Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Atelier SiSC Procesul Bologna

By Vio pt 16 dec 09
by

violeta caragea

on 15 December 2009

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Atelier SiSC Procesul Bologna

Procesul Bologna
Cine sunt eu?
Povestea iepurelui cu trei capete
ACADEMIC
ONGS
TRAINING
Atelier SiSC - 16 decembrie 2009
Ce educaţie ne defineşte?
FORMAL
NONFORMAL
INFORMAL
Ce ne aşteptăm de la acest atelier?
La ce m-am gândit eu...?
DATE:
ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
CE PUTEM FACE NOI?
Ce este PROCESUL BOLOGNA?
Ce efecte a avut în România?
Ce iniţiative au avut studenţii?
Ce ştim acum despre PROCESUL BOLOGNA?
Ce este PROCESUL BOLOGNA?
Ce îşi propune?
Cum a apărut şi cum a evoluat?
La ce se referă?
Dezvoltarea coerentă şi coezivă a unui Spaţiu European al Învăţământului Superior până în anul 2010
Pe 25 mai 1998, la sărbătorirea a 800 de ani de existenţă a Universităţii Sorbona din Paris, la care au participat miniştrii delegaţi cu problemele învăţământului superior din Franţa, Germania, Italia şi Marea Britanie
1. Declaraţia de la Sorbona (1998) a fost adoptată ca o „declaraţie comună a armonizării structurilor sistemelor europene de învăţământ superior” şi semnată de cei patru miniştrii europeni.
2. Prin Declaraţia de la Bologna (1999), miniştrii responsabili cu învăţământul superior din 29 de ţări europene s-au angajat să construiască Spaţiul European al Învăţământului Superios până în 2010.
3. Comunicatul de la PRAGA (2001) - ”Spre un Spaţiu European al Învăţământului Superior” - 31 de miniştri europeni.
4. Comunicatul de la BERLIN (2003) - „Realizând Spaţiul European al Învăţământului Superior” - 33 de miniştri europeni.
5. Comunicatul de la BERGEN (2005) - „Spaţiul European al Învăţământului Superior – realizarea scopurilor” - 45 de ţări semnatare.
6. Comunicatul de la LONDRA (2007) – „Spre un Spaţiu European al Învăţământului Superior: răspunzând provocărilor unei lumi globalizate.”
7.Comunicatul de la LEUVEN şi LOUVAIN-LA-NEUVE (2009) – „Procesul Bologna 2020 – Spaţiul European al Învăţământului Superior într-o nouă decadă” - 46 de ţări europene (toate).
Următoarea întâlnire oficială va fi cea de aniversare a celor 10 ani de reforme şi va avea loc în Budapesta şi în Viena în martie 2010.
În aprilie 2012, se va organiza următoarea întâlnire ministerială de evaluare a progresului şi de trasare de obiective intermediare, care va avea loc în România, la Bucureşti.
Următoarele conferinţe ministeriale vor avea loc din trei în trei ani până în anul 2020.
1. Armonizarea structurii ciclurilor şi domeniilor de învăţământ superior (Licenţă - Masterat - Doctorat)
2. Dezvoltarea şi facilitarea mobilităţii studenţilor şi a profesorilor în SEÎS
3. Implementarea ECTS - European Credit Transfer System
4. Cooperare europenă în asigurarea calităţii învăţământului superior
5. Promovarea legăturii dintre învăţământul superior şi învăţarea pe parcursul întregii vieţi (life long learning)
6. Creşterea implicării studenţilor în viaţa comunităţii academice
7. Creşterea atractivităţii şi competitivităţii SEÎS
8. Promovarea dimensiunii europene a SEÎS
9. Alinierea SEÎS cu Spaţiul European al Cercetării
10. Creşterea angajabilităţii studenţilor din SEÎS
11. Asigurarea dimensiunii sociale a ÎS
12. Învăţământul centrat pe student şi asumarea misiunii de predare de către universităţi
Ce s-a întâmplat în România?
Scurt istoric
Reforme produse
România a semnat Declaraţia de la BOLOGNA în anul 1999.
Etapa cea mai vizibilă de reforme legislative a fost, însă, 2004-2006.
Pe site-ul oficial al Procesului Bologna există doar rapoartele naţionale pentru ultimele trei întâlniri ministeriale - 2005, 2007 şi 2009.
În iunie 2004 a fost creată, cu sprijinul Comisiei Europene, o echipă românească a Promoterilor Procesului Bologna, responsabilă cu consilierea instituţiilor de învăţământ superior din România pentru o mai bună implementare a directivelor Procesului, începând cu toamna anului 2005.
În anul 2012, România va găzdui la Bucureşti cea de-a şasea întâlnire ministerială intermediară în cadrul Procesului Bologna.
Începând cu anul 2005, ANOSR ia iniţiativă în promovarea activă a Procesului Bolona în ÎS românesc.
Organizarea studiilor de învăţământ pe cele trei cicluri: licenţă, masterat şi doctorat, ca urmare a aplicării legii numărul 288 din 2004.
Sistemul ECTS devine obligatoriu începând cu anul universitar 2005-2006: licenţa - între 180 şi 240 credite ECTS, masterat - între 90 şi 120 (excepţional chiar 60) de credite ECTS, doctorat - se precizează doar durata în ani (3 ani sau, în situaţii speciale, 4 sau 5 ani).
Universităţile sunt obligate să elibereze absolvenţilor Suplimentul la diploma de studii ce cuprinde, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, planul de învăţământ, cu creditele alocate fiecărui program de studii urmat.
O nouă organizare a ciclului de licenţă (prin Ordonanţa de Guvern numărul 1175 din anul 2006) pe 15 domenii generale de studiu alese în funcţie de specializările corespunzătoare.
Elaborarea legii pentru asigurarea calităţii în educaţie (2005) şi înfiinţarea Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), care şi-a început activitatea în 2007.
Organizarea de studii în comun (joint degrees) cu alte univeristăţi europene (Ordonanţa de Guvern 1424 din 2006).
Dezvoltarea studiilor postdoctorale (Ordinul de Ministru numărul 3861 din 2005) ca programe de cercetare avansată cu durata de doi ani.
În anul universitar 2008-2009 a abosolvit prima generaţie de licenţiaţi „Bologna” şi a deputat prima generaţie de studenţi masteranzi „de tip Bologna”.
ARACIS a determinat Consiliul Naţional pentru Finanţatea Învăţământului Superior (CNFIS) să crească ponderea indicatorilor de calitate în ceea ce priveşte acordarea finanţării universităţilor de la 20% la 30%, restul de cei 70% depinzând în continuare de numărul echivalent de studenţi.
Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic si Social (ACPART) a fost delegată încă din anul 2005 să realizeze Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior.
Iniţiative ale studenţilor
Eu şi Traian, Vlad... ANOSR
Săptămâna Bologna în Universităţi - ANOSR (2005 - 2006)
Constructio Academica (2006-2007)
Profi Tari (2008-2009 -2010...)
S-a desfăşurat in 18 universităţi.
3 etape:
1. TRAINING - cum ar trebui implementate corect reformele Procesului Bologna
2. CAMPANIE DE INFORMARE - Săptămâna Bologna în Universităţi
3. DEZBATERE - implementarea Procesului Bologna în universităţile româneşti
A câştigat premiul I la Gala Societăţii Civile, la secţiunea Educaţie şi Cercetare.
S-a desfăşurat in 13 centre universitare din ţară.
3 linii de acţiune:
- reprezentarea studenţilor,
- învăţământul centrat pe student,
- calitatea in educaţie.
Full transcript