Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Studieteknik HT15

No description
by

Johanna Nygren Spanne

on 9 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Studieteknik HT15

Inför examination
Studieteknik
- Ta kontroll över din studiesituation!
- Tänk som en akademiker!
Allmänna råd
Inför, under och efter lärarledd tid
Kunskap
Vetenskap
organiserad kunskap
systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap
kumulativ process (traditionell) och/eller diskontinuerliga språng (Thomas Kuhn)
Metod
samlar in och klassificerar data
observationer och/eller experiment, som analyseras och diskuteras
tolka och analysera tillgängligt material, som analyseras och diskuteras
generaliserbarhet?
kvalitet?
Vetenskapsområden
Naturvetenskapens huvuduppgift - att förklara verkligheten för att kunna förutsäga kommande händelser.
Humanvetenskapens huvuduppgift - att förstå mänskligt handlande och beteende för att klarlägga mönster i samhällen och hos individer.
Metodmässig indelning av vetenskapen:
rationell eller deduktiv vetenskap (t.ex. matematik, kemi och logik) eller
empirisk eller induktiv vetenskap (t.ex. biologi och historia).

Annan indelningsgrund skiljer mellan
naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora m.fl.
specialicering = detaljerad indelning (t.ex. ekologi, sociologi, toxikologi m.m).
"varje process som hos levande organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller åldrande" (Illeris, 2007) eller
"anpassning till omgivande miljö och dess förutsättningar" eller
neuroplasticitet och nya kopplingar mellan nerver
Faktakunskap
Förståelsekunskap
Färdighetskunskap
Förtrogenhetskunskap
Lärande?
Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer
och det som stänger.

Ja nog är det svårt när droppar faller.
Skälvande av ängslan tungt de hänger,
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider -
tyngden drar dem neråt, hur de klänger.
Svårt att vara oviss, rädd och delad,
svårt att känna djupet dra och kalla,
ändå sitta kvar och bara darra -
svårt att vilja stanna
och vilja falla.

Då, när det är värst och inget hjälper,
Brister som i jubel trädets knoppar.
Då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar
glömmer att de skrämdes av det nya
glömmer att de ängslades för färden -
känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit
som skapar världen.
av Karin Boye
Vardaglig eller vetenskaplig?
Bild-, ljud-,lukt-, smak- och känselminne - intryck
Korttidsminne - bearbetning
Långtidsminne - förändring
Planera din studietid!
= nå bättre resultat i tid
Sätt upp personliga studiemål!
Titta på kursplanens:
kursinnehåll
lärandemål och
bedömningsformer
Skaffa minst en "study buddy"!
Gärna en med annan lärstil!
Ta hand om dig själv!
Sov, ät och motionera regelbundet!
Använd din lärstil för att underlätta för dig!
Att studera är ett arbete!
Det tar tid att studera!
1,5 högskolepoäng (hp) motsvarar en vecka på heltid d.v.s. minst 40 timmars arbete ska du hinna med på en vecka!

Tänker du arbeta vid sidan om studierna?
Har du tid och råd att skjuta upp att slutföra din utbildning?
Om utbildningen ändras kan du behöva läsa om kurser!
Ge dig själv rätt förutsättningar:

Skapa rutiner!
Ta planerade pauser på 5 - 7 minuter efter 45 minuter.
Hitta den tid på dygnet som passar dig bäst.
Lugn studiemiljö!
Fundera över vilket sätt att studera som passar dig t.ex. lärstilstest.
Sätt upp personliga studiemål.
Använd hjälpmedel.
Sitt inte dagarna innan för att läsa in all kunskap, då är det för sent!
Var utvilad! Sov!
Ät en ordentligt och regelbundet!
Ta med något att äta och dricka under examinationen, men tänk på att det du äter inte ska störa andra.
Följ de examinationsregler som finns. Läs dem i förväg - finns på nätet!
Kom i tid, du stör andra när du kommer sent.
Gå igenom frågorna först, Svara sedan på de du känner att du kan, spara de andra och ta dem sedan.
Till din hjälp att lära
Organisera och gruppera material från läroböcker och lektioner.
Gör sammanfattningar t.ex tankekartor.
Anpassa dina anteckningar efter ditt behov.
Rytm - läs högt, använd rytmen i språket, musik allt efter vad du behöver.
Problemlösning - gör en personlig sammanfattning av principer/metoder för problemlösning efter varje avsnitt. Skriv ner bärande idéer och tankeled du tycker är svåra.
Identifiera felaktiga tankemönster, missuppfattningar och fel. Markera och korrigera.
Lärarna
Vi svarar gärna på alla frågor just du har. Glöm inte att det finns inga dumma frågor!
Övningarna är till för att du ska kunna få hjälp med uppgifter eller teorier/begrepp/modeller du inte förstått eller känner dig osäker kring!
Om du mailar oss glöm inte att skriva ditt namn och vilken kurs du läser! Är det ett speciellt moment du vill fråga om - glöm inte att skriva det också!
It's Learning och hemsidor
Av erfarenhet vet vi att ni inte orkar lyssna på oss hela dagarna. Därför försöker vi variera de sätt som inhämtning av kunskap kan ske. Ni är också individuella och föredrar olika inlärningssätt.
Uppgifterna du kommer att göra är dels valfria t.ex. övningar och dels obligatoriska t.ex. laborationer.
Kursansvarig lärare kommer att informera om vilka övningsuppgifter i böckerna respektive i extra material som du bör göra för att lyckas på kursen.
OBS! Du kan bara lära dig själv! Vi lärare planerar så att din inlärning ska underlättas!
Uppgifter, övningar, seminarier och laborationer
It's Learning är Mahs lärplattform och de flesta av kurserna kommer att använda denna till förmedling av material och olika prov
Hemsidor används ibland för att förmedla information
6-stegsmetod för
effektiv lästeknik
• Översikt över materialet
• Genomgång på t.ex. föreläsning
• Planering av studier
• Snabbläsning av helheten
• Djupläsning av utvalda detaljer
• Repetition
Översiktsläsning
Rubriker och underrubriker
Kursiverad text eller på annat sätt markerad text
Bilder, strukturer, diagram
Korta sammanfattingar
Inledningar/avslutningar

Fokusera på
Begrepp
Principer
Lagar/metoder
Teorier/modeller
Använd material från kursansvarig!
Kursinformation
innehåller ofta specifika kurskrav t.ex. vad som är obligatoriska moment
Veckoprogram
Schema
Tentamensdatum
Laborationsdatum
Praktisk övning i att tolka en naturvetenskaplig mening!
När du har studiestöd från CSN har du "lön" för att du studerar.

Om du inte klarar av det antal poäng som CSN förväntar sig riskerar du att inte få en förlängning på ditt studiestödsbeslut.

Studievägledarna vet vilka regler som gäller (lärarna vet det oftast inte).
Dessa beskriver vad du ska kunna vid examinationen ("provet")!
Dina lärare ska bedömma (exminera) enligt dessa och hur väl du uppfyller dem styr ditt betyg.
Lärarna är skyldiga att inte godkänna någon som inte uppfyller alla kursmål (kurskrav)!
Studenthälsan och studievägledarna!
Stöd vid funktionsnedsättning t.ex. dyslexi
Under lärarledd tid t.ex. på föreläsning, övning eller seminarium
Lyssna och titta!
Anteckna under lektionen på dator eller papper eller bägge delarna.
Använd färger!
Organisera anteckningar på ett personligt sätt.
Om du vill använda telefonen för ljudinspelning eller foto under lektionerna fråga undervisande lärare om lov.
Fråga läraren sådant du inte förstår!
Det är vad övningstillfällena är till för och det finns även tid på föreläsningar för frågor.
Före lärarledd tid
Översiktsläs de sidor som kommer att behandlas så att du är förberedd.
Läs igenom räkneexempel.
Försök förstå modeller
Anteckna alla nya och viktiga ord i en begreppsordlista!
Efter lärarledd tid - efterläsning
Efterarbeta genom att gå igenom din anteckningar så snart du kan efter lektionen - repetition.
Snabbläs helheten och djupläs det "viktiga". Anteckna!
Stryk över/under viktig text i boken eller från dina anteckningar med överstrykningspenna,
Räkna uppgifter!
Sammanfatta det lästa, räknemetoder och modeller på papper.
Skapa en tankekarta (mind map) där du använder dig av färger. Ta upp definitioner, modeller och teorier/lagar m.m.
Gör egna frågor till texten. Skapa gärna ett "prov" till dig själv. Använd dig av "lapptekniken".
Låtsas att dina vänner eller din familj behöver lära sig det du läst och ge dem en föreläsning av det du har lärt dig.
Diskutera med din "study buddy".
Repetera! Görs bäst med papper och penna samt muntligt för någon annan t.ex. study buddyn!
Målet med allt detta är kunskap!

Du ska förändra din hjärna och det är precis lika jobbigt som att bygga muskler!
Träning krävs!
Vissa saker måste du lära dig utantill och andra måste du slå upp!
Språket är viktigt!
Du kommer inte att gilla mig när jag är arg...

för jag underbygger alltid mina argument med korrekt dokumenterade vetenskapliga källor.
Tänk på:
särskrivning
egennamn
interpunktion (komma, punkt m.fl.)
syftning
objektivitet
meningsbyggnad

Svenska språknämnden!
Full transcript