Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PEYZAJ PLANLAMA NEDİR ?

No description
by

erhan tomar

on 14 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PEYZAJ PLANLAMA NEDİR ?

Avrupa Peyzaj Sözleşmesine göre tanımı ;
Peyzaj planlama, Peyzaj planlanması, peyzajların geliştirilmesi, restore edilmesi veya yaratılması için yapılan ileri görüşlü güçlü eylem anlamına gelir.
Ervin Zube(1931-2002) göre peyzaj planlama önemli doğal ve kültürel kaynakları ve doğal süreçleri korurken rakip arazi uzlaştırılması kullanıldığı ile ilgili bir aktivite olarak tanımlanır.
URL-1
PEYZAJ PLANLAMA NEDİR ?
Peyzaj planlama; doğal ve kültürel süreçlerin ve kaynakların tanımladığı yaşam ortamlarının, koruma-kullanım dengesinin sağlanması ile kentsel, kırsal ve endüstriyel, turistik ve benzeri kullanımlarda var olan ve olası çevre sorunlarının giderilmesi ve önlenmesi temelinde, kamu ve toplum yararını gözeterek açık ve/veya yeşil alanların oluşturulmasında, koruma, onarım, yenileme, restorasyon ve yönetimi ile plan ve projelerin uygulanmasını içeren planlamadır
PEYZAJ PLANLAMA NELERİ İÇERİR ?
Peyzaj planlamanın analizleri sonucu ilgilerin katılımı ile peyzaj gelişim stratejileri oluşturulur. Bu stratejiler peyzaj planlarına aktarılır.Aynı zamanda çevre düzeni planlarına aktarılması sağlanır.
Alan kullanım planlaması ve cihazları
Peyzaj ve çevre planlama gelişimi
Peyzaj planlaması için veri kaynakları
Planlama teorisi ve teknikleri
Peyzaj değerlendirmesi
Görsel kaynak analizi
Coğrafi bilgi sistemleri(CBS) ve fotoğraf yorumlama
Peyzaj potansiyeli
Ekolojik risk analizi, V-wert dahil analitik yöntemler

peyzaj planlama çalışmalarında arazi kullanım kararlarını alabilmek, çevresel, sosyal, ekonomik vb. faktörleri göz önünde bulundurarak mekana, araziye yönelik çeşitli analizler yapabilmesi, geleceğe yönelik planların oluşturulması ve tasarım süreçlerine katkı sağlaması amacıyla coğrafi bilgi sistemlerinden(CBS) yararlanılır.
PLANLAMANIN ANA AMACI ; DOĞAL PEYZAJIN MEVCUT YAPISINI KORUMAKTIR.
Peyzaj karakter tipi analizi
Peyzaj karakter tiplerinin belirlenmesi - peyzaj elemanlarının belirlenmesi
Peyzaj fonksiyon analizi
Peyzajın su fonksiyonu
Peyzajın toprak koruma fonksiyonu
Peyzajın habitat fonksiyonu
Peyzajın kültürel fonksiyonu
Peyzajın biyoçesitlilik fonksiyonu
Görsel peyzaj analizi
PEYZAJ PLANLAMA ANALİZİ
PEYZAJ PLANLAMA PLAN KADEMELERİ
1)Ülke Kalkınma/Strateji Planı-Peyzaj Programı

2)Üst Bölge Planı/Bölgesel Peyzaj Planı

3)Alt Bölge Planı/ Peyzaj Planı/ Yaşam Alanı (Habitat) Planlaması

4)a.Nazım Planı (Master Plan) ve Uygulama İmar Planı

b.Çevre Koruma Planı (Doğal Çevre/Yaşam Alanı (Habitat) Planlaması ve Tarihi Çevre Koruma Planı)

c.Yeşil sistem ana planı

d.Ulaşım Ana Planı

e.Kültürel Değerler Ana Planı, Yerleşmeler Ana Planı

f.Altyapı Ana Planı

Ülkesel ve bölgesel mekansal strateji planları
PEYZAJ PLAN AŞAMALARI
1)Peyzaj Envanteri
2)Peyzaj Analizi /(Doğal-Kültürel ve Görsel Peyzaj Analizi)
3)Ekolojik Sınıflama-Peyzaj Sınıfları/Doğal vejetasyon potansiyeli ile iklim, toprak koşulları, morfolojik ve jeolojik yapı, su ilişkileri gibi nitelik ya da etmenler (Mikro-klimatik alanlar, bakılar, morfolojik yapı)
4)Peyzaj Diagnozu/doğal peyzaj elemanları ile alan kullanımları arasındaki ilişkiler
5)Planlama/peyzaj analizi, ekolojik sınıflama ve peyzaj diagnozu aşamalarında saptanan esasların plana aktarılması
6)Koordinasyon
7)Uygulama
GELENEKSEL PLANLAMA SÜRECİ FAALİYETLERİ DOĞRUSAL BİR İLERLEMEDİR. ORTAK ADIMLARI ŞUNLARDIR ;

Sorunların ve fırsatların belirlenmesi(SWOT analizi)
Hedeflerin oluşturulması
Biyofiziksel çevre envanteri ve analizi
İnsan topluluğu envanter ve analizi
Kavram ve seçeneklerinin geliştirilmesi
Bir plan benimsenmesi
Toplum katılımı ve eğitim
Ayrıntılı tasarım
Planın uygulaması
Planın yönetimi
PEYZAJ PLANLAMA PROJE-V
Bursa-Karacabey-Eskisarıbey Köyü Arazi Toplulastırma Projesi
Cercevesinde Köy Yerlesiminin Iyilestirilmesi Uzerine Bir Calısma
PEYZAJ PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Ülkemizde arazi toplulastırma çalışmaları ile birlikte tarla ici hizmetleri olarak
adlandırılan tarla ici yol, sulama, drenaj sistemleri, arazi tesviyesi, gerek duyulan yerlerde arazi
ıslahı çalısmaları yapılmaktadır.
Bu calısmada, arazi toplulastırma projesi ile birlikte köy ici yenilemenin yapılabilmesi amacıyla
örnek bir proje seçilerek, arazi toplulastırma ve köy yenileme planları birlikte ele alınması, elde edilen
sonuçlar tartışılarak o veriler geliştirilmeye calışılmasıdır. Çalışmada, ortak kullanım tesisleri ile köy ici
yenilemenin gereksinimi olan alanlar işletmelerin arazilerinden %6'lık bir kesinti ile elde edilmistir. Bu
diğer ülke genelinde yapılan arazi toplulaştırma alanlarındaki kesintilerle karşılaştırıldıgında fazla
degildir. Köy ici yenileme için gerekli arazinin payı ise % 1.5'dir. Calışma sonunda, Köy yenileme
çalışmasında mutlaka arazi toplulaştırma projesi ile birlikte ele alınması ve bir yasal duzenlemenin
yapılmasının gereği ortaya çıkmasıdır.
Bursa karacabey-Eskisarıbey köyünde yapılan köy yenileme çalışması, anketlerle yola çıkarak sürdürülmüştür. Köy halkının isteği doğrultusunda köydeki ihtiyaçlara karşılık verilmiş. Köyün eksiklikleri tamamlanmak üzere kararlar alınmıştır. Köy yollarına ve alt yapılara önem verilmiş. Drenaj sistemi yeniden düzenlenmiştir. Köydeki gençlerin nufusu belirlenip spor alanları o büyüklükte tasarlanmıştır. Park alanları turizme açık hale gelmiştir. Yolların işleyiş sürkilasyonu belirlenerek anayol, tali yol, ara yol olarak kısımlara ayrılmıştır. Tarlalar arası geçişler sağlanmıştır. Köyün kötü görüntüsünden kurtarmak için belirli kısımlara çöp elemanları konulmuş. Ve köyden uzak bir yere çöp depolama alanı oluşturulmuştur.

PEYZAJ PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Serçeme Vadisinin Rekreasyonel Kullanım
Potansiyelinin Belirlenmesi
Bu araştırma Erzurum kent merkezine 35 km uzaklıkta olan Serçeme Vadisinin rekreasyonel kullanım
potansiyelinin belirlenmesi üzerine yapılmıştır. Serçeme Vadisi; ilginç peyzaj formları, bozulmamış çevresi
ve köy yerleşimleri, akarsu kaynakları, kendine özgü bitki örtüsü, kente yakınlığı ile Erzurum kenti için
yüksek rekreasyon potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. Koruma-kullanmaya yönelik planlama
kararları içeren Rekreasyonel Havza Yönetim Planlaması yapılarak, vadi rekreasyonel kullanımlara
açılmalıdır.
Son yıllarda doğal ve kültürel kaynak değerlerimizin kaybı endişe verici boyutlara ulaşmaya başlamıştır. Bu nedenle turizmin sürdürülebilir olması büyük ölçüde turizm ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkinin doğru ve olumlu bir biçimde sürdürülmesine bağlıdır. Bu ilişkide, özellikle fiziki planlamanın yeterliliği önem kazanır (Balanlı 1998). Serçeme Vadisi bir çok rekreasyonel aktiviteyi gerçekleştirebilecek doğal ve kültürel kaynak değerlerine sahiptir. Bu alan bilinçli bir şekilde koruyarak, kullanıma açılmalıdır. Erzurum kent halkının rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılayacak sınırlı sayıda yer olması nedeniyle, Serçeme Vadisinin doğal yapısını bozmadan gerçekleştirilecek Rekreasyonel Havza Yönetim Planları, hem alanın potansiyel kullanımını artıracak, hem de yöre halkının
ekonomisine katkı sağlayacaktır.
KAYNAKÇA
http://www.sehirplanlama.org/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=194&id=203&Itemid=36
http://www.sehirplanlama.org/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=194&id=203&Itemid=36
http://tr.wikipedia.org/wiki/Peyzaj_planlama
PEYZAJ PLANLAMA PROJE-V
Dersin Sorumluları :
Yrd.doç.dr. Bayram Niyami NAYİM
Arş. gör. Gizem CENGİZ GÖKÇE
Hazırlayan :
11010105017 Erhan TOMAR
Full transcript