Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ОЙЛГОЛТ

No description
by

ochirbat baagii

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ОЙЛГОЛТ

ЗАИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ОЙЛГОЛТ
Сэдвийн хүрээнд
Захиргааны эрх зүйн ойлголт
Захиргааны эрх зүйн тодорхойлолт
Захиргааны эСэдвийн хүрээн

Сэдвийн хүрээнд
Захиргааны эрх зүйн ойлголт
Захиргааны эрх зүйн тодорхойлолт
Захиргааны эрх зүйн хууль тогтоомж ЗАХИРГАА
Захиргааны эрх зүй-гүйцэтгэх болон захиргааны эрх мэдлийн хэрэгжих явцад үндсэн хуулийн хүний эрх,үүргийг хангах, захиргааны эрх зүйн субъект харилцан ашиглах захиргааны үйл ажиллагаа тодорхой хэлбэр, аргаар явагдах хариуцлага хүлээх , хяналт шалгалт хийгдэхтэй холбогдон үүссэн нийгмийн харилцааг зохицуулагч эрх зүйн хэм хэмжээний тогтолцоот нийлбэр цогц нийтийн эрх зүйн томоохон салбар юм. ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗЙН ОЙЛГОЛТ
ОЙЛГОЛТ
Захиргааны эрх зүй нь Монгол улсын эрх зүйн тогтолцооны бие даасан салбар эрх зүй бөгөөд тэрээр нийгмийн харилцааны тодорхой хэсгийг зохицуулах ба захиргааны эрх зүйн гол онцлог нь төрийн удирдлагын хүрээнд үүсч , хөгжиж , дуусгавар болдог явдал юм. Захиргааны эрх зүй гэдэг нь захиргаа ба иргэн , аж ахуйн нэгж, байгууллагын хооронд бөгөөд нэг талаас нийгмийн засаглалыг хэрэгжүүлэх , нөгөө талаасаа иргэний эрх , ашиг сонирхлыг хамгаалах , зөрчигдсөн эрхийг сэргээхтэй холбоотой харилцааг зохицуулдаг хэм хэмжээний нийлбэр юм. Захиргааны эрх зүй “ЗЭЗ” нь дараахь зорилтуудтай байна Үүнд:
Төрийн удирдлагыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нөхцлийг хангах
Төрийн болон орон нутгийн удирдлагын хүрээнд иргэд тэдгээрийн нэгдэл бүлгийн эрх , эрх чөлөө хэрэгжих нөхцлийг бүрдүүлэх
Төрийн гүйцэтгэх байгууллага албан тушаалтны хууль бус үйл ажиллагаанаас иргэд , нийгмийг хамгаалах зорилтуудтай
Захиргааны эрх зүй нь дээрх зорилтынхоо хүрээнд 3 үндсэн чиг үүрэгтэй Төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийг Нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах 3.Төрийн зохицуулалтын чиг үүрэг: Дээрх ойлголтууд нь бгд дараахь гурван гол шинжийг агуулж байна гэж үзэх боломжтой юм. нд:
Удирдлагын /гүйцэтгэх, захиргааны/ аппарат/ албан хаагчид, байгууллагуудын нийлбэр/, тэдгээрээс биеллж байгаа /удирдлагын, гйцэтгэх,захиргааны/ үйл ажиллагаа, тэдгээрт олгогдсон удирдах /гүйцэтгэх,захиргааны/ эрх мэдэл зэрэг орно.
Дээрх ойлголтууд нь бүгд дараахь гурван гол шинжийг агуулж байна гэж үзэх боломжтой юм. Үүнд:
Удирдлагын /гүйцэтгэх, захиргааны/ аппарат/ албан хаагчид, байгууллагуудын нийлбэр/, тэдгээрээс биелүүлж байгаа /удирдлагын, гүйцэтгэх,захиргааны/ үйл ажиллагаа, тэдгээрт олгогдсон удирдах /гүйцэтгэх, захиргааны/ эрх мэдэл зэрэг орно.
Зохицуулах зүйл:
Захиргааны эрх зүйн хэм хэмжээгээр зохицуулагдаж буй нийгмийн удирдах нэг төрлийн харилцаа
Гүйцэтгэх эрх мэдлийн зорилт , чиг үүрэг , бүрэн эрхийг шууд хэрэгжүүлэх хүрээн дэх удирдах харилцаа
Full transcript