Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bohaterowie walko o granice II Rzeczypospolitej

No description
by

Karolina Roman

on 22 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bohaterowie walko o granice II Rzeczypospolitej

Koncepcje granic II Rzeczypospoltej
Koncepcja inkorporacyjna
Koncepcja federacyjna
Traktat Wersalski
Konferencja Paryska
Powstanie Wielkopolskie
Na podzielonym między trzech zaborców terytorium I Rzeczypospolitej mieszkało wiele narodów. W realiach 1918 r. nie istaniała możliwość odbudowy państwa polskiego w granicach przedrozbiorowych.
Podpisany 28 czerwca 1919 roku. Dzięki niemu, przyznano Polsce:
- Wielkopolskę ( znaczną część)
- Pomorze Gdańskie ( bez Gdańska, który miał się stać Wolnym Miastem pod zarządem Ligi Narodów)
Wysunęły ją ugrupowania związane z Józefem Piłsudskim. Koncepcja ta zakładała, że od Rosji zostaną oderwane m.in.
- Litwa
- Białoruś
- Ukraina,
które jako niepodległe państwa stworzą z Polską federację nawiązującą do tradycji państwa Jagiellonów.
Bohaterowie
walk o granice
II Rzeczypospolitej

Wysunęła ją Narodowa Demokracja.
Zakładała ona, że w skład państwa polskiego
wchodziłyby:
-
Ziemie Kongresówki
- Galicji
- Wielkopolski
-Pomorza Gdańskiego
- Górnego Śląska
Endecy chętnie też widzieliby w granicach Polski większość Śląska Cieszyńskiego i południową część Prus Wschodnich.
Na wschodzie ich zdaniem do Polski powinny zostać włączone tylko te ziemie litewskie, białoruskie i ukrańskie dawnej Rzeczypospolitej, na których Polacy stanowią znaczny odsetek ludności.
Skutkiem takim zmian byłby fakt, iż państwo polskie miałoby charakter państwa narodowego. Odsetek ludności niepolskiej, zwłaszcza na wschodzie, nie byłby wysoki i ludność ta szybko by się polonizowała,
Kształt granic II Rzeczypospolitej został ostatecznie ustalony przede wszystkim w wyniku działań zbrojnych.
przygotowywane przez Polską Organizację Wojskową zaboru pruskiego wybuchło 27 grudnia 1918 roku na skutek zajść wywołanych przybyciem do Poznania Ignacego Paderweskiego. Swoim przemówieniem do rodaków wywołał otwartą demonstrację patriotyzmu, a niemiecka administracja próbowała się temu przeciwstawiać.
Powstańcy, nad którymi zwierzchnictwo objęła Naczelna Rada Ludowa, opanowali większość Wielkopolski.
zwołana przez państwa ententy w celu opracowania traktatów pokojowych z pokonanymi podczas I wojny światowej państwami centralnymi.

Sprawa polska na konferencji w Paryżu
Bardzo ważną rolę miała polska delegacja: m.in Roman Dmowski, który był przewodniczącym i Jan Paderewski. Żądania polskie dotyczyły przywrócenia na zachodzie granicy przedrozbiorowej oraz włącznia do Polski, które nie należały do Rzeczypospolitej, ale były zamieszkane przez narodowość Polską.
Przynależność państwową Górnego Śląska oraz Warmii, Mazur i Powiśla Gdańskiego miały rozstrzygnąć plebiscyty.
Ochotnicza Legia Kobiet
Polki w walce o granice II Rzeczypospolitej
Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu
Odbył się 11 lipca 1920 r. Jednak termin ten nie był korzystny dla Polski, bo w tym czasie trwała wojna z bolszewicką Rosją.
Powstania śląskie
I powstanie śląskie
- wybuchło w sierpniu 1919. Było odpowiedzią Polaków na działania Niemców, próbujących sterroryzować polskich mieszkańców obszaru plebiscytowego, by bali się oddać swój głos za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski.
II powstanie śląskie
- nastąpiło, kiedy w sierpniu 1920 r. na przedpola Warszawy trwały zacięte walki z Armią Czerwoną, a Naiemcy nasilili akty wobec Polaków na Śląsku. Nie pomogły też protesty Korfantego, na które Międzysojusznicza Komisja nie reagowała.

III powstanie śląskie
wybuchło 3 maja 1921 r. Na je czele stanął Wojciech Korfanty, jako dyktator. Po dwóch miesiącach krwawych walk, szczególnie o górę św. Anny, zawarto rozejm.
W październiku Rada Ligi Narodów ustaliła polsko- niemiecką granicę na Górnym Śląsku, dzieląc obszar plebiscytowy
Walki o granicę wschodnią
Jego podstawowym postanowieniem było ustalenie przebiegu polskiej granicy wschodniej wzdłuż linii Dzisna-Dokszyce-Słucz-Ostróg-Zbrucz. Jednak polska delegacja zrezygnowała z tych obszarów. Wiązało się to z koncepcją Dmowskiego dotyczącą przyszłej polonizacji mieszkańców ziem wschodnich II Rzeczypospolitej.
Traktat ryski
- układ pokojowy podpisany w Rydze 18 marca 1921 r.
Karolina Roman
kl. II A
Full transcript