Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

maiken risan

on 2 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Fra realisme til tidlig modernisme og nyromantikk:
Sammenhenger

Mål for timen:
- kunnskap om overgangen fra realisme til nyromantikk og tidlig modernisme
- viktige forfattere innefor denne tradisjonen

Tidlig modernisme og nyromantikk =
- enkeltmennesket i sentrum
Modernismeblogg
Realisme
Realisme
Det moderne prosjektet
- fra 1700-tallet
- via realismen
- til i dag


- store samfunnsendringer

- filosofi, religion, kultur

- oppblomstring av kapitalisme,
teknologi og
vitenskap

- industrialisering
1. opprett en bruker på wordpress.com

2. lag din egen modernismeblogg
--> My Blogs --> Create a New Blog
http://norsk3pba.wordpress.com/

3. tilpass farger, bakgrunn osv. under Dashboard

4. opprett gjerne flere pages (modernismen, li
litteratur, forfattere e.l)

5. gi meg tilgang til bloggen din


- samfunnskritisk

- kvinnerollen i endring

- arbeideren
Litteratur og kunst:
Utviklingen av et moderne samfunn:
Modernisme
- 1850 - 1900: Det moderne gjennombrudd
- samfunnsproblemer under debatt
- Ibsen, Killeand, Bjørnson
- tro på arv og miljø, Skram
- 1900-1940: store realistiske fortellinger
- konflikt gammel<-->ny
- Duun, Undset
- arbeiderdiktning
- kulturdebatt, psykoanalyse
- Hoel, Samdemose
- politisk diktning, Øverland, Grieg
- 1940-1965: krigslitteratur,
- Hagerup, Øverland, Vesaas, Nedreaas
- opprør mot autoriteter, moraldebatt, skoledebatt
- Mykle, Bjørneboe
- 1965-1980: sosialrealisme,
kvinnelitteratur
- 1980- outsidere,
kvinneliv,
naivisme- 1900-1940: eksperiment og brudd med klassisk litteratur,
- Joyce, Strindberg
- avmakt i det moderne samfunnet
- Kafka

-1940-1965: samfunnsutvikling, krig, atomfrykt
- Hofmo, Vesaas


- 1965-1980: konkret poesi, minimalisme

- 1980- lek, sammensatte fortellinger
- det postmoderne mennesket
- Hauge, Vold, Fosse, Knausgård
"Det, at en Literatur i vore Dage lever, viser sig i, at den sætter Problemer under Debat"
- Georg Brandes, 1870
- Det moderne gjennombrudd
- Camilla Collett
- Bjørnstjerne Bjørnson
- Aasmund Olavsson Vinje
- Henrik Ibsen
- Amaile Skram
- Aleksander Kielland
- 1850 - 1900: uro og lidelse
- Baudelaire
- reaksjon på industrialisering, urbanisering, mennesket fremmedgjort
- Hamsun, Obstfelder
“...Tankens og FølelsensVandringer i det Blaa, skridtløse, sporløse Rejeser med Hjærnen og Hjærtet, sælsomme Nerveviksomheder, Blodets Hvisken, Benpipernes Bøn, hele det ubevidste Sjæleliv”.

- Knut Hamsun (1890)
1900-tallet:
Litteraturen i en brytningstid
"Fandango" av Vilhelm Krag

- tidlig modernisme?
- form?
- innhold?


"Albertine i politilægens venteværelse" Kristian Krohg, 1885
"Demosielles d'Avignon" Pablo Picasso, 1907
Oppgave:
1. Beskriv bildet fra realismen

2. Beskriv bildet fra
tidllig modernisme

3. Hvordan kan disse
bildene brukes for
å representere kontrastene
mellom de to tradisjonene?
Første blogginnlegg:
Hvilke særtrekk skiller den
modernistiske tradisjonen
fra den realistiske?
Les om realisme og naturalisme:

Side 17-33

Oppgave 1-14 s.40
"Fra det ubevisste sjeleliv" s.324
- Les teksten sammen i par

- Diskuter oppgave 1 og 2
1. Jeg leser åpningslinja av romanen "Sult"

2. Skriv ned fem stikkord som du tror beskriver hva romanen handler om
1. Skriv tre stikkord om jeg-personen

2. Hva tror du nå romanen handler om?
1. Hvilket inntrykk får du av hovedpersonen?

2. Hvordan kan dette utdraget knyttes til Hamsuns foredrag om litteraturen:

"Hva om nå litteraturen i det hele tatt begynte å beskjeftige seg litt mer med sjelelige tilstander enn med forlovelser og baller og landturer...

...erfare litt om de hemmelige bevegelser som bedrives upåaktet på de avsides steder i sjelen...

...tankens og følelsens vandringer i det blå

hele det ubevisste sjeleliv..."
- regnes som den romanen som introduserte modernismen i Norge

- en jeg-person uten navn, fortid eller framtid

- et moderne storbymenneske

- drives av fantasi, drifter og innfall -> nervemennesket

- uoverveide handlinger

- ingen spenningskurve eller klimaks

- bryter med sjangerkrav

- filmklipp - åpningsscenen, hva er likt?
Sult
Oppgaver:

1. Les om nyromantikk s.34-39

2. Gjør "Tenk deg om" oppgave 5

3. Gjør "Ditt og datt" oppgave 3 og 5
Modernitet:

Tidlig modernisme (cirka 1860 – 1914)

Høymodernisme (cirka 1914-1960)

Postmodernisme (fra cirka 1960)
Full transcript