar een volwaardige integratie in de maatschappij.

Een tewerkstelling kan ook een middel zijn om zicht te krijgen op de maatschappelijke integraties van de medewerker
Toeleiding, begeleiding en Omkadering
Brugprojecten
Werkstraffen
Arbeidszorg
WEP
Sine
Opleiding Art.60§7
Toeleiding
: via scholen of studenten rechtstreeks
Begeleiding
: technisch begeleiders of diensthoofden
Omkadering
: VOKANS
Toeleiding
: via het justitiehuis
Begeleiding
: technisch begeleiders of diensthoofden
Omkadering
: Justitieassistent
Toeleiding
: via VDAB
Begeleiding
: technisch begeleiders of diensthoofden
Omkadering
: GEEN
Toeleiding
: via GTB
Begeleiding
: technisch begeleiders
Omkadering
: dienst activering in samenwerking
met GTB
Toeleiding
: via VDAB
Begeleiding
: technisch begeleiders of diensthoofden
Omkadering
: LWB Opstap via dienst activering
Toeleiding
: via dienst activering
Begeleiding
: technisch begeleiders of diensthoofden
Omkadering
: dienst activering
Voorwaarden
:
ingeschreven leerling zijn in een Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs voor het einde van de leerplicht
ingeschreven zijn als deeltijds lerende bij VDAB
minimum 15 jaar zijn
Voorwaarden:
l
aaggeschoold (geen getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs)
5 jaar inactief
Voorwaarden:
2 jaar uitkeringsgerechtigd werkloos of ingeschreven als niet-werkende werkzoekenden
1 jaar leefloon gerechtigd zijn
Voorwaarden:
in begeleiding zijn bij het algemeen maatschappelijk werk. (Leefloon of bijstand genieten)
Voorwaarden:
een arbeidshandicap hebben
in traject bij GTB
Waar gebeuren de tewerkstellingstrajecten?
Op alle werkvloeren van het OCMW.
Bij externe partners van het OCMW
Activeringstraject
Arbeidszorg
Vrijwilligerswerk
Art. 60 § 7
Opleiding
Een art.60§7 tewerkstelling is niet (alleen) een middel om een werkloosheidsvergoeding te bekomen, maar is eerder een leertraject.
Artikel 60, § 7 van de OCMW-wet geeft het OCMW de opdracht al het nodige te doen om een betrekking te vinden voor een begunstigde (doelgroep):

wanneer een persoon het bewijs moet leveren van een periode van tewerkstelling om het volledige voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te verkrijgen (doorgaans gaat het om werkloosheidsuitkeringen);
OF
teneinde de werkervaring van de betrokkene te bevorderen.
Een opleiding wordt vaak gebruikt ter voorbereiding op een tewerkstelling in het kader van art. 60§7. Deze opleiding heeft tot doel na te gaan of de medewerker de nodige basiscompetenties heeft om in aanmerking te komen voor een tewerkstelling in art. 60§7.
Een screening van de verschillende competenties van de medewerker op een werkvloer.
WEP
Beroepsverkennende stage
Arbeidszorg
Meerbanenplan
Observatiestage
Activeringsstage
Arbeidszorg
Dienst Activering
Doorverwijzing VDAB
Sollicitatiegesprekken
Inschakellingstraject
Nazorg
Tewerkstelling
Generieke opleiding
Sollicitatietraining
Volwassenen
Minderjarige
Toeleiding
: via HCA Oost-Vlaanderen vzw
Begeleiding
: technisch begeleiders of diensthoofden
Omkadering
: HCA Oost-Vlaanderen vzw
bij minderjarigen spreekt men over gemeenschapsdienst
info: http://www.hca-ovl.be/
Full transcript