Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Workshop CREATIVITEIT deel 1&2

in het kader van Project I.2: Breek uit je klas (2012)
by

Ine Strubbe

on 10 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Workshop CREATIVITEIT deel 1&2

Workshop
CREATIVITEIT
(deel 1 en 2)

Creatief denken
Oefening 1:
Voor mij is
creativiteit ...
?
?
‘Creatief denken is een geheel van
denkattitudes, denkvaardigheden, denktechnieken en denkprocessen die de
kans op patroondoorbreking, het leggen
van nieuwe verbindingen in onze
hersenen vergroten’.
definitie
5 creatieve
basisvaardigheden

A.
B.
Iedereen kan creatief denken!
Je kunt het aanleren en ontwikkelen.
oefening 1: Wat zou dit allemaal kunnen zijn?
Basisvaardigheid 1: Creatief waarnemen
Neem een voorwerp dat binnen handbereik is, bijvoorbeeld een pen. Probeer op dit voorwerp een andere visie te krijgen vanuit je waarneming, of de interpretatie ervan. Wat zou dit nog anders kunnen zijn?
Als je waarneemt, zie je wat er is, maar anderen zien ook wat er is.
Als je iets nieuws wilt laten ontstaan, kan je dit al door ‘anders’ waar te nemen.
bedoeling van creatief waarnemen?
dominante (objectieve) waarneming leren loslaten
oefening 2: Wat zou dit voorwerp nog kunnen zijn?
Basisvaardigheid 2: Uitstel van oordeel
Waarom?
Waarom?
Als je oordeelt, stopt je exploratieve denken.
Je geeft nieuwe ideeën geen kans meer. Door uitstel van oordeel regelmatig te oefenen, zul je ook spontaan meer openstaan voor nieuwe ideeën, andere gezichtspunten, verrassende invalshoeken.
oefening 3: kritische blik
Basisvaardigheid 3: Flexibel associëren
oefening 4: de associatieketting
Sir Ken Robinson
'School kills creativity'
Begin bij het woord
‘Japan’en maak één of
meer associatiekettingen
die eindigen op het
woord ‘paddenstoel’.
oefening 5: verbindende associaties
Wat hebben een ‘zonnebloem’ en een ‘spiegelei’ met elkaar gemeen? Zoek zoveel mogelijk verbindende associaties.
Waarom?
Vlot en flexibel associëren is onder andere nuttig bij brainstorming. Als opwarmers brengen associatieoefeningen het brein ‘in the mood for creativity’.
Basisvaardigheid 4: Alternatieven bedenken
oefening 6: out of the line
divergeren
=
26 idea killers
Basisvaardigheid 5: Verbeeldingskracht ontwikkelen
oefening 7: de fantastische verbeelding
Welke van de volgende letters hoort niet thuis in de rij; en waarom?
A
E
I
F
U
De eerste ideeën die je bedenkt zijn meestal de voor de hand liggende ideeën. Door alternatieven blijven te bedenken kom je automatisch je denkdrempels tegen.
Daar voorbij begint de originaliteit!
Waarom?
Via een creatief proces komen
tot een mobiele school

C.
Een creatief proces =
1.
2.
3.
Kom tot een veelheid aan ideeën, voorbij je stoutste verwachtingen!
Herleid je ideeën tot de beste oplossing,
het beste concept
probleemsituatie
of uitdaging
startfase
divergerende
fase
convergerende
fase
* Kies een tv-programma dat je heel slecht vindt.

* Maak jezelf nu tevreden over dit programma en schrijf zoveel mogelijk ‘positieve’ dingen ervan op.

* Gebruik elk van deze voordelen om het programma uiteindelijk toch te kunnen waarderen.
Sir Ken Robinson
'Divergent thinking'
Man Bijt Hond
'Kunstzaken'
Dat kinderen over een fantastisch creatief denkvermogen beschikken zie je hier ...
* Maak van dit klaslokaal en de objecten die in het klaslokaal staan een totaal andere ruimte met een andere functie door extra dingen (objecten, meubels, kleuren, vormen, …) toe te voegen.

* Kijk eerst goed naar het klaslokaal, sluit je ogen en ga vervolgens in je verbeelding aanpassen wat je zou willen veranderen. Verander alles wat je wil.

* Teken per 2, 3 of 4 de nieuwe ruimte (op flap) en bespreek vervolgens in grote groep.
Waarom?
Beelden zijn heel krachtige patronen. Ze zijn niet gemakkelijk te vervormen. Toch kun je niets nieuws realiseren als je er niet een nieuw beeld bij creëert. Het ver-beelden is het maken van nieuwe beelden als het kunnen loslaten van bestaande beelden.
Opdracht:
Ontwikkel een mobiele school waarmee je op 4 verschillende locaties in Leuven kunt lesgeven aan leerlingen van jouw doelgroep.
Geef je ideeën uit deelopdracht 1 een plaats binnen de COCD-BOX
Er zijn twee basiscriteria:
* vernieuwingskracht
* realiseerbaarheid.
MOBIELE SCHOOL
COCD-box indienen,
samen met sjabloon 'eerste concept'

startfase
divergerende fase
convergerende fase
Vaak doen deze gedachten ons de das om wanneer we een idee hebben,
waardoor we te snel oordelen.
5 basisvaardigheden creatief denken
1. Creatief waarnemen
2. Uitstel van oordeel
3. Flexibel associëren
4. Alternatieven bedenken (divergeren)
5. Verbeeldingskracht ontwikkelen
BELANGRIJK!
De mobiele school moet in
één thema
kaderen. Dat thema vormt de
rode


tussen de verschillende activiteiten
Algemene, vormelijke en inhoudelijke voorwaarden


GROENE PROJECTFICHE
T
H
E
M
A
Toevalstreffer-techniek
Blinde brainstorm
L
O
C
A
T
I
E
S
BEPAAL NU HET
THEMA
VOOR JULLIE MOBIELE SCHOOL
OP VERKENNING IN LEUVEN
Doel: verkennen van 10 locaties voor mobiele school
Historische plekken, alternatieve stadsobjecten en verborgen plekken
Zoek naar locaties die niet voor de hand liggen!!!
DEELOPDRACHT 1
In WS Creativiteit deel 2:
Foto nemen met groepsleden
Zoveel mogelijk associaties met het thema opschrijven
Bij elke locatie:
Per werkgroep worden de foto's en associaties met tutor besproken
DEELOPDRACHT 2
Doel: hulpmiddel om de niet gangbare paden in Leuven te verkennen
Ga op zoek naar de volgende plekken/objecten en neem er een foto van:
In WS Creativiteit deel 2:
Koppelen van lesinhouden aan deze plekken/objecten + presenteren
MORGEN!!!
WORKSHOP CREATIVITEIT - DEEL 2: Concept
1. DEELOPDRACHT 2
Link de 10 objecten/plekken aan lesinhouden
Presenteer de 10 foto's en de koppeling met de lesinhouden
2. DEELOPDRACHT 1
Bespreek de 10 foto's van jullie locaties en bijhorende associaties met het thema voor de mobiele school met tutor
Lijst mogelijke vakinhoudelijke opdrachten bij de verschillende locaties en objecten op
Full transcript