Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

tekstikokonaisuuden analyysi

No description
by

jaana kemppi

on 30 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of tekstikokonaisuuden analyysi

Kenelle teksti on suunnattu,
ja miten se näkyy?
Missä, milloin ja miksi teksti on julkaistu?

Miten teksti etenee?


Miten aihetta kuljetetaan tekstissä?
ANALYSOI
miten tekstin eri osat vaikuttavat tekstikokonaisuuden?
Mitä pitikään tehdä?
Vastaa tehtävänantoon!
Tutki tekstiä tarkkaan.
Mikä on tekstin suurin elementti?
Mitä muita osia tekstissä on? Mikä on osien TEHTÄVÄ?


tekstikokonaisuuden analyysi
pääotsikko
väliotsikot
kuvat
kuvatekstit
leipäteksti
erilaiset kainalotekstit
nostot
lähteet
Retoriset keinot ovat sekä
rakenteellisia että sanastollisia valintoja!Mitä tiedät tekijöistä ja mediasta, jossa
teksti on julkaistu?

TEKSTIN ASIAYHTEYS, ELI KONTEKSTI
Millä visuaalisilla keinoilla
rakennetaan
tai
rikotaan
koheesiota (esim. kuvien aihe, asettelu, fontit, kuvitustyyli?)
Ketä tai mitä tekstissä
korostetaan
toistoilla tai
näyttävillä elementeillä?
Mitä asioita rinnastetaan, verrataan, luokitellaan, asetetaan vastakkain?
Mitä syy-seuraussuhteita tai muista ajatusketjuja esitetään?
Mistä näkökulmasta aihetta tarkastellaan?
Vaihteleeko näkökulma tekstin eri osissa?
Mitä tarkoittikaan Tekstilaji?
merkityskokonaisuus, jonka tunnistaa rakenteesta ja jolla on lajilleen tyypillinen tavoite
Tekstin osat auttavat
lukijaa tunnistamaan tekstin lajin.
Harjaantuneet lukijat osaavat
lisäksi
tekstin osia
analysoimalla sanoa, onko teksti
kontekstissaan
lajilleen tyypillinen vai poikkeava edustaja.

Mikä on tekstin
tavoite?
artikkelissa usein on tällaisia osia, joilla on oma
tehtävänsä kokonaisuudessa:
Mikä olikaan
tekstin kirjoittajan
tavoite? Mihin sävyyn hän lähestyy aihetta?
Onko tekstin kirjoittajan valinnoista syntyvä sävy kenties puolusteleva, imarteleva,
positiivinen vai jopa kielteinen, vastakkainasetteleva,
pelotteleva?
Millainen?
Mitä voi päätellä?
Full transcript